Obavijest o zaštiti privatnosti koja se odnosi na istraživanje tržišta i anketu o zadovoljstvu provedene na veleprodajnim kupcima

Global Czech Republic Czech Republic France Germany Hungary Italy Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia

Obavijest o zaštiti privatnosti koja se odnosi na istraživanje tržišta i anketu o zadovoljstvu provedene na veleprodajnim kupcima

Opis i svrha obrade podataka Pravna osnova obrade podataka Opseg i izvor osobnih podataka koji se obrađuju Trajanje obrade podataka Primatelji prijenosâ podataka Izvršitelj obrade podataka i njegova aktivnost obrade

Slanje poveznice e-poštom na kojoj su dostupni mrežni upitnici u svrhu istraživanja zadovoljstva kupaca i provođenja općenitog istraživanja tržišta radi poboljšavanja proizvoda i usluga voditelja obrade te slanje upita e-poštom ili telefonom radi zakazivanja razgovora uživo, telefonski ili pomoću programa Skype.

Telefonsko istraživanje tržišta u svrhu istraživanja zadovoljstva kupaca i provođenja općenitog istraživanja tržišta radi poboljšavanja proizvoda i usluga voditelja obrade.
(Kvantitativna istraživanja)


Dovršavanje upitnika o istraživanju tržišta tijekom telefonskog razgovora, mrežnog sastanka ili osobnog sastanka u svrhu poboljšavanja proizvoda i usluga voditelja obrade.

(Kvalitativna istraživanja)


 

Članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Tvrtke)
Legitimni interes: procjena zadovoljstva kupaca Tvrtke, poboljšanje ugleda Tvrtke čime se osnažuje ekonomska učinkovitost Tvrtke te poboljšavaju njezini proizvodi i usluge.

Test ravnoteže možete pročitati ako pritisnete ovdje.  


Ispunjavanje upitnika predstavlja legitimni interes tvrtke, no Kupci ili njihovi predstavnici mogu slobodno odlučiti žele li ispuniti upitnik.

Ime kupca, za pravne kupce: naziv, e-adresa i telefonski broj osobe za kontakt, odgovori na pitanja 

Za korporativne osobe za kontakt s tvrtkom, sve dok ispitanik ne iskoristi svoje pravo na prigovor.

 

Ako ispitanik ne iskoristi svoje pravo na prigovor, tvrtka IPSOS anonimizirat će podatke u roku od 90 dana od ispunjavanja upitnika ili telefonskog poziva i podaci se na taj način neće individualizirati (dovesti u vezu s pojedincem). 

Tvrtke MOL Grupe u nastavku sudjeluju u istraživanju tržišta i anketi o zadovoljstvu:

 

MOL Nyrt.
Tifon d.o.o.
 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  
(HU-1039 Budapest, Szent István utca 14) 

– pružanje informatičkih usluga i usluga smještaja povezanih s obradom.

 

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – organiziranje ankete o zadovoljstvu, uključujući slanje upitnika, procjenu odgovora i pružanje pristupa ukupnim rezultatima određenim zaposlenicima tvrtke MOL Nyrt. Kontaktiranje kupaca telefonom. Provođenje osobnih razgovora.

Podaci koje obradi tvrtka IPSOS – ime kupca, za pravne kupce: naziv, e-adresa i telefonski broj osobe za kontakt, odgovori na pitanja

Društvo MOL Nyrt. prosljeđuje ukupne rezultate, koji ne omogućuju identifikaciju pojedinačne osobe, ostalim članovima MOL Grupe.

Tvrtka MOL koristi se uslugama sustava Microsoft 365 u oblaku (npr.  Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook) za pohranu osobnih podataka. – Tvrtka IPSOS koristi se platformom Microsoft Teams za izradu mrežnih razgovora. 
 

 


Za podatke osobe za kontakt tvrtke, članak 6. stavak 1. točka (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Tvrtke).

U slučaju glasovnog snimanja, članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka,  GDPR, ispitanikova slobodno pružena privola.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.


 

Adresa i telefonski broj osobe za kontakt, koju tvrtku zastupa, odgovori na pitanja iz upitnika ili, za osobne razgovore, glas ispitanika.

Tijekom osobnog razgovora istraživač tržišta snima razgovor i nakon toga stvara prijepis snimki.

Izvor podataka: 
ispunjena anketa o istraživanju tržišta dobivena od ispitanika 
 

   

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  
(HU-1039 Budapest, Szent István utca 14) 

– pružanje informatičkih usluga i usluga smještaja povezanih s obradom.

