MOL informacije o rukovanju podacima

Global Czech Republic Czech Republic France Germany Hungary Italy Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia

Obavijest o zaštiti privatnosti koja se odnosi na istraživanje tržišta i anketu o zadovoljstvu provedene na veleprodajnim kupcima

Opis i svrha obrade podataka Pravna osnova obrade podataka Opseg i izvor osobnih podataka koji se obrađuju Trajanje obrade podataka Primatelji prijenosâ podataka Izvršitelj obrade podataka i njegova aktivnost obrade
Slanje poveznice e-poštom na kojoj su dostupni upitnici u svrhu istraživanja zadovoljstva kupaca i provođenja općenitog istraživanja tržišta radi poboljšavanja proizvoda i usluga voditelja obrade te slanje upita e-poštom ili telefonom radi zakazivanja razgovora uživo, telefonski ili pomoću programa Skype.

Telefonsko istraživanje tržišta u svrhu istraživanja zadovoljstva kupaca i provođenja općenitog istraživanja tržišta radi poboljšavanja proizvoda i usluga voditelja obrade.
Članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Tvrtke)
Legitimni interes: procjena zadovoljstva kupaca Tvrtke, poboljšanje ugleda Tvrtke čime se osnažuje ekonomska učinkovitost Tvrtke te poboljšavaju njezini proizvodi i usluge.

Test ravnoteže možete pročitati ako pritisnete ovdje.

Kod ispunjenog internetskog upitnika, članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka, ispitanikova slobodno pružena privola koja se daje istovremeno s dovršetkom internetskog upitnika.

To znači da je dovršetak upitnika u legitimnom interesu Tvrtke, no kupci ili njihovi predstavnici mogu slobodno odlučiti žele li dovršiti ili ne dovršiti upitnik, odnosno žele li dati privolu ili ne.


Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Za podatke osobe za kontakt tvrtki, članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Tvrtke).
Naziv kupca za pravne kupce: ime, e-adresa i telefonski broj osobe za kontakt, odgovori na pitanja. Voditelj obrade zadržava e-poruku sve do isteka ugovora sklopljenog s određenim kupcem ili do ispitanikove zabrane, odnosno dok ispitanik ne iskoristi svoje pravo na prigovor na temelju članka 21. stavaka 2. i 3. Opće uredbe o zaštiti podataka (ovisno koji se slučaj pojavi prvi).

Za dovršene upitnike: sve dok ispitanik ne povuče svoju privolu.

Osim ako privola nije povučena ili ako ispitanik nije iskoristio svoje pravo na prigovor, poduzeće IPSOS anonimizirat će podatke u roku od 30 dana od dovršetka upitnika ili telefonskog poziva i podaci se na taj način neće individualizirati (dovesti u vezu s pojedincem).

Za korporativne osobe za kontakt, sve dok ispitanik ne iskoristi svoje pravo na prigovor.
Tvrtka MOL Grupe u nastavku sudjeluju u istraživanju tržišta i anketi o zadovoljstvu:

MOL Nyrt.
Tifon d.o.o.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
(HU-1039 Budimpešta, Szent István utca 14)

– pružiti informatičke usluge i usluge smještaja informacija povezane s obradom.

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budimpešta, Pap Károly utca 4-6) – organiziranje ankete o zadovoljstvu, uključujući slanje upitnika, procjenu odgovora i davanje pristupa ukupnim rezultatima određenim zaposlenicima tvrtke MOL Nyrt. Kontaktiranje kupaca telefonom. Provođenje osobnih razgovora.

Podaci koje obradi poduzeće IPSOS – naziv kupca za pravne kupce: ime, e-adresa i telefonski broj osobe za kontakt, odgovori na pitanja.

Društvo MOL Nyrt. prosljeđuje ukupne rezultate, koji ne omogućuju identifikaciju pojedinačne osobe, ostalim članovima MOL Grupe.
Dovršavanje upitnika o istraživanju tržišta telefonskim razgovorima ili osobnim sastancima
u svrhu istraživanja poboljšavanja proizvoda i usluga voditelja obrade.
Prema članku 6. stavku 1. točki (a) Opće uredbe o zaštiti podataka, ispitanikova slobodno pružena privola.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Za podatke osobe za kontakt tvrtke, članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Tvrtke).
Adresa i telefonski broj osobe za kontakt,
koju tvrtku zastupa,
odgovori na pitanja iz upitnika ili, kod osobnog razgovora, glas ispitanika.

Tijekom osobnih razgovora istraživač tržišta razgovor snima i nakon toga stvara prijepis snimke.

Izvor podataka:
dovršen upitnik za istraživanje tržišta koji je dobiven od ispitanika.
Sve dok ispitanik ne povuče svoju privolu.

