MOL informacje o postępowaniu z danymi

Global Czech Republic Czech Republic France Germany Hungary Italy Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia

Informacja o prywatności dotycząca badania rynku i badania poziomu satysfakcji przeprowadzonego wśród klientów hurtowych

Definicja i cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania Zakres i źródło przetwarzanych danych osobowych Okres przetwarzania danych osobowych Odbiorca danych w przypadku ich przekazania Podmiot przetwarzający dane (procesor) i jego działalność w tym zakresie
Wysyłanie pocztą elektroniczną linku, pod którym dostępne są kwestionariusze online, celem badania poziomu satysfakcji klientów i przeprowadzania ogólnych badań rynkowych w celu ulepszenia produktów i usług administratorów, a także wysyłania zapytań drogą elektroniczną lub telefonicznie, w celu ustalenia terminu osobistych rozmów/wywiadów telefonicznych lub poprzez Skype.

Badania rynku telefonicznego w celu zebrania informacji o poziomie satysfakcji klientów i przeprowadzania ogólnych badań rynkowych celem ulepszenia produktów i usług administratorów.
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki)
Prawnie uzasadniony interes: ocena poziomu zadowolenia klientów Spółki, poprawa wizerunku firmy, a tym samym wzmocnienie jej wyników ekonomicznych i ulepszanie produktów i usług.

Zapoznanie się z Testem Równowagi jest możliwe pod tym linkiem.

Wypełnienie kwestionariusza online, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, oznacza dobrowolne udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę

Oznacza to, że wypełnienie kwestionariusza jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki, jednak Klienci lub ich przedstawiciele mogą swobodnie decydować, czy wypełnić kwestionariusz, tj. czy wyrazić zgodę.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, na podstawie zgody przed wycofaniem.
W przypadku danych osoby kontaktowej firmy, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
Imię i nazwisko Klienta, a w przypadku osób prawnych: nazwa, adres e-mail oraz numer telefonu osoby kontaktowej. Administrator zachowuje wiadomości e-mail do czasu rozwiązania umowy zawartej z określonym Klientem lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 2-3 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przez osobę, której te dane dotyczą. (W zależności od tego, co nastąpi, jako pierwsze.)

W przypadku wypełnionych kwestionariuszy: do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

O ile zgoda nie zostanie wycofana, IPSOS zanonimizuje dane w ciągu 30 dni od daty wypełnienia kwestionariusza lub rozmowy telefonicznej, a zatem dane nie będą zindywidualizowane (w rozumieniu terminu „indywidualny”).

W przypadku osób kontaktowych w firmach, dopóki osoba, której dane dotyczą, skutecznie nie skorzysta z prawa do sprzeciwu.
Następujące spółki Grupy MOL są zaangażowane w badania rynku i badanie satysfakcji:

MOL Nyrt.

Slovnaft Polska S.A.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
(HU-1039 Budapest, Szent István utca 14)
– świadczenie usług informatycznych i hostingowych ściśle związanych z przetwarzaniem.

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – organizowanie badań dotyczących poziomu satysfakcji, w tym wysyłanie kwestionariuszy, ocenianie odpowiedzi i udostępnianie uzyskanych wyników wyznaczonym pracownikom MOL Nyrt. Kontakt telefoniczny z klientami. Przeprowadzanie wywiadów osobistych.

Dane przetwarzane przez IPSOS – imię i nazwisko klienta, w przypadku osoby prawnej: nazwa, adres e-mail oraz numer telefonu osoby kontaktowej.

Uzyskane wyniki, które nie pozwalają na identyfikację poszczególnych osób, są przekazywane przez MOL Nyrt. innym członkom Grupy MOL.
Wypełnianie kwestionariusza badania rynku podczas rozmowy telefonicznej lub osobistego spotkania
w celu ulepszenia produktów i usług administratorów.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, na podstawie udzielonej zgody przed wycofaniem.
W przypadku danych osoby kontaktowej firmy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.
Adres i numer telefonu danej osoby kontaktowej,
informacja, jaką firmę reprezentuje,
odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub na wywiady osobiste, głos osób, których dane dotyczą.