 

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – organiziranje ankete o zadovoljstvu, uključujući slanje upitnika, procjenu odgovora i pružanje pristupa ukupnim rezultatima određenim zaposlenicima tvrtke MOL Nyrt. Kontaktiranje kupaca telefonom. Provođenje osobnih razgovora.

Podaci koje obradi tvrtka IPSOS – ime kupca, za pravne kupce: naziv, e-adresa i telefonski broj osobe za kontakt, odgovori na pitanja

Društvo MOL Nyrt. prosljeđuje ukupne rezultate, koji ne omogućuju identifikaciju pojedinačne osobe, ostalim članovima MOL Grupe.

Tvrtka MOL koristi se uslugama sustava Microsoft 365 u oblaku (npr.  Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook) za pohranu osobnih podataka. – Tvrtka IPSOS koristi se platformom Microsoft Teams za izradu mrežnih razgovora. 

Razgovori programom Skype s ispitanicima u svrhu istraživanja zadovoljstva kupaca i provođenja općenitog istraživanja tržištu radi poboljšavanja proizvoda i usluga voditelja obrade.  

Adresa i telefonski broj osobe za kontakt, koju tvrtku zastupa, odgovori na pitanja iz upitnika ili, za osobne razgovore, glas ispitanika.

Tijekom osobnog razgovora istraživač tržišta snima razgovor i nakon toga stvara prijepis snimki.

Izvor podataka: 
ispunjena anketa o istraživanju tržišta dobivena od ispitanika 
 

Za korporativne osobe za kontakt, sve dok ispitanik ne iskoristi svoje pravo na prigovor.


Ako ispitanik ne iskoristi svoje pravo na prigovor,  tvrtka IPSOS pripremit će prijepis glasovnih snimanja i izbrisati glasovne snimke u roku od 30 dana od osobnog razgovora. U prijepisu se podaci neće individualizirati (dovesti u vezu s pojedincem). 

Tvrtke MOL Grupe u nastavku sudjeluju u istraživanju tržišta i anketi o zadovoljstvu:

 

MOL Nyrt.
Tifon d.o.o.

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  
(HU-1039 Budapest, Szent István utca 14) 

– pružanje informatičkih usluga i usluga smještaja povezanih s obradom.

 

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – organiziranje ankete o zadovoljstvu, uključujući slanje upitnika, procjenu odgovora i pružanje pristupa ukupnim rezultatima određenim zaposlenicima tvrtke MOL Nyrt. Kontaktiranje kupaca telefonom. Provođenje osobnih razgovora.

Podaci koje obradi tvrtka IPSOS – ime kupca, za pravne kupce: naziv, e-adresa i telefonski broj osobe za kontakt, odgovori na pitanja

Društvo MOL Nyrt. prosljeđuje ukupne rezultate, koji ne omogućuju identifikaciju pojedinačne osobe, ostalim članovima MOL Grupe.

Tvrtka MOL koristi se uslugama sustava Microsoft 365 u oblaku (npr.  Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook) za pohranu osobnih podataka. – Tvrtka IPSOS koristi se platformom Microsoft Teams za izradu mrežnih razgovora. 

 

Ime, registrirani ured, telefonski broj, mrežna stranica (na kojoj su dostupne obavijesti o privatnosti) i e-adresa voditelja obrade:
MOL Nyrt.,
HU-1117 Budimpešta, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
www.mol.hu;
[email protected]

MOL Nyrt. i tvrtke MOL Grupe koje sudjeluju u istraživanju tržišta i anketi o zadovoljstvu smatraju se zajedničkim voditeljima obrade, a u ovom smislu zajedno određuju svrhe i okvir obrade podataka te snose zajedničku odgovornost za obradu. Voditelji obrade imaju zajedničku obavijest o zaštiti privatnosti.

 

Osoba za kontakt voditelja obrade: 
MOL Wholesale Customer Care
HU-1117 Budimpešta, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
[email protected]

 

Ime i kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka voditelja obrade podataka: [email protected]

 

Osobe kod voditelja obrade ovlaštene za pristup podacima (u svrhu obrade podataka):

 

Osoblje odjela za kupce Grupe i osoblje Odjela za kupce pojedinih društava.

