MOL informații privind prelucrarea datelor

Global Czech Republic Czech Republic France Germany Hungary Italy Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia

Notificare privind confidențialitatea pentru studiul de piață și sondajul de satisfacție efectuat în rândul clienților angro

Descrierea și scopul prelucrării datelor Temeiul juridic al prelucrării datelor Obiectul și sursa datelor cu caracter personal prelucrate Durata prelucrării datelor Beneficiarul/Beneficiarii transferurilor de date Persoana împuternicită de operator și activitatea sa de prelucrare

Transmiterea prin e-mail a unui link către pagina pe care sunt disponibile chestionarele online pentru efectuarea de sondaje privind satisfacția clienților și studii generale de piață în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite de operator, precum și pentru solicitarea de informații prin e-mail sau prin telefon pentru programarea de interviuri personale, prin telefon sau prin Skype.

 

Studii de piață telefonice pentru efectuarea de sondaje privind satisfacția clienților și de studii generale de piață în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite de operator.

 

(Studii cantitative)
Completarea unui chestionar-studiu de piață în timpul unei convorbiri telefonice, unei întâlniri online sau unei întâlniri în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite de operator.

 

(Studii calitative)
 

Articolul 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR (prelucrarea este necesară în scopul urmăririi intereselor legitime ale Societății)
Interes legitim: evaluarea satisfacției clienților Societății, îmbunătățirea imaginii Societății și, astfel, consolidarea capacității sale economice și îmbunătățirea produselor și serviciilor oferite de aceasta.

 

Puteți citi Testul de echilibrare făcând clic aici


Completarea chestionarului reprezintă interesul legitim al Societății, dar Clienții sau reprezentanții acestora pot decide în mod liber dacă vor sau nu să completeze chestionarul, respectiv să își dea consimțământul.


Pentru datele persoanei de contact a societății, articolul  6 alin. (1) lit. (f) din GDPR (prelucrarea este necesară pentru urmărirea intereselor legitime ale Societății).

Pentru datele persoanei de contact a societății, articolul 6, alin. (1), lit. (f) din GDPR (prelucrarea este necesară pentru urmărirea intereselor legitime ale  Societății).

În cazul înregistrării vocale, articolul 6 alin (1) lit. (e) din GDPR, consimțământul liber exprimat al persoanei vizate.

Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment.

Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterioară retragerii.
 

Numele Clientului, pentru clienți persoane juridice: numele, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact, răspunsuri la întrebări


Adresa și numărul de telefon al persoanei de contact desemnate, societatea reprezentată de aceasta, răspunsurile la întrebările din chestionar sau, în cazul interviurilor personale, vocea persoanelor vizate. 

 

În timpul interviului personal, responsabilul cu studiul de piață înregistrează conversația și apoi transcrie înregistrările. 

Sursa datelor: Chestionarul-studiu de piață completat obținut de la persoanele vizate
 

Pentru persoanele de contact din cadrul unei societăți, până la data la care persoana vizată își exercită efectiv dreptul de a se opune prelucrării.

 

Cu excepția cazului în care o persoană vizată își exercită efectiv dreptul de a se opune prelucrării, IPSOS va anonimiza datele în termen de 90 de zile de la data completării chestionarului sau de la data efectuării apelului telefonic și, astfel, datele nu vor fi individualizate legate de o persoană).


Pentru persoanele de contact din cadrul unei societăți, până la data la care persoana vizată își exercită efectiv dreptul de as se opune prelucrării.

 

Cu excepția cazului în care o persoană vizată își exercită efectiv dreptul de a se opune prelucrării, IPSOS va realiza o transcriere a înregistrării vocale și va șterge înregistrarea vocală în termen de 30 de zile de la data interviului personal. În transcriere, datele nu vor fi individualizate (legate de o persoană).


 

Următoarele societății din cadrul Grupului MOL sunt implicate în efectuarea de studii de piață și sondaje privind satisfacția clienților:

 

MOL Nyrt.

