MOL informații privind prelucrarea datelor

Global Czech Republic Czech Republic France Germany Hungary Italy Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia

Notificare privind confidențialitatea pentru studiul de piață și sondajul de satisfacție efectuat în rândul clienților angro

Descrierea și scopul prelucrării datelor Temeiul juridic al prelucrării datelor Obiectul și sursa datelor cu caracter personal prelucrate Durata prelucrării datelor Beneficiarul/Beneficiarii transferurilor de date Persoana împuternicită de operator și activitatea sa de prelucrare
Transmiterea prin e-mail a unui link către pagina pe care sunt disponibile chestionarele online pentru efectuarea de sondaje privind satisfacția clienților și studii generale de piață în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite de operator, precum și pentru solicitarea de informații pe e-mail sau prin telefon pentru programarea de interviuri personale, prin telefon sau prin Skype.

Studii de piață telefonice pentru efectuarea de sondaje privind satisfacția clienților și de studii generale de piață în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite de operator.
Articolul 6, alin. (1), lit. (f) din GDPR (prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate)
Interes legitim: evaluarea satisfacției clienților Societății, îmbunătățirea imaginii Societății și, astfel, consolidarea capacității sale economice și îmbunătățirea produselor și serviciilor oferite de aceasta.

Balancing test

În cazul completării unui chestionar online, articolul 6, alin. (1), lit. (a) din GDPR – consimțământul dat de persoana vizată în mod voluntar odată cu completarea chestionarului online.

Completarea chestionarului reprezintă interesul legitim al Societății, dar Clienții sau reprezentanții acestora pot decide în mod liber dacă vor sau nu să completeze chestionarul, respectiv să își dea consimțământul.

Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru datele persoanei de contact a societății, articolul 6, alin. (1), lit. (f) din GDPR (prelucrarea este necesară pentru interesele legitime urmărite de Societate).
Denumirea Clientului, pentru clienți persoane juridice: denumire, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact, răspunsuri la întrebări Operatorul păstrează e-mail-uri până la data încetării contractului încheiat cu un anumit Client sau până la data interzicerii de către persoana vizată, respectiv până la data exercitării de către aceasta a dreptului său de a se opune prelucrării prevăzut în articolul 21, alineatele (2)–(3) din GDPR (oricare dintre acestea survine prima).

Pentru chestionare completate: Până la data retragerii de către persoana vizată a consimțământului său.

Cu excepția cazului în care consimțământul este retras sau o persoană vizată își exercită efectiv dreptul de a se opune prelucrării, IPSOS va anonimiza datele în termen de 30 de zile de la data completării chestionarului sau de la data efectuării apelului telefonic și, astfel, datele nu vor fi individualizate legate de o persoană).

Pentru persoanele de contact ale societății, până la data exercitării de către persoana vizată a dreptului său de a se opune prelucrării.
Următoarele societății din cadrul Grupului MOL sunt implicate în efectuarea de studii de piață și sondaje privind satisfacția clienților:

MOL Nyrt.

MOL Romania PPSRL
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft. (HU-1039 Budapest, Szent István utca 14)
– prestează servicii IT și de găzduire în strânsă relație cu prelucrarea.

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – organizează sondajul privind satisfacția clienților, inclusiv transmite chestionarele, evaluează răspunsurile și asigură accesul angajaților desemnați ai MOL Nyrt. la rezultatele obținute. Contactează telefonic Clienții. Efectuează interviuri personale.

Date prelucrate de IPSOS – numele Clientului, pentru clienți persoane juridice: denumire, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact, răspunsuri la întrebări.

Rezultatele obținute, care nu permit identificarea persoanelor individuale, sunt transmise de către MOL Nyrt. către membrii Grupului MOL
Completarea unui chestionar-studiu de piață în timpul unei convorbiri telefonice sau unei întâlniri în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite de operator. Conform articolului 6, alin. (1), lit. (a) din GDPR, consimțământul dat în mod voluntar de persoana vizată.

Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment.

Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru datele persoanei de contact a societății, articolul 6, alin. (1), lit. (f) din GDPR (prelucrarea este necesară pentru interesele legitime urmărite de Societate).
Adresa și numărul de telefon al persoanei de contact desemnate,
societatea reprezentată de aceasta,
răspunsurile la întrebările din chestionar sau, pentru interviuri personale, vocea persoanelor vizate.

În timpul interviului personal, responsabilul cu studiul de piață înregistrează conversația și apoi transcrie înregistrările.

Sursa datelor:
Chestionarul-studiu de piață completat obținut de la persoanele vizate
Până la data retragerii de către persoana vizată a consimțământului său.