 

Ime, registrirani ured, telefonski broj, mrežna stranica (na kojoj su dostupne obavijesti o privatnosti) i e-adresa voditelja obrade i ostalih primatelja voditelja obrade:

 

IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
HU-1139 Budimpešta, Pap Károly utca 4-6 
Broj telefona: +36-1-476-7600
https://www.ipsos.com/hu-hu
https://www.ipsos.com/hu-hu/contact

 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  
HU-1039 Budimpešta, Szent István utca 14
Broj telefona: +36-70-373-2005
web: https://mol.hu/hu/molrol/mol-magyarorszag-szolgaltato-kozpont-kft/#it-szolgaltatasok
E-adresa: [email protected]

 

Pružatelji usluga koji upravljaju uslugama Microsoft 365 jesu:

 

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Irska 

 

Microsoft Corporation

One Microsoft Way


Redmond, Washington 98052 SAD

Mrežni kontakt: postavljanje pitanja o zaštiti privatnosti od strane tvrtke Microsoft – privatnost tvrtke Microsoft 
Tijekom upotrebe usluga  sustava Microsoft 365, osobni podaci mogu se obrađivati i u zemljama izvan EU-a koje ne pružaju odgovarajuću razinu zaštite podataka koju postavlja OUZP. U pogledu prikupljanja, prijenosa i obrade osobnih podataka u državama koje nisu članice EU-a, tvrtka Microsoft Corporation osigurava zaštitu osobnih podataka standardnim ugovornim klauzulama koje je odobrila Komisija EU-a odlukom 2021/914/EZ od 4. lipnja 2021.
Dodatne informacije:
https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/gdpr-overview
Posvećenost tvrtke Microsoft OUZP-u, privatnosti i pružanju kontrole kupcima nad vlastitim podacima - Microsoft On the Issues
GDPR simplified A guide for your small business - Microsoft 365 admin | Microsoft Docs


Osoba za kontakt izvršitelja obrade i drugih primatelja voditelja obrade:
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.- annamaria.fö[email protected]

 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  - [email protected]
Microsoft Ireland Operations Ltd. i Microsoft Corporation pogledajte iznad

 

Ime i podaci za kontakt sa Službenikom za zaštitu podataka izvršitelja obrade:
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  - [email protected]
Microsoft Ireland Operations Ltd. i Microsoft Corporation pogledajte iznad

 

Osobe kod izvršitelja obrade ovlaštene za pristup osobnim podacima:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.  – Osoblje uključeno u rad sustava
Microsoft Ireland Operations Ltd. i Microsoft Corporation pogledajte iznad

 

Obrada osjetljivih osobnih podataka u svrhe navedene u ovoj obavijesti o privatnosti:
Ne obrađuju se osjetljivi osobni podaci (posebne kategorije podataka). 

 

Prijenos osobnih podataka u treću zemlju: –

 

Sigurnosne mjere u vezi s podacima
 

Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću Osigurati povjerljivost, cjelovitost i dostupnost organizacijskih informacija provedbom politika, procesa, opisa procesa, organizacijskih struktura, funkcija softvera i hardvera.
Fizički pristup Osigurati zaštitu fizičke imovine koja sadržava podatke o MOL Grupi.
Logički pristup Osigurati da samo odobreni i ovlašteni korisnici imaju pristup podacima kojima se koriste tvrtke MOL Grupe.
Pristup podacima Osigurati da samo ovlašteni korisnici sustava imaju pristup podacima tvrtki MOL Grupe.
Prijenos/ čuvanje/ brisanje podataka Osigurati da neovlaštena osoba ne može prenositi, čitati, mijenjati ili brisati poslovne informacije tvrtki MOL Grupe dok se one prenose ili pohranjuju. Nadalje, podaci o tvrtkama MOL Grupe moraju se odmah izbrisati nakon završetka svrhe obrade.
Povjerljivost i cjelovitost Osigurati da se poslovni podaci MOL Grupe čuvaju povjerljivima i ažuriranima te očuvati njihovu cjelovitost.
Dostupnost Osigurati da su podaci tvrtki MOL Grupe zaštićeni od nehotičnog uništavanja ili gubitka i, u slučaju takvog događaja, pravovremeni pristup i oporavak relevantnih podataka tvrtki MOL Grupe.
Odvajanje podataka Osigurati da se s podacima tvrtki MOL Grupe postupa odvojeno od podataka ostalih klijenata.
Upravljanje incidentima U slučaju povrede podataka tvrtki MOL Grupe, smanjiti učinak  povrede i odmah obavijestiti vlasnike tvrtki MOL Grupe.
Revizija Osigurati da obrađivač povremeno ispita, pregleda i ocijeni učinkovitost gore navedenih tehničkih i organizacijskih mjera.

