Audience Measurement of Radio/Audio Listening | Ipsos
Audience Measurement

Mjerenje slušanosti radija / zvučnih sadržaja

OUR SOLUTIONS
Razumijevanje publike koja sluša radio / zvučne sadržaje.

Medijskim kućama koje nude radijski i/ili zvučni sadržaj pomažemo razumjeti i iskoristiti veličinu, sastav i protok publike između različitih postaja i platformi. Ovi podaci koriste se za donošenje odluka o tome kako najbolje povećati broj slušatelja pomoću privlačnog sadržaja i kako promovirati posebne programe slušateljima velike vrijednosti. Osim toga, podaci se upotrebljavaju i za trgovanje oglasnim prostorom između medijskih kuća i medijskih agencija koje ga kupuju u ime oglašivača.

Ipsos upotrebljava niz metoda za mjerenje radijske publike u više od 30 zemalja diljem svijeta. Metode uključuju dnevnike slušanja, telefonske ankete i pasivan brojač za pametne telefone MediaCell. U svakom slučaju, tražimo reprezentativan uzorak ljudi za sudjelovanje u odabranom sustavu mjerenja. Kada se primjenjuju dnevnici slušanja, od ljudi se traži da u dnevnike bilježe sve radijske postaje koje su slušali u razdoblju od sedam dana. Za svaku četvrtinu sata trebaju navesti postaje koje su slušali, platforme koje su upotrebljavali (npr. radijsku postaju, pametni telefon ili drugi uređaj) i gdje su se nalazili (doma, u automobilu, na poslu itd.). Dnevnici mogu biti u papirnom obliku ili na internetu i mogu se popunjavati putem računala, tableta ili pametnih telefona, ovisno o osobnom izboru.

Prisjećanje idućeg dana provodi se telefonski i usredotočuje na ono što se slušalo prethodnog dana, a i ovaj pristup pita za postaje koje je osoba slušala, platforme koje je upotrebljavala i lokaciju na kojoj se nalazila u svakoj četvrtini sata sata.

Naša aplikacija Zlatni standard za MediaCell prepoznaje zvuk pomoću posebnog koda koji se umeće u emitiranje zvuka na izvoru i/ili pomoću uzorkovanja isječaka zvuka i uspoređivanja s referentnom bazom podataka. U oba slučaja moguće je odrediti izvor, vrijeme i lokaciju izloženosti na vrlo detaljnoj razini. Kombinacija ta dva prijenosa podataka omogućuje nam bilježenje slušanja zvučnih sadržaja uživo i s vremenskim pomakom na bilo kojem uređaju, sa slušalicama ili bez njih, te možemo izraditi izvještaje na razini koju traži tržište, sve do razine minute.