ESG på tværs af grænser: Globale holdninger til bæredygtighed

ESG-området strækker sig over en bred vifte af temaer, der er lige så komplekse, som de er vidtgående.

Ipsos | ESG | ESG på tværs af grænser: den kulturelle kontekst

IN ENGLISH →

Ipsos | ESG | ESG på tværs af grænser: den kulturelle kontekstFor virkelig at forstå, hvordan samfundet udvikler sig inden for ESG, er vi nødt til at gå virkelig dybt. Det er trods alt nogle af de mest presserende udfordringer, som vores verden står over for i dag. Og mange ESG-emner hænger sammen, hvilket gør det svært at se på dem isoleret. Ligesom den Oscar-vindende film kan den føles som Everything Everywhere All at Once.

Det er ingen nem opgave at udvikle programmer, tjenester, politikker og strategier, der er egnede til formålet, og som vil hjælpe en organisation eller et statsligt organ til at fungere mere bæredygtigt på lang sigt. Hvert land har sine egne idiosynkrasier, baseret på historie, kontekst, sprog og kultur. Bare fordi en tilgang virker ét sted, betyder det ikke, at den bliver en succes andre steder.

Hvert land har sine egne idiosynkrasier, baseret på historie, kontekst, sprog og kultur. Bare fordi en tilgang virker ét sted, betyder det ikke, at den bliver en succes andre steder

Vores mål med denne rapport var at tage et kig på, hvad ESG betyder for mennesker rundt om i verden. Undersøgelsen fører os gennem deres (ofte konkurrerende) prioriteter. Den ser på det sprog, folk bruger, og hvordan de forholder sig til det større emne. Den undersøger deres forventninger til virksomheder og institutioner. Den undersøger, hvordan individer kan blive inspireret og opmuntret til at handle positivt. Og det rejser spørgsmål om, hvordan vi bedre kan forstå, kommunikere og innovere.

ESG er et overvældende emne, fuld af nuancer og forskellige meninger, med høje forventninger fra borgere over hele verden og mange muligheder for at ramme rigtigt (og forkert). At handle på ESG-initiativer bliver i stigende grad en nødvendighed - en, der starter med at have et informeret syn på, hvordan samfundet tænker.

Vi håber, at denne rapport giver ideer, information og inspiration til at hjælpe dig med at udvikle din tankegang. Mens du læser, vil du bemærke, at vi har givet detaljer om de ressourcer og referencer, vi fandt nyttige til at samle denne rapport. Fortæl os, hvad du synes, og hvor vi skal tage hen næste gang. Vi glæder os til at være med på din rejse.

 

Lauren Demar

Vigtige læringer

Ordforråd betyder noget

Blandt den globale offentlighed har udtrykket "bæredygtighed" en meget stærkere tilknytning til miljøemner end sociale emner eller forvaltningsemner, med forskellige specifikke konnotationer i forskellige lande. Organisationer og statslige organer skal klart definere, hvad de mener i deres ESG-kommunikation.

Folk forventer, at regeringer går forrest i at reducere ulighed

Hvilke grupper i samfundet, der opfattes som værende udsat for den mest ulige eller uretfærdige behandling, varierer dramatisk fra land til land. Men på tværs af alle de undersøgte lande er der en udbredt enighed om, at regeringerne er de primært ansvarlige for at mindske uligheden.

Kampen mod klimaforandringerne ses som en fællesindsats

Globalt er der en fælles følelse af, at alle lande bliver nødt til at arbejde sammen for fuldt ud at kunne tackle klimaforandringerne. Men nogle lande føler, at de bliver bedt om at ofre for meget.

Kultur er nøglen

Tre kulturelle dimensioner former folks holdninger, opfattelser og adfærd over for ESG-emner. For det første, om deres kulturs forhold til naturen mere er et af erobring eller et af sameksistens. For det andet deres opfattelse af, hvem der er bedst til at skabe effekt og gøre en forskel. Og for det tredje, om de prioriterer fordele for verden som helhed eller fordele for deres personlige liv og livet for mennesker omkring dem.

Download rapporten


Indholdsfortegnelse

  1. ESG på tværs af grænser: den kulturelle kontekst
  2. "Bæredygtighed": Alt på samme side?
  3. Ligestillingskalejdoskop
  4. Udtalelsen om klimaændringer
  5. Anvendelse af kulturel overførbarhedsanalyse til ESG
  6. ESG på tværs af grænser: USA
  7. ESG på tværs af grænser: Indien
  8. ESG på tværs af grænser: Brasilien
  9. ESG på tværs af grænser: Sydafrika
  10. ESG på tværs af grænser: Kina

  Næste

Samfund