PRAVILA NAGRADNE IGRE "BRANDpuls" 2021

PRAVILA NAGRADNE IGRE "BRANDpuls" 2021

Priređivač nagradne igre pod nazivom "BRANDpuls" je "Ipsos" društvo s ograničenom odgovornošću iz Splita, Šime Ljubića 37, OIB01710734686.
Nagradna igra priređuje se s ciljem promidžbe priređivača i motiviranja ispitanika za sudjelovanje u istraživanju BRANDpuls.

Članak 2.

U nagradnoj igri sudjeluju ispitanici koji popune terensku anketu u istraživanju BRANDpuls koje će se provoditi u 2 vala i to od 01.03.2021. do 28.06.2021., te od 29.06.2021. do 23.11.2021. Ispitanici u istraživanju će biti regrutirani metodom slučajnog uzorka.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti bit će objavljena na web stranici priređivača nagradne igre nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva financija.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri pod nazivom "BRANDpuls" imaju svi ispitanici koji u istraživanju BRANDpuls ispune terensku anketu (papirnati upitnik koji ispitanicima dostavlja anketar Ipsosa). Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je ispravno i u potpunosti ispuniti anketu.
U nagradnoj igri sudjeluju samo uredno ispunjene ankete koje sadrže sve podatke o sudioniku istraživanja, dakle treba navesti ime i prezime, adresu i broj telefona ispitanika. Agencija Ipsos zadržava pravo iz istraživanja izbaciti neispravne i nepotpune ankete, čime se gubi pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Dobitnici će biti izvučeni elektronskim putem iz baze podataka formirane iz prikupljenih upitnika.

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

1. LG UHD TV 50UN74003LB televizor + MANHATTAN zidni nosač za TV 32” do 55” 3.349,00 kuna
2. 16 nagradnih DM poklon kartica s ukupnim raspoloživim iznosom potrošnje od 200,00 kn po kartici 3.200,00 kuna
3. 30 nagradnih DM poklon kartica s ukupnim raspoloživim iznosom potrošnje od 50,00 kn po kartici 1.500,00 kuna
  Ukupna vrijednosti nagradnog fonda iznosi 8.049,00 kuna

Kartice će biti iskoristive u roku od godine dana od datuma izdavanja.

 

Članak 7.

Javno izvlačenje nagrada održat će se u prostorijama priređivača na adresi Budmanijeva 1. u Zagrebu, u 2 kruga. Prvi krug izvlačenja održat će se 05.07.2021. s početkom u 12 sati. U prvom krugu izvlačenja sudjeluju sudionici prvog vala istraživanja te će se tom prilikom izvlačiti dobitnici za 8 nagradnih DM poklon kartica (2. nagrada), te za 15 nagradnih DM poklon kartica (3. nagrada).

Drugi krug izvlačenja održat će se 13.12.2021. s početkom u 12 sati. U drugom krugu izvlačenja sudjeluju sudionici drugog vala istraživanja, te će se tom prilikom izvlačiti dobitnici za 8 nagradnih DM poklon kartica (2. nagrada) te za 15 nagradnih DM poklon kartica (3. nagrada).

U završnom izvlačenju za glavnu nagradu sudjeluju sudionici iz oba vala istraživanja te će se tom prilikom izvlačiti dobitnik za televizor LG UHD TV 50UN74003LB televizor + MANHATTAN zidni nosač za TV 32” do 55” (1. nagrada). Završno izvlačenje za glavnu nagradu održati će se 13.12.2021. s početkom u 12 sati.

 

Nagrade će biti izvučene između svih sudionika u istraživanju koji su popunili terensku anketu. U slučaju da izvučena anketa ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila, bit će izvučena druga.


Ispravnost izvlačenja nadgledat će povjerenstvo u sastavu:

1. Violeta Perčić
2. Marina Zrile
3. Pero Desović

 

koje imenuje direktor društva. O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik.
Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 8.

Imena dobitnika bit će objavljena na web stranici priređivača nagradne igre u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada bit će telefonski obaviješteni o dobivenoj nagradi.

Članak 9.

Dobitnicima će nagrade biti dostavljene na kućnu adresu u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata na web stranici.

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice priređivača.

Članak 13.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena na web stranici priređivača.

Članak 14.

Priređivač će sukladno članku 10. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara u propisanom roku dostaviti dokaz o izvršenoj uplati u korist Hrvatskoga crvenog križa.

Članak 15.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Klasa: UP/I-460-02/21-01/28
Ur.broj: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 01.02.2021.

Više informacija o Mediji i zabava