Cu excepția cazului în care consimțământul este retras sau o persoană vizată își exercită efectiv dreptul de a se opune prelucrării, IPSOS va anonimiza datele prin intermediul transcrierii în termen de 30 de zile de la data interviului personal și, astfel, datele nu vor fi individualizate (legate de o persoană).

IPSOS va șterge înregistrările audio după realizarea transcrierii.

Pentru persoanele de contact ale societății, până la data exercitării de către persoana vizată a dreptului său de a se opune prelucrării.
Următoarele societății din cadrul Grupului MOL sunt implicate în efectuarea de studii de piață și sondaje privind satisfacția clienților:

MOL Nyrt.

MOL Romania PPSRL
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft. (HU-1039 Budapest, Szent István utca 14) – prestează servicii IT și de găzduire în strânsă relație cu prelucrarea.

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – organizează sondajul privind satisfacția clienților, inclusiv transmite chestionarele, evaluează răspunsurile și furnizează angajaților desemnați ai MOL Nyrt. rezultatele obținute. Contactează telefonic Clienții. Efectuează interviuri personale.

Date prelucrate de IPSOS – numele Clientului, pentru clienți persoane juridice: denumire, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact, răspunsuri la întrebări.

Rezultatele obținute, care nu permit identificarea persoanelor individuale, sunt transmise de către MOL Nyrt. către alți membri ai Grupului MOL.
Efectuarea de interviuri prin Skype cu persoanele vizate în vederea evaluării satisfacției clienților și efectuarea de studii generale de piață în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite de operator. Conform articolului 6, alin. (1), lit. (a) din GDPR, consimțământul persoanei vizate dat de aceasta prin e-mail înaintea interviului.
Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment.

Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru datele persoanei de contact a societății, articolul 6, alin. (1), lit. (f) din GDPR (prelucrarea este necesară pentru interesele legitime urmărite de Societate).
Interes legitim: evaluarea satisfacției clienților care sunt distanți de sediul Societății, îmbunătățirea imaginii Societății și, astfel, consolidarea capacității sale economice și îmbunătățirea produselor și serviciilor oferite de aceasta.
Adresa, numărul de telefon și vocea persoanei de contact desemnate,
societatea reprezentată de aceasta,
răspunsurile la întrebările din chestionar.

Responsabilul cu studiul de piață înregistrează conversația și apoi transcrie înregistrările.

Sursa datelor:
persoanele vizate.
Până la data retragerii de către persoana vizată a consimțământului său.

Cu excepția cazului în care consimțământul este retras sau o persoană vizată își exercită efectiv dreptul de a se opune prelucrării, în termen de 30 de zile de la data interviului (oricare dintre acestea survine prima).

Pentru persoanele de contact ale societății, până la data exercitării de către persoana vizată a dreptului său de a se opune prelucrării.
În cazul interviurilor prin Skype, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către următoarele societăți:
Microsoft Corporation

Date de contact:
Microsoft Magyarország Kft.
HU-1031 Budapest, Graphisoft Park 3
+36 1 267 4636
https://www.microsoft.com/hu-hu

Politica de confidențialitate a Microsoft este disponibilă aici:
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – organizează sondajul privind satisfacția clienților, inclusiv transmite chestionarele, evaluează răspunsurile și furnizează angajaților desemnați ai MOL Nyrt. rezultatele obținute. Solicită informații telefonic, efectuează interviuri personale și prin Skype.

Datele prelucrate de IPSOS – numele Clientului, pentru clienți persoane juridice: denumire, adresă de e-mail, număr de telefon, imaginea și vocea persoanei de contact, răspunsurile sale la întrebări.

Rezultatele obținute, care nu permit identificarea persoanelor individuale, sunt transmise de către MOL Nyrt. către alți membri ai Grupului MOL.

 

Denumirea, sediul social, numărul de telefon, website-ul (unde sunt disponibile notificările privind confidențialitatea) și adresa de e-mail a operatorului/operatorilor:
MOL Nyrt.,
HU-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
www.mol.hu;
[email protected]
MOL Romania PPSRL
Str. Daniel Danielopolu, Nr. 4-6, etaj 2, Sector 1, Bucuresti, România
Alexandra Banu
+40-799-110-342
[email protected]

MOL Nyrt. și societățile din Grupul MOL implicate în studiul de piață și sondajul privind satisfacția clienților sunt considerate a fi operatori asociați, și, în acest context, stabilesc împreună scopul și cadrul activității de prelucrare a datelor și sunt responsabile în mod solidar pentru prelucrare. Operatorii au o Notificare privind Confidențialitatea comună.

