Etnografia

Etnografia është një teknikë studimi cilësore, e karakterizuar nga shpenzimi i periudhave të gjata të kohës me njerëz. Ne zhytemi në botën e tyre që të mund të observojmë dhe kuptojmë çfarë thonë ata, çfarë bëjnë ata dhe si e bëjnë.

Për çfarë?

Puna e etnografisë tonë ju ndihmon të kuptoni praktikat kulturore dhe zbuloni nevojat e fshehura të konsumatorit. Ne shkojmë në zemër të asaj që ka më shumë rëndësi për konsumatorët, duke vërtetuar se kush janë ata, si jetojnë ata, dhe çfarë i nxit sjelljet e tyre. Nëpërmjet futjes tonë në jetët e tyre dhe regjistrimit të sjelljeve të tyre, ne krijojmë gjetje/zbulime më të thella, më të pasura dhe më imponuese, se metodat e studimit tradicional dhe ne mund të ndihmojmë për të diferencuar “veten e vërtetë” nga “vetja e projektuar”. 

Si funksionon?

Puna jonë etnografike zhvillohet nga ‘Qendra Etnografike e Ekselencës së Ipsos’ që komunikon të verteta të thella humane nëpërmjet videove prodhim-cilësi. Aktivitetet dhe ndërveprimet janë kapur në shtëpi, dyqan, zyrë, rrugë, transport… me një fokus të fortë mbi mjedisin që rrethon konsumatorët (në-vëzhgim të kontekstit).  Skuadrat përdorin lente ekonomike, kulturore dhe të sjelljes, për të kuptuar shtysat e sjelljes dhe pastaj zhvillojnë ndërhyrje potenciale për të inkurajuar sjelljet e dëshiruara.

Ipsos ‘UU Immersions/zhytjet’ aplikojnë principet e studimit etnografik në studim ‘zhytje’në-shtëpi.  Oferta mbështetet nga një aplikacion ‘Ipsos Immersion’ i dizajnuar për studiuesit (jo pjesëmarrësit!) që inkurajon ata të kapin të dhëna etnografike në terren.  Kapja e të dhënave në këtë mënyrë do të thotë që skuadrat mund të përdorin të dhëna vizuale për të krijuar analiza bordi, që shkojnë përtej sjelljes së artikuluar, për të marrë një pamje më të kulturuar të sjelljeve të observuara. 

Pse zgjidhja jonë është unike?

Ipsos ECE (Qendra Etnografike e Ekselencës) është një grup etnografësh, antropologësh, studiuesish tregu dhe prodhuesish filmash. Ne punojmë në 24 tregje me klientë të sektorit publik dhe privat, dhe kemi qendra rajonale në UK dhe SHBA. Në pesë vitet e fundit, ne kemi marrë çmim ‘Sesioni më i mirë’, ‘Best Newcomer’ dhe ‘Kontributi më i Mire në Tërësi’ nga MRS. Përveç këtyre, në 2014 ne fituam ‘Kujdesi më i Mirë Shëndetësor’ dhe ‘Best Impact paper’ në çmimet e ‘Market Research Effectiveness’. Zhytjet tona në-shtëpi, kryhen nga studiues cilësorë, të trajnuar, që janë duke përdorur principet e antropologjisë, për të ndihmuar klientët të kuptojnë dhe të bëjnë kritikën e sjelljes së konsumatorit.