 

MOL Romania PPSRL

 

Următoarele societății din cadrul Grupului MOL sunt implicate în efectuarea de studii de piață și sondaje privind satisfacția clienților:

 

MOL Nyrt.

 

MOL Romania PPSRL


 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft. (HU-1039 Budapesta, Szent István utca 14)
– prestează servicii IT și de găzduire în strânsă relație cu prelucrarea.

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapesta, Pap Károly utca 4-6) – organizează sondajul privind satisfacția clienților, inclusiv transmite chestionarele, evaluează răspunsurile și asigură accesul angajaților desemnați ai MOL Nyrt. la rezultatele obținute. Contactează telefonic Clienții. Efectuează interviuri personale.

 

Date prelucrate de IPSOS – numele Clientului, pentru clienți persoane juridice: numele, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact, răspunsuri la întrebări.

Rezultatele agregate, care nu permit identificarea persoanelor individuale, sunt transmise de către MOL Nyrt. către membrii Grupului MOL

MOL utilizează serviciile bazate pe cloud Microsoft 365 (de exemplu, Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook) pentru stocarea datelor cu caracter personal. – IPSOS utilizează Microsoft Teams pentru realizarea interviurilor online.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft. (HU-1039 Budapesta, Szent István utca 14) – prestează servicii IT și de găzduire în strânsă relație cu prelucrarea.

 

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapesta, Pap Károly utca 4-6) – organizează sondajul privind satisfacția clienților, inclusiv transmite chestionarele, evaluează răspunsurile și furnizează angajaților desemnați ai MOL Nyrt. rezultatele obținute. Contactează telefonic Clienții. Efectuează interviuri personale.

Date prelucrate de IPSOS – numele Clientului, pentru clienți persoane juridice: numele, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact, răspunsuri la întrebări.

 

Rezultatele agregate, care nu permit identificarea persoanelor individuale, sunt transmise de către MOL Nyrt. către alți membri ai Grupului MOL.


MOL utilizează serviciile bazate pe cloud Microsoft 365 (de exemplu, Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook) pentru stocarea datelor cu caracter personal. – IPSOS utilizează Microsoft Teams pentru realizarea interviurilor online.
 

           

 

 

Denumirea, sediul social, numărul de telefon, site-ul (unde sunt disponibile notificările privind confidențialitatea) și adresa de e-mail a operatorului (operatorilor):
MOL Nyrt.,
HU-1117 Budapesta, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
www.mol.hu
[email protected]

 

MOL Nyrt. și societățile din Grupul MOL implicate în studiul de piață și sondajul privind satisfacția clienților sunt considerate a fi operatori asociați și, în acest context, stabilesc împreună scopul și cadrul activității de prelucrare a datelor și sunt responsabile în mod solidar pentru prelucrare. Operatorii au o notificare privind confidențialitatea comună.

 

Persoana (persoanele) de contact a(le) operatorului (operatorilor):
MOL Wholesale Customer Care
HU-1117 Budapesta, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
[email protected]

 

Numele și datele de contact ale Responsabilului (responsabililor) cu protecția datelor al (ai) operatorului: [email protected]


Persoanele din cadrul operatorului care sunt autorizate să acceseze datele (în funcție de scopul prelucrării datelor):

 

Personalul Departamentului Servicii Clienți de la nivel de grup și de la nivelul fiecărei filiale.

 

Denumirea, sediul social, numărul de telefon, site-ul (unde sunt disponibile notificările privind confidențialitatea) și adresa de e-mail a persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) de operator și a altor destinatari către care operatorul trimite date:

IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
HU-1139 Budapesta, Pap Károly utca 4-6
Număr de telefon: +36-1-476-7600
https://www.ipsos.com/hu-hu
https://www.ipsos.com/hu-hu/contact

 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
HU-1039 Budapesta, Szent István utca 14
Număr de telefon: +36-70-373-2005
web: https://mol.hu/hu/molrol/mol-magyarorszag-szolgaltato-kozpont-kft/#it-szolgaltatasok
E-mail: [email protected]

