Ipsos Global Yönetiminden Carlos Harding Vefat Etti.

Paris, 14 Aralık 2016 – Ipsos Grubunun Yardımcı CEO’su, LT Participations Yönetim Kurulu Üyesi ve Ipsos Partners Hissedarı, Carlos Harding’in 9 Aralık Cuma günü Paris’te vefat ettiğini üzülerek bildiriyoruz.

Ipsos Global Yönetiminden Carlos Harding Vefat Etti.

Şili’de Santiago Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesinden mezun olan Carlos Harding, Şili’de Tarım Bakanlığında görev aldı. 1974’te Fransa Ulaştırma Bakanlığında Ekonomi ve Finans Ofisine katıldı. Almanya’da Bielefeld Üniversitesi’nde Ekonomi alanında doktora derecesini tamamladı ve 1977’de pazarlama araştırmaları sektörüne önce COREF sonra CEGOS ile katıldı. 1978 yılı sonunda Novaction adlı Pazar araştırma şirketine katıldı ve Avrupa ve Amerika’dan sorumlu Operasyonel Direktörlük göreviyle şirketin global gelişmesine katkıda bulundu.

Carlos Harding, uluslararası yönetici unvanıyla ve şirketin uluslararası ağını geliştirmek ve güçlendirmek göreviyle 1991 yılında Ipsos’a katıldı. 1993 yılında Ipsos’un kurumsal gelişimi sorumluluğunu üstlendi. 1998 yılında Ipsos Latin Amerika Bölgesi’nin Başkanı oldu. Carlos Harding aynı zamanda Ipsos Yönetim Konseyi’nin de üyesiydi.

Ipsos Başkanı ve CEO’su Didier Truchot konuyla ilgili şunları aktardı: “Carlos iyi ve güzel bir insandı. Diğerlerine karşı saygılı, yetkin ve şirketin başarısına odaklanmış bir kişiydi ve Ipsos’un global bir şirket olmasının ve dünya çapında bir çok ülkedeki şirket birleşmelerimizin gerçekleştirilmesinin mimarlarından oldu. Dostumuz, iş arkadaşımız ve ortağımız olan ve bizleri ve Ipsos’u daha iyi ve daha güçlü yapan Carlos’u unutmayacağız.”

Ipsos yönetimi ve çalışanları Carlos’un ailesine ve yakın arkadaşlarına taziye mesajlarını iletmeye devam ediyor.

Kurumsal