Global Syndicated Studies | Ipsos
Audience Measurement

Küresel Ortak Çalışmalar

OUR SOLUTIONS
İşletme karar vericileri ve dünya varlıkları arasında içgörü.

Yüksek gelirli tüketiciler ve şirketlerdeki üst düzey işletme karar vericilerinin medya ve tüketim alışkanlıkları için, aşağıdaki ortak ve çok ülkeli iki anket ile, küresel ölçekte içgörü sunuyoruz: Varlık Çalışması (50 ülke) ve Küresel İşletme Etkileyicileri (23 ülke)


Küresel İşletme Etkileyicisi (GBI) çalışması, 23 ülkeden üst düzey işletme karar vericileri tarafından yanıtlanmış anketten oluşur. Veriler ve farklı şekillerdeki kurumlar arası satın almalara dahil olma düzeyleri, kullandıkları medya aracılığıyla toplanmıştır. Ek olarak kendilerine, sahip oldukları lüks ürünler de dahil olmak üzere, seyahat ve tüketici alışkanlıklarını da soruyoruz.


Varlık Anketi, 50 ülkeden gelir oranı ile ülkenin ilk %15-20’lik diliminde olan insanları hedefler ve bunlara medya kullanımı ile birlikte davranışları ve ürün kullanım bilgilerini de sorar.


Her iki durumda da, çalışmalar uluslararası medya sahipleri (TV kanalları, gazete ve dergi yayıncıları) ve medya ajansları tarafından, bu grupların nasıl hedeflenebileceği ile ilgili medya kararlarında yardımcı olması için kullanılır.

 

Global iletişim bilgilerimiz: Nathalie Sodeike ve James Torr