Covid-19 ile Birlikte Yaşam Maliyeti Arttı

Türkiye dahil 26 ülkede gerçekleştirdiğimiz global araştırmamıza göre çoğunluk; COVİD-19 başladığından bu yana yiyecek, ürün ve hizmetlerin maliyetinin arttığını belirtiyor. Bakkaliye ürünleri ve hane içi ihtiyaçlar ve faturalar en yüksek maliyet listesinde başı çekti.

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications
Get in touch

Araştırmanın yapıldığı 26 ülkedeki insanların çoğunluğu koronavirüs salgını başladığından bu yana gıda, ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin kendileri ve aileleri nezdinde arttığını belirtiyor.

22 Mayıs - 5 Haziran tarihlerinde yaklaşık 18 bin kişiyle yapılan araştırmanın oralama sonuçlarına gçre her beş kişiden üçü (%60) maliyetlerinin bir şekilde veya çok arttığını belirtiyor. Bu oran araştırmaya Arjantin, Güney Afrika ve Meksika'dan katılanlar nezdinde %81, Türkiye'den katılanlarda %80, Şili ve Belçika'dan katılanlarda %79'u buluyor.

Öte yandan, Macaristan (%27) ve Güney Kore (%26)'den araştırmaya katılanların dörtte biri yaşam maliyetlernin azaldığını belirtiyor. Yaşam maliyetinin azaldığını belirten ülkeleri Japonya ve Rusya (%21) takip ediyor.

Yine global ortalamada katılımcıların yaklaşık üçte biri (%29) yaşam maliyetlerinin aynı kaldığını belirtiyor. Yaşam maliyetinin aynı kaldığını belirtenlerin çoğunlukta olduğu ülkelerin başında %53 ile İsveç geliyor ki bu ülkede kısıtlayıcı karantina önlemleri alınmamıştı. Hollanda ve Japonya'dan (%49) ve Güney Kore'den (%48) araştırmaya katılanların hemen hemen yarısı da pandemi sürecinde yaşam maliyetlerinin aynı kaldığını belirtiyor.

 

Has the cost of food goods and services increased? | Ipsos

Bölgeler nezdinde bakıldığında yaşam maliyetinin arttığını en çok belirten bölge %75 ile Latin Amerika, %72 ile Orta Doğu ve Afrika olarak görülüyor.

 

Maliyetlerde neler arttı, neler aynı kaldı ve neler düştü?

Global ortalamada katılımcıların yaklaşık üçte biri (%63) Covid-19 salgını başladığından bu yana gıda, bakkaliye ürünleri ve hane içi ürünlerin maliyetlerinin arttığını belirtiyor. Bu duygu en çok Arjantin ve Türkiye (%86)'de, Şili, Meksika ve Güney Afrika (%80)'da hakim.

Elektrik, su, ısınma, telefon/TV/İnternet hizmetleri vb faturaların miktarlarının artışı ise yaşam maliyetlerinde artış görülen ikinci unsur olarak öne çıktı. Global ortalamada %39'luk bir kesim faturalarda artış olduğunu belirtti. Araştırmaya Türkiye'den katılanların %74'ü, Şili'den %68'i ve Malezya'dan %65'i fatura maliyetlerinin arttığını en çok belirten ülkeler olarak öne çıktı...

Araştırmaya katılanların maliyet artışı konusunda belirttiği diğer öne çıkan kategori ise kişisel bakım ve vücut ürünleri ve hizmetleri (%28) oldu, bunu sağlık hizmetleri (%27) ve eğlence ürünleri ve hizmetleri (%25) izledi.

Which costs have gone up? | Ipsos

Maliyetinin değişmediği belirtilen kategorilerde ise her on kişiden yaklaşık sekizi (%78) kira ve mortgage ödemelerinin aynı kaldığını belirtiyor, bunu %77 ile sigorta, %72 ile vergiler takip ediyor. Eğitim ve çocuk bakımı maliyetlerinin de aynı kaldığını belirtenlerin oranı %70

Araştırma kapsamında çoğunlukla maliyetlerin arttığı veya aynı kaldığı belirtilse de, önemli oranda kişiler bazı kategorilerde maliyetlerin düştüğünü belirtiyor.