 

Vaša prava na zaštitu podataka:


Opća uredba o zaštiti podataka detaljno navodi vaša prava na zaštitu podataka, vaše mogućnosti traženja pravnog lijeka i njegovih ograničenja (osobito odjeljci 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 77, 78, 79 i 82 OUZP-a). U svakom trenutku možete zatražiti informacije o vašim obrađenim osobnim podacima, možete zatražiti ispravak i brisanje svojih osobnih podataka ili ograničavanje njihove obrade; nadalje,  možete uložiti prigovor na obradu podataka na temelju legitimnog interesa i na slanje izravnih marketinških poruka te imate pravo na prenosivost podataka. U nastavku ukratko donosimo najvažnije odredbe. 

 

Pravo na informacije:


Ako voditelj obrade podataka obrađuje vaše osobne podatke, mora vam dati informacije o podacima koji se odnose na Vas – čak i ako to niste posebno zatražili – uključujući glavne značajke obrade podataka kao što su svrha, razlog i trajanje obrade, naziv i adresu voditelja obrade podataka i njegovog predstavnika, primatelje osobnih podataka (u slučaju prijenosa u treće države označavajući i odgovarajuća i primjerena jamstva), legitimne interese voditelja obrade podataka i/ili trećih strana u slučaju da se obrada podataka temelji na legitimnom interesu, vaša prava na zaštitu podataka i mogućnosti traženja pravnog lijeka (uključujući pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu), u slučaju da još niste dobili sve te informacije. U slučaju automatiziranog donošenja odluka ili profiliranja ispitanika treba obavijestiti na razumljiv način o uključenoj logici, kao i značaju te  predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika. Voditelj obrade podataka osigurava gore navedene informacije osiguravanjem dostupnosti ove obavijesti o zaštiti privatnosti.


Pravo na pristup:


Imate pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas i, u tom slučaju, pristup osobnim podacima i određenim informacijama povezanima s obradom podataka kao što je svrha obrade, kategorije obrađenih osobnih podataka, primatelji osobnih podataka, (zakazano) trajanje obrade podataka, prava na zaštitu podataka ispitanika i mogućnosti traženja pravnog lijeka (uključujući pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu), zatim informacije o izvoru podataka kada se oni prikupljaju od ispitanika. Na vaš zahtjev, voditelj obrade dat će vam kopiju vaših osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatražite voditelj može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Pravo na kopiju ne smije imati negativan utjecaj na slobode i prava drugih. Voditelj obrade daje vam informacije o mogućnosti, postupku, potencijalnim troškovima i ostalim pojedinostima slanja kopije nakon primitka vašeg zahtjeva. 
U slučaju automatiziranog donošenja odluka i profiliranja, ispitanik ima pristup sljedećim informacijama: uključena logika, kao i značaj te predviđene posljedice takve obrade za ispitanika.


Pravo na ispravak:


Imate pravo dobiti od voditelja obrade, bez nepotrebnog odgađanja, ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući davanje dodatne izjave


Pravo na brisanje:


Imate pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas bez nepotrebnog  odgađanja, a voditelj obrade ima obvezu brisanja osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja kada su navedeni određeni razlozi ili uvjeti. Među ostalim razlozima, voditelj obrade dužan je izbrisati vaše osobne podatke na vaš zahtjev, na primjer, ako osobni podaci više nisu potrebni vezano uz svrhu u koju su prikupljeni ili obrađeni na neki drugi način; ako povučete privolu na kojoj se temelji obrada podataka i ako nema drugih pravnih temelja za obradu; ako su osobni podaci obrađeni na nezakonit način; ili ako se protivite obradi i ne postoje prisilni legitimni razlozi za obradu; ako je osobne podatke potrebno izbrisati radi usklađivanja s pravnom obvezom zakona u Uniji ili državi članici kojem podliježe voditelj obrade; ili ako su osobni podaci prikupljeni vezano uz ponudu usluga informacijskog društva. 
Ako se obrada podataka temelji na vašoj privoli, posljedica je povlačenja privole: ispitanik nema priliku sudjelovati u istraživanju tržišta.
Obavještavamo Vas da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je provedena prije povlačenja, na temelju Vaše privole. 


Pravo na ograničenje obrade:
Imate pravo od voditelja obrade dobiti ograničenje obrade ako se primjenjuje nešto od navedenog:
(a)     Osporavate točnost osobnih podataka u razdoblju koje omogućuje voditelju obrade da provjeri točnost osobnih podataka;
(b)     Obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te, umjesto toga, zahtijevate ograničenje njihove upotrebe;
(c)     Voditelj obrade više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali potrebni su vam za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;
(d)     Uložili ste prigovor na obradu, čekajući potvrdu o tome poništavaju li legitimni razlozi voditelja obrade vaše legitimne razloge.
Ako je obrada ograničena u skladu s gore navedenim razlozima, takvi osobni podaci, uz iznimku pohrane, obrađivat će se samo uz vaš pristanak ili radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi zaštite prava neke druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga od važnog javnog interesa Unije ili države članice.
 Voditelj obrade obavijestit će Vas prije ukidanja ograničenja obrade.


