MOL adatvédelmi tájékoztató

Global Czech Republic Czech Republic France Germany Hungary Italy Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia

Adatkezelési Tájékoztató a nagykereskedelmi ügyfeleket érintő piackutatásról és elégedettségmérésről

Az adatkezelés megnevezése és célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre és azok forrása Az adatkezelés időtartama Adattovábbítás címzettje Adatfeldolgozó és adatfeldolgozási tevékenység
Online kitölthető kérdőívek elérhetőségének küldése emailben elégedettségmérés és általános, az adatkezelők termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztését szolgáló piackutatás céljából.
Telefonos piackutatás elégedettségmérés és általános, az adatkezelők termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztését szolgáló piackutatás céljából.
GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése).
A jogos érdek: a Társaság vevői elégedettségének felmérése, a Társaság arculatának javítása, ezzel kapcsolatban gazdasági teljesítményének erősítése, termékeinek, szolgáltatásainak fejlesztése céljából.

Az érdekmérlegelési teszt elérhető ide kattintva

Online kérdőív kitöltése esetén GDPR 6. cikk (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az online kérdőív kitöltésével egyidejűleg ad meg.

Ez azt jelenti, hogy a kérdőív kiküldése a Társaság jogos érdeke, azonban az a Vevő vagy képviselőjének önkéntes döntése, hogy azt kitölti-e, ezért az a hozzájárulásán alapul.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Céges kapcsolattartó adatai esetén GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése).
Az ügyfél neve, jogi személy ügyfél esetén a kapcsolattartó személy neve, email címe, telefonszáma, a kérdésekre adott válaszok Az Adatkezelő e-maileket az érintett Vevővel kötött szerződés fennállásáig vagy az érintett általi megtiltásáig, azaz a GDPR 21. cikk (2)-(3) szerinti tiltakozási jog gyakorlásáig küldhet (amelyik a korábbi).

A kitöltött kérdőíveket érintően: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A hozzájárulás visszavonásának vagy az eredményes tiltakozási jog gyakorlásának hiányában az IPSOS az adatokat a kérdőív kitöltését vagy a telefonos megkeresést követő 30 napon belül anonimizálja, amely az érintetthez nem lesz köthető.

Céges kapcsolattartó esetén az érintett eredményes tiltakozási jogának gyakorlásáig.
A piackutatásban és elégedettségmérésben az alábbi, MOL-csoportba tartozó cégek vesznek részt:

MOL Nyrt.
Hexán Kft.
MOL LUB Kft.
MOL PB-gáz Üzletág
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft. (1039 Budapest, Szent István utca 14.) valamint - az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (1139 Budapest Pap Károly utca 4-6) – az elégedettségmérés megszervezése, ennek keretében a kérdőívek kiküldése és a válaszok értékelése és azok összesített eredményéhez hozzáférés biztosítása a MOL Nyrt megjelölt munkavállalóinak. A telefonos megkeresések megvalósítása. A személyes interjúk megvalósítása.

Az IPSOS által kezelt adatok – az ügyfél neve, jogi személy ügyfél esetén a kapcsolattartó személy neve, email címe, telefonszáma, a kérdésekre adott válaszok

A személyazonosításra nem alkalmas összesített eredményeket a MOL Nyrt. továbbítja a többi, MOL-csoportba tartozó vállalat részére.
Piackutatási kérdőív kitöltése személyes találkozón a az adatkezelők termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett a személyes találkozót megelőzően küldött emailben ad meg.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Céges kapcsolattartó adatai esetén GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése).
Az érintett kapcsolattartó e-mail címe, telefonszáma, melyik cég képviseletében nyilatkozik, a kérdőíven szereplő kérdésekre adott válaszok.

A piackutató rögzíti a beszélgetést és a hanganyag alapján átiratot készít.

Adatok forrása:
Az érintettől felvett és a kitöltött piackutatási kérdőív
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A hozzájárulás visszavonásának vagy az eredményes tiltakozási jog gyakorlásának hiányában az IPSOS az adatokat a személyes interjút követő 30 napon belül az átiratban anonimizálja, amely a későbbiekben az érintetthez nem lesz köthető.

Az IPSOS a felvett hanganyagot az átirat elkészítését követően törli.

Céges kapcsolattartó esetén az érintett eredményes tiltakozási jogának gyakorlásáig.
A piackutatásban és elégedettségmérésben az alábbi, MOL-csoportba tartozó cégek vesznek részt:

MOL Nyrt.
Hexán Kft.
MOL LUB Kft.
MOL PB-gáz Üzletág
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft. (1039 Budapest, Szent István utca 14.)- az adatkezeléshez szorosan kapcsolódó informatikai és szerverszolgáltatás nyújtása.

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (1139 Budapest Pap Károly utca 4-6) – az elégedettségmérés megszervezése, ennek keretében a kérdőívek kiküldése és a válaszok értékelése és azok összesített eredményéhez hozzáférés biztosítása a MOL Nyrt megjelölt munkavállalóinak. A telefonos megkeresések megvalósítása. A személyes interjúk megvalósítása.

