A digitális oktatás infrastrukturális háttere és megvalósíthatósága Magyarországon

Március 13-án Magyarország kormánya az iskolák bezárása, ezzel egy időben a digitális távoktatásra való átállás mellett döntött. Vajon felkészült-e a hazai populáció a digitális oktatásra való ilyen gyors átállásra? Az Ipsos még 2019 októberében felmérte a hazai gyerekes háztartások eszközellátottságát, a gyerekek és a szülők digitális affinitását, eszköz- és alkalmazáshasználati szokásait és online ismereteit.

"A tanuláshoz való jog érvényesítése érdekében azt kérjük a pedagógusoktól, hogy a lehetőségeikhez mérten az infokommunikációs eszközök használatával, távolról, online adjanak tájékoztatást a tanulóknak, támogassák őket a tanulásban, jelöljék meg a feldolgozandó tananyagrészeket és határozzák meg a számonkérés vagy a beszámolás módját." – szól a kormány által publikált iránymutató

A kormányrendeletet követően számos szakmai és civil szervezet kezdett gyűjtőmunkába, mely során online kapcsolattartásra, jegyzetelésre, gyakorlásra, tesztkészítésre és szavazásra, online prezentációra, vagy akár konferenciahívásokra alkalmas applikációk listáját tették közre. Az otthoni tanulás elősegítésére az M5 közszolgálati adó minden hétköznap oktatási tematikájú műsorokkal készül, valamint a szolgáltató a Médiaklikk portálon keresztül is elérhetővé teszi tanítási segédanyagait.

Az Ipsos 2008, 2011, 2013, majd 2016 után 2019-ben is elvégezte a 8-14 éves gyerekeket médiapiaci szempontból vizsgáló, KidComm névre keresztelt átfogó, hazai piacon egyedülálló kutatását. A 2019. október 4. és 2019. november 14. között lebonyolított személyes kérdőíves kutatás első alkalommal terjedt ki a 15-17 éves korosztály tagjaira is.

A kutatás célcsoportját képező gyerekes háztartások gyakorlatilag mindegyike rendelkezik televízió-előfizetéssel (közel 100%-os arány). A gyerekes családokban az internethozzáférés minden formája dinamikus növekedést mutat az elmúlt évekre visszatekintve.

ÁBRA: Milyen internetkapcsolattal rendelkezik az Önök háztartása?

Internetpenetráció, mobilelőfizetés gyerekes háztartásokban

A főváros kiemelkedő penetrációs értékeivel (100%-os internetellátottság a gyermekes családokban) a kelet-magyarországi régió, valamint a kis települések háztartásai állíthatók szembe: ezen az országrészen, valamint településkategóriában egyaránt átlagosan 95%-os érték mérhető. 
A hagyományos mobiltelefonok erős visszaesése mellett az okostelefon penetráció 98%-ra emelkedett a 8-17 éves gyerekes háztartásokban, míg saját készüléket a kiskorúak 79%-a használ. Tízből kilenc család rendelkezik PC-vel vagy laptoppal, fele tablettel. Nagy növekedés mérhető az okosórák, a bluethoot hangszórók és a smart TV-k penetrációjában 2016-hoz viszonyítva.

ÁBRA: Az alábbi eszközök közül melyikkel rendelkezik az Önök háztartása?

Eszközellátottság gyerekes háztartásokban

Bár az internetelérés közelít a „közmű jelleghez”, a saját digitális eszközök birtoklása nem azonos arányban jellemzi a teljes gyerekpopulációt: a családok anyagi helyzete erős hatással van a gyerekek saját eszközparkjára, a nehezebb sorsú családok harmada nem tud saját készülékeket biztosítani a 8-17 éves gyerekeknek.

ÁBRA: Ezekből a készülékekből van sajátod otthon? SZÜLŐ ISKOLAI VÉGZETTSÉGE és SZUBJEKTÍV ANYAGI HELYZET

Gyerek saját készüléke


A magyar gyerekek magabiztos digitális tudással rendelkeznek, és az általuk használt telefonfunkciók használatának gyakorisága (a hagyományos telefonfunkciók kivételével) tovább erősödött a korábbi mérésekhez képest.

ÁBRA: Az alábbi tevékenységek közül mire szoktad használni a mobiltelefont?

Funkcióhasználat

 

A legnépszerűbb alkalmazások használatát a gyerekek körében tesztelve jelentősen eltérő értékeket kaptunk életkor szerint. A 15-17 éves kamaszok 50-75%-os többségének eszközein megtalálható a Facebook, a Messenger, az Instagram, Viber és a Gmail. A legkisebbek alkalmazáshasználata ugyanakkor jelentősen elmarad ettől.

Audiovizuális tartalmak kínálatában az RTL Most, az HBO GO és a Netflix a legerősebb OTT szereplők a magyar gyerekek körében. A Médiaklikk ismertsége 10%-os országos szinten, míg Nyugat-Magyarországon, vagy a felsőfokú végzettségű szülők háztartásában ennél jelentősen magasabb (14 és 17%). A Médiaklikk közmédia portál használat egyelőre nem éri el az 1%-os értéket a 8-17 éves gyerekek körében még ezen, digitálisan nyitottabb családokon belül sem.

A további részletekért keresse szakértőinket!

A kutatás módszere CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing) volt, az otthonokban készült interjúk során első lépésben a szülőkkel beszélgettünk, majd a gyerekeket kérdeztük meg egy kb. 30 perces interjú keretein belül. Az alapmintát a 8-14 éves gyerekek (N=500) és az egyik szülő (N=500) alkották. A kiegészítő minta 15-17 éves gyerekekből (N=300) és az egyik szülőből (N=300) állt. Az összesen 800 fős minta reprezentálja a hazai gyerekes háztartásokat régió, településtípus, valamint a háztartásban élő gyerek neme és kora szerint.

A kutatásból készült tanulmány, valamint a teljes adatbázis akár egy napon belül megvásárolható. Ajánlatunkért keresse az Ipsos média osztályát!