Persoana/Persoanele de contact a/ale operatorului/operatorilor:
MOL Wholesale Customer Care
HU-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
[email protected]


MOL Romania PPSRL
Str. Daniel Danielopolu, Nr. 4-6, etaj 2, Sector 1, Bucuresti, România
Alexandra Banu
+40-799-110-342
[email protected]
Emese Halászi
+36-20-281-4723
[email protected]

Numele și datele de contact ale Responsabilului/Responsabililor cu Protecția Datelor al/ai operatorului: [email protected]
responsabil cu prelucrarea datelor personale pentru Romania: [email protected]

Persoanele din cadrul operatorului care sunt autorizate să acceseze datele (în funcție de scopul prelucrării datelor): Angajații Departamentului de Asistență Clienți la nivel de Grup și angajații Departamentului de Asistență Clienți la nivelul filialelor.

Denumirea, sediul social, numărul de telefon, website-ul (unde sunt disponibile notificările privind confidențialitatea) și adresa de e-mail a persoanei/persoanelor împuternicită/împuternicite de operator și a altor destinatari către care operatorul trimite date:

IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6
Telephone number: +36-1-476-7600
https://www.ipsos.com/hu-hu
https://www.ipsos.com/hu-hu/contact

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
HU-1039 Budapest, Szent István utca 14
Telephone number: +36-70-373-2005
web: https://mol.hu/hu/molrol/mol-magyarorszag-szolgaltato-kozpont-kft/#it-szolgaltatasok
E-mail: [email protected]

Persoana/Persoanele de contact a/ale persoanei/persoanelor împuternicită/împuternicite de operator și a/ale altor destinatari către care operatorul trimite date:

IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
annamaria.fö[email protected]

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
[email protected]

Numele și datele de contact ale Responsabilului/Responsabililor cu Protecția Datelor al/ai persoanei împuternicite de operator:

IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
[email protected]

Persoanele din cadrul persoanei împuternicite de operator care sunt autorizate să acceseze date cu caracter personal:

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.

MOL GBS Magyarország Kft.
Angajații implicați în operarea sistemului

Prelucrarea datelor sensibile cu caracter personal în scopurile specificate în prezenta Notificare privind Confidențialitatea:
Nu se prelucrează date sensibile cu caracter personal (categorii speciale de date

Transferul datelor cu caracter personal către o țară terță: -

Măsuri de protecție a datelor

Drepturile dumneavoastră în materie de protecție a datelor

Exercitarea drepturilor dumneavoastră:
Operatorul va furniza informații cu privire la măsurile adoptate în legătură cu o cerere în baza drepturilor dumneavoastră menționate mai sus, fără întârzieri nejustificate, și în orice caz în termen de o lună de la data primirii cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu alte două luni dacă este cazul, luând în considerare complexitatea și numărul de cereri. Operatorul vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire în termen de o lună de la data primirii cererii, precum și la motivele acestei întârzieri. În cazul în care operatorul nu ia măsuri în legătură cu cererea dumneavoastră, operatorul vă va informa fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de o lună de la data primirii cererii cu privire la motivele neluării unor măsuri și la posibilitatea depunerii unei plângeri la autoritatea de supraveghere a protecției datelor competentă (în România Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bvd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, tel. +40318059211, e-mail: [email protected], prescurtată “ANSPDCP”.

În cazul unei încălcări a drepturilor dumneavoastră, puteți intenta o acțiune în instanță. Instanțele competente vor fi instanțele generale („törvényszék”). La cererea persoanei vizate, acțiunea poate fi intentată la instanța de judecată în raza căruia se află domiciliul sau reședința acesteia. Instanța de judecată poate dispune obligarea operatorului la furnizarea de informații, rectificarea, blocarea sau ștergerea datelor în cauză, anularea unei decizii adoptate prin mijloace automate sau respectarea dreptului dumneavoastră de a vă opune prelucrării. Instanța de judecată poate dispune publicarea hotărârii sale de o manieră în care operatorul sau orice alți operatori și încălcarea săvârșită de aceștia să poată fi identificată clar.

Puteți solicita despăgubiri pentru daunele suferite în legătură cu prelucrarea ilegală a datelor dumneavoastră (inclusiv pentru neadoptarea unor măsuri de protecție a datelor) de la operatorul răspunzător pentru aceste daune. În cazul în care orice operator încalcă drepturile dumneavoastră referitoare la personalitate ca urmare a prelucrării ilegale a datelor dumneavoastră sau prin orice nerespectare a cerințelor privind protecția datelor, veți avea dreptul de a pretinde despăgubiri („sérelemdíj”) de la operatorul în cauză. Operatorul poate fi scutit de răspundere, dacă acesta poate demonstra că daunele au fost cauzate de sau încălcarea drepturilor referitoare la personalitate ale persoanei vizate este atribuibilă unor motive inevitabile în afara controlului său.
Nicio despăgubire nu va fi pretinsă și plătită, în cazul în care daunele au fost cauzate de sau încălcarea drepturilor referitoare la personalitate este atribuibilă neglijenței grave intenționate sau neintenționate a părții afectate.