Marka Amacını Tekrar Düşünmek

Pandemi sürecinin getirdiği değişen yaşam koşulları ve gelişen farkındalıklarla birlikte, marka amacı artık tüketiciler tarafından da markalardan talep edilir oldu. Tüketiciler artık, markalardan, toplumsal konularda bir iyi niyeti sahiplenmelerini ve  çözüm sürecinde kritik bir rol almalarını bekliyor.  

Yazar(lar)

  • Özlem Sönmezyalçın Country Service Line Leader, Brand Health Tracking & Social Intelligence Analytics
Get in touch

Markalar iyi bir ürün/hizmet performansı sağlamanın ötesinde, tüketiciyle kuvvetli bir bağ ve yakınlık kurmaya uzun zamandır odaklanıyorlar. Son yıllarda ise bu yakınlık ilişkisini kurabilmek için marka amacı (brand purpose) konseptinin üzerine daha fazla eğilmeye başladılar.

Pandemi sürecinin getirdiği değişen yaşam koşulları ve gelişen farkındalıklarla birlikte, marka amacı artık tüketiciler tarafından da markalardan talep edilir oldu. Tüketiciler artık, markalardan, toplumsal konularda bir iyi niyeti sahiplenmelerini ve  çözüm sürecinde kritik bir rol almalarını bekliyor.  

Bu makalede; marka amacının tanımına, neden bu denli gündemde ve gerekli olduğuna değindik ve tüketicilerin artan duyarlılıklarını ve markalardan beklentilerini detaylı inceledik.

Yazar(lar)

  • Özlem Sönmezyalçın Country Service Line Leader, Brand Health Tracking & Social Intelligence Analytics

Medya ve Marka İletişimi