Covid Zamanında Onkoloji

Covid-19 pandemisi tüm dünyada sağlık sistemlerini zorluyor. Hali hazırda yoğun olan sistemi ve geniş nüfusuyla Hindistan'ın sağlık sistemi de bu konuda bir istina değil.

KIpsos white paper - Oncology in the Time of COVID: Assessing the impact of the COVID-19 pandemic on the indian oncology marketanser hastaları özellikle bakımlarının birçok yönünde etkileri deneyimlediler. Hindistan onkoloji pazarında görülen etkileri ve yukarı yönlü yeni bir dönüşümün nasıl şekillendiğini gözlemledik.

Bu makalemizde Hindistan'da gerçekleştirdiğiğimiz üç Ipsos araştırmasını terapi uzmanlığımız ve pazar içgörülerimizle harmanladık. Covid-19 pandemisinin ilaçla tedavi edilen kanser hastalarındaki, onkoloji ilaç gelirlerindeki ve hasta vaka yükü yönetimindeki etkilerini ve tahminlerini analiz ettik.

Bu makalede aynı zamanda bu bölgede uygulamaya konan yeni sağlık inisiyatiflerinin pandeminin etkilerini ve gelecek kanser tedavi düzlemini nasıl hafifletebileceğine dair ileriye dönük bir perspektif çizdik.

Toplum