Podczas rozmowy osoba przeprowadzająca rozmowę rejestruje ją, a następnie przygotowuje zapis nagrań.
Źródło danych:
Wypełniony kwestionariusz badania rynku uzyskany od osób, których dane dotyczą
Dopóki właściciel danych nie wycofa swojej zgody.

O ile zgoda nie zostanie wycofana, IPSOS zanonimizuje dane za pomocą transkryptu w ciągu 30 dni od osobistej rozmowy, a zatem dane nie będą zindywidualizowane (w odniesieniu do osoby) .

IPSOS usunie nagrania audio po utworzeniu transkryptu.

W przypadku osób kontaktowych w firmach, dopóki osoba, której dane dotyczą, skutecznie nie skorzysta z prawa do sprzeciwu.
The following MOL Group companies are involved in the market research and the satisfaction survey:

MOL Nyrt.

Slovnaft Polska S.A.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
(HU-1039 Budapest, Szent István utca 14)
– świadczenie usług informatycznych i hostingowych ściśle związanych z przetwarzaniem.

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – organizowanie badań dotyczących poziomu satysfakcji, w tym wysyłanie kwestionariuszy, ocenianie odpowiedzi i udostępnianie uzyskanych wyników wyznaczonym pracownikom MOL Nyrt. Kontakt telefoniczny z klientami. Przeprowadzanie wywiadów osobistych.

Dane przetwarzane przez IPSOS – imię i nazwisko klienta, w przypadku osoby prawnej: nazwa, adres e-mail oraz numer telefonu osoby kontaktowej.

Uzyskane wyniki, które nie pozwalają na identyfikację poszczególnych osób, są przekazywane przez MOL Nyrt. innym członkom Grupy MOL.
Przeprowadzanie ankiet poprzez Skype z osobami, których dane dotyczą, w celu badania satysfakcji klientów i przeprowadzania ogólnych badań rynkowych w celu ulepszenia produktów i usług administratorów. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielana przez osobę, której dane dotyczą, pocztą elektroniczną przed rozmową.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, na podstawie zgody udzielonej przed wycofaniem.

W przypadku danych osoby kontaktowej firmy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

Prawnie uzasadniony interes: ocena satysfakcji klientów odległych od centrali firmy, poprawa wizerunku firmy, a tym samym wzmocnienie jej wyników ekonomicznych i ulepszanie produktów i usług.
Adres i numer telefonu danej osoby kontaktowej,
informacja, jaką firmę reprezentuje,
odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu lub na wywiady osobiste, głos osób, których dane dotyczą.
Osoba prowadząca rozmowę rejestruje rozmowę, a następnie przygotowuje zapis nagrań.

Źródło danych:
osoby, których dane dotyczą.
Dopóki właściciel danych nie wycofa swojej zgody.

O ile zgoda nie zostanie wycofana, przez osobę której dane dotyczą, w ciągu 30 dni od przesłuchania.

W przypadku osób kontaktowych w firmach, dopóki osoba, której dane dotyczą, skutecznie nie skorzysta z prawa do sprzeciwu.
W przypadku wywiadów Skype Twoje dane osobowe są przekazywane do następujących firm:
Korporacja Microsoft

Dane kontakowe:
Microsoft Magyarország Kft.
HU-1031 Budapest, Graphisoft Park 3
+36 1 267 4636
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – organizowanie badań dotyczących poziomu satysfakcji, w tym wysyłanie kwestionariuszy, ocenianie odpowiedzi i udostępnianie uzyskanych wyników wyznaczonym pracownikom MOL Nyrt. Kontakt telefoniczny z klientami. Przeprowadzanie wywiadów osobistych oraz wywiadów poprzez Skype.

Dane przetwarzane przez IPSOS – imię i nazwisko klienta, dla klientów osoby prawnej: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek i głos osoby do kontaktu, jego odpowiedzi na pytania.

Uzyskane wyniki, które nie pozwalają na identyfikację poszczególnych osób, są przekazywane przez MOL Nyrt. innym członkom Grupy MOL.