%36'lık bir oran araç kullanma, otobüsler, trenler ve benzin maliyetleri gibi kalemleri içeren ulaşım maliyetlerinin düştüğünü belirtti, ki bu da evden çalışma ve evde kalma uygulamalarının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin %56'sı bu konuda hem fikir, bunu %52 ile Malezya, %51 ile Birleşik Krallık ve %50 ile Kanada izliyor.

Aynı şekilde global ortalamada %26'lık bir oran kıyafet, ayakkabı, aksesuar gibi giyim maliyetlerinin de düştünü belirtiyor. Bu da giyim kategorisindeki satın alımların düşüşünü, AVM'lerin ve diğer mağazaların kapalı olduğu süreçlerin bir sonucu olarak görülebilir. Araştırmaya Güney Kore ve Türkiye'den (%46) katılan bireyler bu konuda en çok hem fikir olan bireyler olarak görülüyor...

 

Maliyetler neden arttı?

Ipsos Global Advisor araştırmamızda insanların maliyetlerin arttığını neden düşündükleri de soruldu. buna göre katılımcıların yarısı bunun nedenini; Covid-19 süreciyle birlikte daha pahalı ürünler satın almak zorunda kalmalarına ve mağazalar kapalı olduğu için teslimat ücretleri ödemek durumunda kalmalarına bağladı. Öte yandan aynı oranda kişiler de küresel olarak bu konuda hem fikir olmadıklarını beyan etti. 

Why do you think costs have increased since Covid-19? | Ipsos

 

Have you had to purchase more expensive items? | Ipsos

Global olarak %35'lik bir oranevde daha fazla vakit geçirdiklerinden veya evde çalıştıklarından dolayı  yeni veya ek maliyetlere maruz kaldıklarını belirtiyor. Bu konuda en çok hem fikir olan bireyler araştırmaya Türkiye'den (%65) ve Malezya (%63) katılan bireyler olarak görülüyor. Avrupa ülkelerinde ise durum biraz farklı; araştırmaya Hollanda'dan (%84), İsveç ve Fransa'dan (%83) ve Belçika'dan (%80) katılarnın çoğunluğu bu konuda hem fikir olmadıklarını belirtiyor.

Izolasyonun etkisiyle daha fazla harcama yapma konusuna bakıldığında; global olarak %27'lik bir kesim karantina ve sosyal mesafe süreçlerinde kendilerini rahatlatmak için yeni, daha fazla veya daha iyi ürün ve hizmetler satın aldıklarını belirtiyorlar. Bu duygu en çok araştırmaya şu ülkelerden katılan bireylerde hakim: Peru (%45), Türkiye (%37), Şili (%35), Arjantin (%34), Suudi Arabistan ve Kanada (%32). Araştırmaya Avrupa'dan katılan bireylerin çoğunluğu bu konuda hem fikir değil. hem fikir olmayan ülkeler arasında başı çekenler; Macaristan (%89), Almanya (%86) ve Rusya (%82).

 

Araştırma 22 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında 26 ülkede gerçekleştirilmiştir. Rapora dahil edilen ülkeler Arjantin,Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hindistan, Japonya, Malezya, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye ve İngiltere'dir. Araştırma, Ipsos Global Advisor online araştırma platformu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Örneklem şu ülkelerde ülke başına 1000 birey ile gerçekleştirilmiştir: Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD. Diğer ülkelerde ise ülke başına 500 birey ile gerçekleştirilmiştir. Bu ülkelerde örneklem genelden ziyade orta ve üst gelir grubu ve internet erişimi olan nüfusu temsil etmektedir. Her hâlükârda bu sosyal gruplar önemli ve büyüyen bir orta sınıf olduğu için sonuçlar bu ülkelerin nabzını anlamak için önemli göstergelerdir.

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications