Holdninger til globalisering og international handel er ambivalente

Ipsos' globale undersøgelse lavet i samarbejde med World Economic Forum afslører at holdningerne til international handel er meget blandede. I denne artikel kan du læse de vigtigste resultater fra undersøgelsen.

World opinion on globalization and international trade in 2021 | Ipsos

ENGELSK VERSION →

I vores nylige undersøgelse, foretaget på tværs af 25 lande, er de fleste enige om, at udvidelse af handel er en god ting. Men i de fleste lande er flere enige end uenige om, at der burde være flere barrierere for at begrænse importen af ​​udenlandske varer og tjenester.

Resultater fra undersøgelsen

Resultater fra undersøgelsen viser at at der er en blanding af polarisering og ambivalens blandt folk i hele verden omkring fri handel, globalisering og besklyttende politikker. I gennemsnit er kun 48% enige om, at globalisering er en god ting for deres land. Dette er 10 procentpoint mindre end i 2019, før COVID-19-pandemien. Mens favoriseringen over for globaliseringen er lav i alle lande, varierer det fortsat meget, lige fra 72% i Malaysia til 27% i Frankrig.

På spørgsmålet om, hvorvidt globaliseringen hindrer den demokratiske proces i deres land eller gennemførelsen af ​​effektive økonomiske politikker fra deres nationale regering, er meninger også meget forskellige fra land til land. Imidlertid giver mange neutrale svar og signalerer usikkerhed om problemet.

Selvom synspunkterne om globalisering er blandede, er der få, der er uenige i, at investeringer fra globale virksomheder i deres land er afgørende for dens vækst og ekspansion.

Support til udvidelse af handel - men med beskyttende foranstaltninger

Et flertal i de 25 lande er enige om, at udvidelse af handel er en god ting med et gennemsnit på 75% der er enige, og kun 5% uenige.

  • Enighed er højest i Peru (87%), Malaysia, Rusland, Argentina og Chile (alle 86%), mens den er lavest i Frankrig (51%) og Tyskland (55%).

I gennemsnit er dog 37% enige om, at der burde være flere barriere for at begrænse importen af ​​udenlandske varer og tjenester i deres land versus 27%, der er uenige.

  • Omkring en tredjedel (36%) er neutrale eller har ikke en mening.
  • Et flertal i tre lande  er enige (Tyrkiet, Colombia og Sydafrika).
  • Flere i fire lande (Sydkorea, Sverige, Storbritannien og Tyskland) er uenige.
  • Den fremherskende mening i de andre otte lande er neutral.

Blandet og faldende holdning til globalisering

Gennemsnitligt er 48% globalt enige om, at globalisering er en god ting for deres land, mens kun 13% er uenige, og resten er neutrale eller usikre.

  • Et flertal i ni lande har en positiv vurdering af globaliseringen med de fleste i Malaysia (72%), Sydafrika (64%), Peru (63%), Brasilien (62%) og Sydkorea (61%).
  • Lande med den laveste enighed om, at globalisering er en god ting for dem, er Frankrig (27%), Rusland (34%) og Belgien (35%).

I hver af de 23 lande, hvor Ipsos allerede havde stillet det samme spørgsmål i 2019, er færre enige om, at globalisering er en god ting for deres land, end de gjorde dengang.

Faldet i positive holdninger til globalisering i de 23 lande er i gennemsnit 10 procentpoint. Det er den største forskel i Mexico, Colombia, Chile og Peru.

Verdensbefolkningens mening er delt op i hvorvidt globaliseringen forhindrer nationale regeringer i at gennemføre effektive økonomiske politikker eller hvorvidt demokratiet rent faktisk fungerer.

I gennemsnit er 31% enige og 28% uenige i, at globaliseringen forhindrer deres lands regering i at gennemføre effektive økonomiske politikker, mens 42% er neutrale eller ikke har nogen mening. Intet land viser, at et flertal er enig eller et flertal uenig.
Gennemsnitligt er 28% enige om, at globaliseringen forhindrer demokrati i deres land i at fungere godt, mens en større andel er uenig (32%) og en endnu større gruppe er neutrale eller ikke har nogen mening (40%). Enigheden er højest i Frankrig (41%), Tyrkiet (39%), Italien (38%) og Malaysia (38%), mens Sydkorea er det eneste land med et flertal, der er uenige (56%).

Majoriteten støtter investeringer fra udlandet

Gennemsnitligt er det 63% globalt der er enige om, at globale virksomheders investeringer i deres land er afgørende for landets vækst og ekspansion, mens kun 9% er uenige, og resten er neutrale eller ikke sikre.

  • Enighed er højest i Malaysia (87%) og Sydafrika (81%) og lavest i Tyskland (48%) og Japan (49%).
  • Uenighed overstiger ikke 15% i noget land.

Læs artiklen fra World Economic Forum her

Om undersøgelsen
Dette er resultaterne af en undersøgelse foretaget af Ipsos på sin Global Advisor online platform på tværs af 25 lande.
Ipsos interviewede i alt 19.017 voksne mellem den 26. marts og 9. april 2021.

Samfund