 

Imię, adres siedziby firmy, numer telefonu, adres strony internetowej (na której wyszczególniona jest polityka prywatności) oraz adres e-mail administratora danych:
MOL Nyrt.,
HU-1117 Budapeszt, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
http://www.mol.hu;
[email protected]

Slovnaft Polska S.A.
Wadowicka 6, 30-415 Kraków, Poland
Katazyna Mazurek
+48 12 299 10 21
[email protected]

Kamil Dobek
[email protected]

MOL Nyrt. oraz spółki Grupy MOL zaangażowane w badania rynku i badanie poziomu satysfakcji, uważa się za wspólnych administratorów i uznaje, że winny one wspólnie określać cele i ramy przetwarzania danych osobowych, a także wspólnie ponosić odpowiedzialność za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych. Administratorzy posiadają także wspólną informację o prywatności.

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektorów ds. Ochrony Danych Osobowych z ramienia administratora danych:
Obsługa klientów hurtowych MOL
HU-1117 Budapeszt, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
[email protected]

Slovnaft Polska S.A.
Wadowicka 6, 30-415 Kraków, Poland
Katazyna Mazurek
+48 12 299 10 21
[email protected]

Kamil Dobek
[email protected]

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektorów ds. Ochrony Danych Osobowych z ramienia podmiotów przetwarzających dane: [email protected]

Osoby po stronie administratora danych, które będą mieć dostęp do danych (w celu ich przetwarzania):
Zespół obsługi klienta grupy i personel obsługi klienta poszczególnych spółek zależnych.

Imię, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres strony internetowej (na której wyszczególniona jest polityka prywatności) oraz adres e-mail podmiotów przetwarzających dane oraz innych odbiorców danych po stronie administratora:
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6
Numer telefonu: + 36-1-476-7600
https://www.ipsos.com/hu-hu
https://www.ipsos.com/hu-hu/contact
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
HU-1039 Budapeszt, Szent István utca 14
Numer telefonu: + 36-70-373-2005
web: https://mol.hu/hu/molrol/mol-magyarorszag-szolgaltato-kozpont-kft/#it-szolgaltatasok
E-mail: [email protected]

Osoby do kontaktu z ramienia podmiotu przetwarzającego dane oraz innych odbiorców danych po stronie administratora:
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
annamaria.fö[email protected]

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
[email protected]

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Inspektorów ds. Ochrony Danych Osobowych z ramienia administratora:
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
[email protected]

Osoby po stronie podmiotu przetwarzającego dane, które będą mieć dostęp do danych:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.

MOL GBS Magyarország Kft.
Personel zaangażowany w działanie systemu

Przetwarzanie poufnych danych osobowych do celów określonych w niniejszej informacji o prywatności:
Nie są przetwarzane żadne wrażliwe dane osobowe (specjalne kategorie danych).

Przekazywanie danych osobowych do innych krajów: -

Środki ochrony danych osobowych

Prawa osoby, której dotyczą dane, w zakresie ochrony jej danych osobowych

Jak korzystać ze swoich praw:
Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od momentu otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego (W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie „PUODO”), oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Dane kontaktowe PUODO: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, telefon: 22 531 03 01, e-mail: [email protected], https://uodo.gov.pl/pl

W przypadku naruszenia praw osoby, której dotyczą dane, osoba ta ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru (PUODO). Po przeprowadzeniu postępowania PUODO - w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów – w drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Skargę do PUODO można wnieść w formie tradycyjnej lub elektronicznej (https://uodo.gov.pl/pl/83/153). Zgodnie z przepisami RODO, przed złożeniem skargi do PUODO, należy złożyć sprzeciw bezpośrednio do administratora.

Osoba, której dotyczą dane, może dochodzić odszkodowania za szkody poniesione w związku z niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych (w tym zaniechaniem podjęcia środków bezpieczeństwa danych) od administratora odpowiedzialnego za szkody. Jeśli jakikolwiek administrator narusza prawa takiej osoby, w wyniku bezprawnego przetwarzania danych lub naruszenia wymogów bezpieczeństwa danych, osoba taka będzie uprawniona do żądania zwrotu danych od administratora. Administrator danych może zostać zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że szkoda została spowodowana
Jeżeli szkody bądź naruszenie praw osoby, której dotyczą dane, w zakresie jej tożsamości, zaistniały w wyniku działań lub zaniedbań osoby, której dotyczą dane, to administrator nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania, a osoba której dotyczą dane nie będzie uprawniona do dochodzenia zadośćuczynienia.