Global Advisor | Ipsos
Public Affairs

Global Advisor

OUR SOLUTIONS
Dünyanın dört bir yanındaki insanlarla her ay konuşuyoruz.

28 ülkede, çevrimiçi Global Advisor çalışmamız her ay yeni raporlar ve veriler elde ederek devam ediyor. Günün en önemli konularına odaklanan Global Advisor çalışmasının ele aldığı konular arasından göçmenlik ve sığınmacılar, insan hakları, din, Brexit ve popülizm yer alıyor.

Global Advisor projesi müşteriler ve medya iş ortakları için her ay çevrimiçi saha çalışması yapmaktadır. Böylece müşteriler için, faaliyet gösterdiğimiz bir ülkede ya da tüm ülkelerde, özel saha araştırmasına kıyasla önemli oranda kar sağlayarak ek sorular sorabilme fırsatı yaratılmaktadır.

Düzenli Global Advisor özellikleri şunlardır:

Küresel Tüketici Güven Endeksi: Yerel ekonomilerin mevcut ve gelecekteki durumuna, kişisel yatırımlara, tasarruflara ve büyük yatırımlar yapma güvenine ilişkin tüketici tutumlarının aylık ölçümü.

Dünyayı Endişelendirenler: iki ayda bir kez yayınlanan, ülke vatandaşının ülkenin gidişatı hakkındaki görüşleri ve dünya çapında en çok endişe duyulan konuların incelendiği rapor.