Radna mjesta

Pridružiti se Ipsosu znači razvijati karijeru na najvišem nivou, u samom vrhu istraživanja. Sa 18000 zaposlenih u 90 tržišta, mi smo jedna od najvećih i najpoznatijih istraživačkih kompanija.

Kao radoznala i intuitivna osoba, kao entuzijast profesionalac sa strašću za stjecanjem znanja, u Ipsosu ćete biti potpuno posvećeni pronalaženju najboljih rješenja za naše klijente.