Osim ako privola nije povučena ili ako ispitanik nije iskoristio svoje pravo na prigovor, poduzeće IPSOS anonimizirat će podatke dobivene iz prijepisa u roku od 30 dana od osobnog razgovora i podaci se na taj način neće individualizirati (dovesti u vezu s pojedincem).

IPSOS će izbrisati zvučne snimke nakon izrade prijepisa.

Za korporativne osobe za kontakt, sve dok ispitanik ne iskoristi svoje pravo na prigovor.
Tvrtke MOL Grupe u nastavku sudjeluju u istraživanju tržišta i anketi o zadovoljstvu:

MOL Nyrt.
Tifon d.o.o.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
(HU-1039 Budapest, Szent István utca 14)
– pružiti informatičke usluge i usluge smještaja informacija povezane s obradom.

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budimpešta, Pap Károly utca 4-6) – organiziranje ankete o zadovoljstvu, uključujući slanje upitnika, procjenu odgovora i pružanje ukupnih rezultata određenim zaposlenicima tvrtke MOL Nyrt. Kontaktiranje kupaca telefonom. Provođenje osobnih razgovora.

Podaci koje obradi poduzeće IPSOS – naziv kupca za pravne kupce: ime, e-adresa i telefonski broj osobe za kontakt, odgovori na pitanja.

Društvo MOL Nyrt. prosljeđuje ukupne rezultate, koji ne omogućuju identifikaciju pojedinačne osobe, ostalim članovima MOL Grupe.
Razgovori programom Skype s ispitanicima u svrhu istraživanja zadovoljstva kupaca i provođenja općenitog istraživanja tržištu radi poboljšavanja proizvoda i usluga voditelja obrade. Prema članku 6. stavku 1. točki (a) Opće uredbe o zaštiti podataka, ispitanikova slobodno pružena privola koju ispitanik daje e-poštom prije razgovora.
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Za podatke osobe za kontakt tvrtki, članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Tvrtke).
Legitimni interes: procjena zadovoljstva kupaca koji su udaljeni od sjedišta Tvrtke, poboljšanje ugleda Tvrtke čime se osnažuje ekonomska učinkovitost Tvrtke te poboljšavaju njezini proizvodi i usluge.
Adresa, telefonski broj i glas osobe za kontakt,
koju tvrtku zastupa,
odgovori na pitanja iz upitnika.

Istraživač tržišta razgovor snima i nakon toga stvara prijepis snimke.

Izvor podataka:
ispitanici.
Sve dok ispitanik ne povuče svoju privolu.

Osim ako privola nije povučena ili ako ispitanik nije iskoristio svoje pravo na prigovor, u roku od 30 dana od razgovora (ovisno koji se slučaj pojavi prvi).

Za korporativne osobe za kontakt, sve dok ispitanik ne iskoristi svoje pravo na prigovor.
Kod razgovora programom Skype vaši osobni podaci prenose se sljedećim tvrtkama:
Microsoft Corporation

Podaci za kontakt:
Microsoft Magyarország Kft.
HU-1031 Budimpešta, Graphisoft Park 3
+36 1 267 4636
https://www.microsoft.com/hr-hr

Microsoftova izjava o zaštiti privatnosti dostupna je na sljedećoj poveznici:
https://privacy.microsoft.com/hr-hr/privacystatement
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budimpešta, Pap Károly utca 4-6) – organiziranje ankete o zadovoljstvu, uključujući slanje upitnika, procjenu odgovora i pružanje ukupnih rezultata određenim zaposlenicima tvrtke MOL Nyrt. Postavljanje upita telefonom, obavljanje osobnih razgovora i razgovora programom Skype.
Podaci koje obradi poduzeće IPSOS – naziv kupca za pravne kupce: ime, e-adresa, telefonski broj, lik i glas osobe za kontakt, kupčevi odgovori na pitanja.

Društvo MOL Nyrt. prosljeđuje ukupne rezultate, koji ne omogućuju identifikaciju pojedinačne osobe, ostalim članovima MOL Grupe.

 

Ime, registrirani ured, telefonski broj, mrežna stranica (na kojoj su dostupne obavijesti o privatnosti) i e-adresa voditelja obrade:
MOL Nyrt.,
HU-1117 Budimpešta, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
www.mol.hu;
[email protected]

TIFON d. o. o.
Zadarska ulica 80
HR-10000 Zagreb
+385 (1) 6160-600
www.tifon.hr
[email protected]

MOL Nyrt. i tvrtke MOL Grupe koje sudjeluju u istraživanju tržišta i anketi o zadovoljstvu smatraju se zajedničkim voditeljima obrade, a u ovom smislu zajedno određuju svrhe i okvir obrade podataka te snose zajedničku odgovornost za obradu. Voditelji obrade imaju zajedničku obavijest o zaštiti privatnosti.