 

Furnizorii de servicii care operează serviciile Microsoft 365 sunt:

 

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Irlanda

 

Microsoft Corporation

One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 SUA

 

Contact online: Adresați întrebări referitoare la confidențialitatea asigurată de Microsoft– Confidențialitatea Microsoft
În timpul utilizării serviciilor Microsoft 365, datele cu caracter personal pot fi, de asemenea, prelucrate în țări din afara UE care nu asigură nivelul adecvat de protecție a datelor stabilit de GDPR. În ceea ce privește colectarea, transferul și prelucrarea datelor cu caracter personal în țări care nu sunt membre ale UE, Microsoft Corporation asigură protecția datelor cu caracter personal prin clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană în Decizia  2021/914/CE din 4 iunie 2021.
Mai multe informații:
https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/gdpr-overview
Angajamentul Microsoft față de GDPR, confidențialitatea datelor și asigurarea controlului clienților asupra propriilor date - Microsoft On the Issues
GDPR simplificat – Un ghid pentru mica dumneavoastră întreprindere - Microsoft 365 admin | Microsoft Docs

 

Persoana (persoanele) de contact a(le) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) de operator și a(le) altor destinatari către care operatorul trimite date:


IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. - annamaria.fö[email protected]

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft. - [email protected]
Microsoft Ireland Operations Ltd. și Microsoft Corporation, a se vedea mai sus

 

Numele și datele de contact ale Responsabilului (responsabililor) cu protecția datelor al (ai) persoanei împuternicite de operator: 


IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft. - [email protected]
Microsoft Ireland Operations Ltd. și Microsoft Corporation, a se vedea mai sus

Persoanele din cadrul persoanei împuternicite de operator care sunt autorizate să acceseze date cu caracter personal:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft. – personal implicat în operarea sistemelor
Microsoft Ireland Operations Ltd. și Microsoft Corporation, a se vedea mai sus

 

Prelucrarea datelor sensibile cu caracter personal în scopurile specificate în prezenta Notificare privind confidențialitatea datelor:
Nu se prelucrează date cu caracter personal sensibile (categorii speciale de date) 

Transferul datelor cu caracter personal către o țară terță: -

 

Măsuri de protecție a datelor
 

Sistemul de gestionare a securității informațiilor Pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor organizaționale prin implementarea de politici, procese, descrieri ale proceselor, structuri organizaționale, funcții software și hardware.
Accesul fizic Pentru a asigura protecția activelor fizice care conțin informațiilor aparținând Grupului MOL.
Accesul logic Pentru a asigura faptul că doar utilizatorii aprobați și autorizați au acces la datele utilizate de societățile din cadrul Grupului MOL.
Accesul la date Pentru a asigura faptul că doar utilizatorii autorizați ai sistemelor au acces la datele societăților din cadrul Grupului MOL.
Transferul/stocarea/ștergerea datelor Pentru a asigura faptul că informațiile societăților din cadrul Grupului MOL nu sunt transmise, citite, modificare sau șterse de o persoană neautorizată în timp ce sunt transferate sau stocate. În plus, datele societăților din cadrul Grupului MOL trebuie să fie șterse cu promptitudine când scopul prelucrării încetează.
Confidențialitatea și integritatea Pentru a se asigura faptul că datele societăților din cadrul Grupului MOL sunt păstrate confidențiale și actualizate, precum și că își păstrează integritatea.
Disponibilitatea Pentru a asigura faptul că datele societăților din cadrul Grupului MOL sunt protejate împotriva distrugerii accidentale sau pierderii și, în cazul unui astfel de eveniment, a faptului că accesul la datele relevante ale societăților din cadrul Grupului MOL, precum și și recuperarea acestora se realizează cu promptitudine.
Separarea datelor Pentru a se asigura faptul că datele societăților din cadrul Grupului MOL sunt gestionate separat de alte date ale clienților.
Gestionarea incidentelor În cazul oricărei încălcări a securității informaților societăților din cadrul Grupului MOL, efectul încălcării va fi minimizat dacă proprietarii informațiilor societăților din cadrul Grupului MOL sunt notificați imediat.
Auditul Pentru a asigura faptul că persoana împuternicită testează, examinează și evaluează periodic eficacitatea măsurilor tehnice și organizatorice prezentate mai sus.

