Trajnimi & zhvillimi

Pëveç trajnimit vendor dhe në shtetin përkatës, Ipsos siguron trainim qendror. Ipsos është krenar për nivelin e pjesëmarrjes të punënjësve të vet në programe të ndryshme të kampusit të vet online, Ipsos Training Center (ITC).

Misioni i ITC është të sigurojë cilësi të lartë dhe zgjidhje trajnimi të kohës që kontribuojnë te të gjithë punonjësit e Ipsos dhe zhvillimit dhe rritjes personale dhe organizacionale të klientëvë kyçë të Ipsos.