Osoba za kontakt voditelja obrade:
MOL Nyrt.,
HU-1117 Budimpešta, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
www.mol.hu;
[email protected]

TIFON d. o. o.
HR-10000 Zagreb Zadarska ulica 80
Jasenka Mrzaj
+385 91 6160 601
[email protected]

Ime i kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka voditelja obrade podataka: [email protected] ili

Osobe kod voditelja obrade podataka ovlaštene za pristup podacima (u svrhu obrade podataka):
Osoblje Odjela za kupce Grupe i osoblje Odjela za kupce pojedinih društava.

Ime, registrirani ured, telefonski broj, mrežna stranica (na kojoj su dostupne obavijesti o privatnosti) i e-adresa voditelja obrade i ostalih primatelja voditelja obrade:
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
HU-1139 Budimpešta, Pap Károly utca 4-6
Broj telefona: +36-1-476-7600
https://www.ipsos.com/hu-hu
https://www.ipsos.com/hu-hu/contact

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
HU-1039 Budimpešta, Szent István utca 14
Broj telefona: +36-70-373-2005
Mrežna stranica: https://mol.hu/hu/molrol/mol-magyarorszag-szolgaltato-kozpont-kft/#it-szolgaltatasok
e-adresa: [email protected]

Osoba za kontakt izvršitelja obrade i drugih primatelja voditelja obrade::
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
annamaria.fö[email protected]

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
[email protected]

Ime i kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka izvršitelja obrade podataka:
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
[email protected]

Osobe kod izvršitelja obrade podataka ovlaštene za pristup osobnim podacima:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.

MOL GBS Magyarország Kft.
Osoblje koje sudjeluje u radu sustava

Obrada osjetljivih osobnih podataka u svrhe navedene u ovoj obavijesti o privatnosti:
ne obrađuju se osjetljivi osobni podaci (posebne kategorije podataka).

Prijenos osobnih podataka trećoj zemlji: -

Sigurnosne mjere u vezi s podacimas

Vaša prava na zaštitu podataka

Kako ostvariti svoja prava:
Voditelj obrade na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama na temelju vaših gore navedenih prava bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjevâ. Voditelj obrade obavješćuje vas o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva zajedno s razlozima odgađanja. Ako voditelj obrade ne postupi po vašem zahtjevu, voditelj obrade bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvješćuje vas o razlozima zbog kojih nije postupio i o mogućnosti podnošenja pritužbe nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka (u Mađarskoj: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Nacionalno tijelo za zaštitu podataka i slobodu informiranja, kratko: NAIH) i traženja pravnog lijeka. Informacije za kontakt za NAIH: HU-1125 Budimpešta Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, faks: +36-1-391-1410, e-adresa: [email protected], mrežna stranica: http://naih.hu/; u Hrvatskoj AZOP, Martićeva 14, 10000 Zagreb, e-adresa: [email protected].

U slučaju bilo kakvog kršenja vaših prava možete podnijeti tužbu. Tužba spada u nadležnost općih sudova (törvényszék). Na ispitanikov zahtjev tužba se može podnijeti sudu nadležnom na temelju ispitanikova prebivališta ili boravišta. Sud može naložiti voditelju obrade da pruži informacije, ispravi, blokira ili obriše dotične podatke, da poništi odluku usvojenu pomoću automatiziranih sustava obrade podataka ili da uvaži vaše pravo na prigovor. Sud može naložiti objavljivanje svoje presude tako da omogući identifikaciju voditelja obrade ili bilo kojih drugih voditelja obrade i počinjenog kršenja.

Naknadu štete koja je nastala u odnosu na nezakonitu obradu vaših podataka (uključujući neprovođenje sigurnosnih mjera u vezi s podacima) možete zatražiti od voditelja obrade koji je odgovoran za štetu. Tamo gdje bilo koji voditelj obrade krši vaša prava koja se tiču osobnosti kao rezultat nezakonite obrade vaših podataka ili bilo kakvim kršenjem zahtjeva sigurnosti podataka, imate pravo zahtijevati naknadu (sérelemdíj) od dotičnog voditelja obrade. Voditelj obrade može biti oslobođen odgovornosti ako dokaže da je šteta uzrokovana ili da se kršenje ispitanikovih prava vezanih uz osobnost može pripisati neizbježnim razlozima izvan njegove kontrole.
Neće se platiti nikakva naknada i nikakva se naknada ne može tražiti tamo gdje je šteta uzrokovana ili se kršenje prava koje se odnosi na osobnost može pripisati namjernom ili grubom nemarnom vladanju oštećene strane.