 

Drepturile dumneavoastră în materie de protecție a datelor
Regulamentul GDPR prevede detaliat drepturile dumneavoastră în materie de protecție a datelor și căile de atac disponibile, precum și restricțiile aferente (mai exact articolele 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 și 82 din Regulamentul GDPR). Puteți solicita oricând informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate, puteți solicita rectificarea și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora, de asemenea, vă puteți opune prelucrării datelor în baza unui interes legitim și transmiterii de mesaje de marketing direct, și aveți dreptul la portabilitatea datelor. Cele mai importante prevederi sunt sintetizate mai jos.


Dreptul la informare
În cazul în care operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, acesta este obligat să vă comunice informații privind datele referitoare la dumneavoastră – chiar dacă nu ați transmis nicio cerere specială în acest sens – inclusiv principalele caracteristici ale prelucrării datelor, precum scopul, temeiul juridic și durata prelucrării, numele și adresa operatorului și a reprezentanților săi, destinatarii datelor cu caracter personal (în cazul unui transfer de date către țări terțe indicând de asemenea garanțiile adecvate sau corespunzătoare), interesele legitime ale operatorului și/sau ale terțelor părți în cazul în care datele sunt prelucrate în baza unui interes legitim, de asemenea, drepturile dumneavoastră în materie de protecție a datelor și opțiunile dumneavoastră de exercitare a unei căi de atac (inclusiv dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere), atunci când aceste informații nu vă sunt disponibile. În cazul unui proces decizional automatizat sau creării de profiluri, persoana vizată trebuie informată într-un mod ușor de înțeles cu privire la logica utilizată, precum și la importanța și consecințele preconizate ale prelucrării pentru persoana vizată. Operatorul vă furnizează informațiile menționate mai sus prin această notificare privind confidențialitatea.


Dreptul de acces
Aveți dreptul de a obține de la operator o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și anumite informații referitoare la prelucrarea datelor, precum scopul prelucrării datelor, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, durata (programată) a prelucrării datelor, drepturile persoanei vizate în materie de protecție a datelor și opțiunile de exercitare a unei căi de atac (inclusiv dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere), de asemenea, informații privind sursa datelor, unde sunt colectate de la persoana vizată. La cererea dumneavoastră, operatorul vă va furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt prelucrate. Pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative. Dreptul de a obține o copie nu va afecta în mod negativ drepturile și libertățile celorlalte persoane. Operatorul vă va oferi informații cu privire la posibilitatea, procedura, eventualele costuri și alte detalii privind furnizarea copiei după primirea cererii dumneavoastră.
În cazul procesului decizional automatizat și creării de profiluri, persoana vizată are acces la următoarele informații: logica utilizată, precum și importanța și consecințele preconizate ale prelucrării asupra persoanei vizate.

 

Dreptul la rectificare
Aveți dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 

Dreptul la ștergere
Aveți dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul aplicării anumitor motive sau îndeplinirii anumitor condiții. Printre alte motive, operatorul este obligat să șteargă datele dumneavoastră cu caracter personal la cererea dumneavoastră dacă, de exemplu, datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; dacă v-ați retras consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu mai există alte temeiuri juridice pentru prelucrare; dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; sau dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; dacă datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care îi revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al statului membru; sau dacă datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
În cazul în care prelucrarea este bazată pe consimțământul dumneavoastră, consecințele retragerii consimțământului dumneavoastră: persoana vizată nu are posibilitatea de a participa la studii de piață.

