Populismen er fortsat stærk

Forud for et stort globalt valgår bakker mange rundt om i verden op om populistiske holdninger.

Ipsos Populismeundersøgelse 2024
Forfatter(e)
  • Clifford Young President, Public Affairs, USA
Get in touch

Borgere på tværs af 28 lande føler, at deres land er i tilbagegang, og deres lands samfund er i stykker, ifølge resultaterne af en ny Ipsos-måling foretaget i slutningen af 2023. Anti-elite-stemning er udbredt i de fleste af landene, mens anti-immigrant-stemning er mere splittet. Undersøgelsen finder også, at ønsket om, at stærke ledere skal "tage landet tilbage" er højt i mange af de 28 lande.

Læs de vigtigste resultater Download hele rapporten

Resultater

  • Anti-establishment synspunkter er udbredte , hvilket afspejler frustrationer over ulighed, langsommere vækst og manglende evne for regeringer til at levere. I et betydningsfuldt valgår mener 63 % af befolkningen i gennemsnit i 28 lande1, at deres land har brug for "en stærk leder til at tage landet tilbage fra de rige og magtfulde".
  • Populistisk stemning næres af en generel fornemmelse blandt respondenterne om, at deres land er i tilbagegang (58 %), og at samfundet er ødelagt (57 %), selv i lande med god BNP-vækst.
  • Når job er knappe, foretrækker 59%, at arbejdsgivere prioriterer at ansætte "dette lands folk" frem for immigranter
  • Flertallet (62%) ser eliter som en tæt forbundet gruppe med lignende holdninger til mange vigtige spørgsmål.
  • De fleste ønsker en stærkere, mere aktivistisk regering , selv i betragtning af den anti-establishment-glød: 75 procent støtter regeringer, der øger deres udgifter til sundhedspleje, og 67 % støtter regeringer, der øger finansieringen til fattigdomsbekæmpelse. På samme måde finder Ipsos' Global Trends -undersøgelse, at 74 % frygter, at deres regering ikke vil yde tilstrækkelig støtte i fremtiden.

Om studiet

Ipsos interviewede 20.630 personer online i følgende lande mellem 22. november og 6. december 2023. Kvoter blev fastsat for at sikre repræsentativitet og data er blevet vægtet i forhold til den kendte befolkningsprofil for hvert land. Stikprøven består af cirka 1.000 individer hver i Australien, Brasilien, Canada, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Italien, Japan, Spanien og USA, og 500 individer hver i Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Ungarn, Indonesien, Malaysia , Mexico, Holland, Peru, Polen, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Sverige, Thailand og Tyrkiet. Stikprøven i Indien består af cirka 2.200 personer, hvoraf cirka 1.800 blev interviewet ansigt til ansigt og 400 blev interviewet online.

Download den fulde rapport for en detaljeret metode.

Forfatter(e)
  • Clifford Young President, Public Affairs, USA

Society