Pravo na prenosivost podataka:
 Imate pravo na primitak osobnih podataka koji se odnose na Vas, koje ste naveli voditelju obrade, u strukturiranom, općenito korištenom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su dani osobni podaci, pri čemu:
(a)     Obrada se temelji na vašoj privoli ili na provedbi ugovora (u kojemu ste jedna od ugovornih strana); te
(b)    Obrada se provodi na automatiziran način.
U ostvarivanju svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravan prijenos osobnih podataka od jednog voditelja obrade na drugoga, ako je to tehnički izvedivo.
Pravo na prijenos podataka ne utječe na odredbe koje upravljaju pravom na brisanje, štoviše, ne smiju nepovoljno utjecati na prava i slobode drugih.


Pravo na prigovor:
 Imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku, na temelju razloga koji se odnose na Vašu određenu situaciju, na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas koji se temelji na legitimnim interesima voditelja obrade. Voditelj obrade više neće obrađivati osobne podatke ako ne dokaže uvjerljive zakonite razloge za obradu koji poništavaju vaše interese, prava i slobode ili radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.


Kako ostvariti svoja prava:
Voditelj obrade obvezan je bez nepotrebnog odgađanja navesti informacije o radnji koju je poduzeo po pitanju zahtjeva na temelju vaših prethodno navedenih prava, u svakom slučaju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. To se razdoblje može produžiti za dodatna dva mjeseca ako je potrebno, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Voditelj obrade dužan Vas je obavijestiti o takvom produljenju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, zajedno s razlozima odgode.  Ako voditelj obrade ne poduzme radnju po pitanju vašeg zahtjeva, dužan vas je obavijestiti bez odgode, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, o razlozima za nepoduzimanje radnje te o mogućnosti podnošenja pritužbe nadležnom tijelu za zaštitu podataka (u Mađarskoj Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Nacionalno tijelo za zaštitu podataka i slobodu informacija) skraćeno „NAIH”) i traženju pravnog lijeka. Adresa, telefonski broj, broj telefaksa, e-adresa i mrežna stranica tijela NAIH: 1055 Budimpešta, Falk Miksa utca 9-11., poštanska adresa: 1373 Budimpešta, poštanski pretinac 9., Tel: +36 1 391 1400, +36 (30) 683-5969 vagy +36 (30) 549-6838 Telefaks: +36-1-391-1410, e-adresa: [email protected], mrežna stranica: http://naih.hu/.
U slučaju kršenja vaših prava možete pokrenuti sudski postupak. Taj je postupak u nadležnosti suda Törvényszék (Opći sud). Na zahtjev ispitanika, može se pokrenuti sudski postupak na sudu koji je nadležan na temelju prebivališta ili mjesta boravka ispitanika. Sud može naložiti voditelju obrade da dostavi informacije, ispravi, blokira ili izbriše predmetne podatke, da poništi odluku usvojenu putem automatiziranih sustava za obradu podataka, da uvaži ispitanikov prigovor. Sud može naložiti objavljivanje svoje odluke, navodeći identifikaciju voditelja obrade podataka ili nekih drugih voditelja obrade i počinjenu povredu.
Taj voditelj obrade odgovoran je za svu štetu koja je nanesena ispitaniku kao posljedica nezakonite obrade ili kršenja zahtjeva sigurnosti podataka. Ako voditelj obrade podataka prekrši ispitanikova prava koja se odnose na identitet kao posljedica nezakonite obrade ili kršenjem zahtjeva sigurnosti podataka, ispitanik ima pravo zatražiti odštetu od tog voditelja obrade podataka. Voditelj obrade podataka može biti oslobođen od odgovornosti za štetu ili za plaćanje odštete ako dokaže da se uzrokovana šteta ili kršenje ispitanikovih prava povezano s identitetom može pripisati neizbježnim razlozima izvan njegove kontrole.
Neće se isplatiti naknada i ne smije se zahtijevati odšteta ako se uzrokovana šteta ili kršenje ispitanikovih prava povezano s identitetom može pripisati namjernom ili nemarnom postupanju ispitanika.