Az IPSOS által kezelt adatok – az ügyfél neve, jogi személy ügyfél esetén a kapcsolattartó személy neve, email címe, telefonszáma, a kérdésekre adott válaszok

A személyazonosításra nem alkalmas összesített eredményeket a MOL Nyrt. továbbítja a többi, MOL-csoportba tartozó vállalat részére.
Skype interjú készítése az érintettel elégedettségmérés és általános, az adatkezelők termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztését szolgáló piackutatás céljából. GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett az interjút megelőzően küldött emailben ad meg.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Céges kapcsolattartó adatai esetén GDPR 6. cikk (1) f) pontja (a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése).
A jogos érdek: a Társaság székhelyétől távol lévő vevők elégedettségének felmérése, a Társaság arculatának javítása, ezzel kapcsolatban gazdasági teljesítményének erősítése, termékeinek, szolgáltatásainak fejlesztése céljából.
Az érintett kapcsolattartó e-mail címe, telefonszáma, képmása, hangja melyik cég képviseletében nyilatkozik, a kérdőíven szereplő kérdésekre adott válaszok.

A piackutató rögzíti a beszélgetést és a hanganyag alapján átiratot készít.

Adatok forrása:
az érintett.
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A hozzájárulás visszavonásának vagy az eredményes tiltakozási jog gyakorlásának hiányában az interjú elkészítésétől számított 30 nap (amelyik a korábbi).

Céges kapcsolattartó esetén az érintett eredményes tiltakozási jogának gyakorlásáig.
Skype interjú esetén az alábbi cégnek kerülnek továbbításra a személyes adatai:
Microsoft Corporation

Kapcsolat:
Microsoft Magyarország Kft.
1031 Budapest, Graphisoft Park 3.
+36 1 267 4636
https://www.microsoft.com/hu-hu

A Microsoft adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el:
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (1139 Budapest Pap Károly utca 4-6) – az elégedettségmérés megszervezése, ennek keretében a kérdőívek kiküldése és a válaszok értékelése és azok összesített eredményéhez hozzáférés biztosítása a MOL Nyrt megjelölt munkavállalóinak. A telefonos megkeresések, személyes és skype interjúk megvalósítása.
Az IPSOS által kezelt adatok – az ügyfél neve, jogi személy ügyfél esetén a kapcsolattartó személy neve, email címe, telefonszáma, képmása, hangja, a kérdésekre adott válaszai.

A személyazonosításra nem alkalmas összesített eredményeket a MOL Nyrt. továbbítja a többi, MOL-csoportba tartozó vállalat részére.

 

Adatkezelő(k) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe:
MOL Nyrt.,
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18
+36 1 886 5000
www.mol.hu;
[email protected]
Hexán Kft
2443 Százhalombatta, Ipartelep, hrsz. 2704/1,
+36-23-553-839
www.hexan.hu
[email protected]

MOL LUB Kft
1117 Budapest, Budafoki út 79
+36-80-201-296
www.mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas
[email protected]

MOL PB-gáz Üzletág
1117 Budapest, Október huszonharmadika u.18
+36-1-886-4400
www.mol.hu/hu/vallalati-ugyfelek/mol-pb-gaz/
[email protected]

A MOL Nyrt. és a piackutatásban és elégedettségmérésben részt vevő MOL-csoportba tartozó vállalatok közös adatkezelőnek minősülnek, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit együttesen határozzák meg, az adatkezelésért együttes felelősséggel tartoznak. Az adatkezelők közös adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek.

Az Adatkezelő(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:
MOL Kiskereskedelemi Ügyfélszolgálat
1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18
+36 1 886 5000
[email protected]

Hexán Kft.,
2443 Százhalombatta, Ipartelep, hrsz. 2704/1,
+36-20-448-6001
[email protected]hu

MOL LUB Kft
1117 Budapest, Budafoki út 79
Hartai Erika
+36-70-708-2677
[email protected]

MOL PB-gáz Üzletág
1117 Budapest, Október huszonharmadika u.18
Halászi Emese
+36-20-281-4723
[email protected]

Az Adatkezelőnél az Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége: [email protected]

Az Adatkezelőnél adatokhoz való hozzáférésre jogosultak (adatkezelési célonként): -

Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők) és e-mail címe:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
1139 Budapest Pap Károly utca 4-6.
Telefonszáma: +3614767600
https://www.ipsos.com/hu-hu
https://www.ipsos.com/hu-hu/contact

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
1039 Budapest, Szent István utca 14
Telefonszáma: +36-70-373-2005
web: https://mol.hu/hu/molrol/mol-magyarorszag-szolgaltato-kozpont-kft/#it-szolgaltatasok
e-mail: [email protected]

Az Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
[email protected]

Az Adatfeldolgozó Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
[email protected]

Az Adatfeldolgozónál az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.

MOL GBS Magyarország Kft.
rendszerüzemeltetési feladatokat ellátó munkavállalók

Különleges személyes adat(ok) kezelése a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célból:
Nem történik különleges személyes adatok kezelése.

Adattovábbítás megvalósulása harmadik országba: -

Adatbiztonsági intézkedések

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A jogok gyakorlásának keretei:
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: [email protected], weboldal: http://naih.hu/

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.