 

Menționăm că retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta orice prelucrare de date efectuată în baza consimțământului dumneavoastră înainte de această retragere.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a)    exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
(b)    prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(c)    operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea vă sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(d)    v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată din oricare dintre motivele de mai sus, aceste date cu caracter personal, cu excepția stocării, vor fi prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră ori pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protejarea drepturilor altor persoane fizice sau juridice sau din motive importante de interes public ale Uniunii sau ale unui stat membru.
Veți fi informat(ă) de către operator înaintea ridicării restricției de prelucrare.

 

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

(a)    prelucrarea este bazată pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract (la care sunteți parte); și
(b)    prelucrarea este efectuată prin mijloace automate

În exercitarea drepturilor dumneavoastră la portabilitatea datelor, veți avea dreptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la portabilitatea datelor nu poate încălca prevederile care reglementează dreptul la ștergere și nu poate afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

 

Dreptul la opoziție
Aveți dreptul de a vă opune oricând, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, prelucrare care se bazează pe interesele legitime ale operatorului, inclusiv creării de profiluri în baza prevederilor respective. Operatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


Exercitarea drepturilor dumneavoastră:
Operatorul va furniza informații cu privire la măsurile adoptate în legătură cu o cerere în baza drepturilor dumneavoastră menționate mai sus, fără întârzieri nejustificate, și în orice caz în termen de o lună de la data primirii cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu alte două luni dacă este cazul, luând în considerare complexitatea și numărul de cereri. Operatorul vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire în termen de o lună de la data primirii cererii, precum și la motivele acestei întârzieri. În cazul în care operatorul nu ia măsuri în legătură cu cererea dumneavoastră, operatorul vă va informa fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de o lună de la data primirii cererii cu privire la motivele neluării unor măsuri și la posibilitatea depunerii unei plângeri la autoritatea de supraveghere a protecției datelor competentă (În Ungaria, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Autoritatea pentru Protecția Datelor și Libertatea Informațiilor, „NAIH”) și de a exercita căi de atac judiciare. Adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și site-ul NAIH: 1055 Budapesta, Falk Miksa utca 9-11., adresa poștală: 1373 Budapesta, căsuța poștală 9., Tel: +36 1 391 1400, +36 (30) 683-5969 vagy +36 (30) 549-6838 Fax: +36-1-391-1410, e-mail: [email protected], website: http://naih.hu/

 

În cazul unei încălcări a drepturilor dumneavoastră, puteți intenta o acțiune în instanță. Instanțele competente vor fi instanțele generale. La cererea persoanei vizate, acțiunea poate fi intentată la instanța de judecată pe raza căruia se află domiciliul sau reședința acesteia. Instanța de judecată poate dispune obligarea operatorului la furnizarea informațiilor, rectificarea, blocarea sau ștergerea datelor în cauză, anularea deciziei adoptate prin mijloace automate sau respectarea dreptului persoanei vizate de a se opune prelucrării. Instanța de judecată poate dispune publicarea hotărârii sale, indicând datele de identificare ale operatorului sau ale oricăror alți operatori și încălcarea comisă.

 

Operatorul în cauză va fi răspunzător pentru orice daune cauzate unei persoane vizate ca urmare a prelucrării ilegale a datelor sau a oricărei încălcări a cerințelor privind securitatea datelor. În cazul în care orice operator încalcă drepturile persoanei vizate referitoare la personalitate ca urmare a prelucrării ilegale sau a oricărei cerințele privind securitatea datelor, persoana vizată are dreptul de a pretinde despăgubiri de la operatorul în cauză. Operatorul poate fi scutit de răspundere pentru daune sau pentru plata de despăgubiri dacă acesta dovedește că daunele au fost cauzate de, sau încălcarea drepturilor referitoare la personalitate ale persoanei vizate poate fi atribuită unor motive inevitabile în afara controlului său.
Nicio despăgubire nu va fi pretinsă și plătită în cazul în care daunele au fost cauzate de, sau încălcarea drepturilor referitoare la personalitate poate fi atribuită neglijenței grave intenționate sau neintenționate a părții afectate.