Medyada Güvenilir İçeriği Bulmada ve Yalan Haberleri Anlamada Kendimize Diğerlerinden Daha Çok Güveniyoruz

Medyaya olan güvenin geleceğiyle ilgili bir rapor

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications
Get in touch

Trust misplaced? | Ipsos | The Trust Project

Ipsos; medyanın daha şeffaf, doğru, kapsayıcı ve adil olması yönünde çalışmalar sürdüren The Trust Project adlı platfomla işbirliği yaparak, medyaya olan güvenin ve medyada doğruluğun geleceğini etkileyen temel faktörleri belirleyip tanımlamak üzere bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmada ulusal ve popülist hissiyat, kaliteli habere erişim ve maliyet, teknolojik değişimler ve dezenformasyon kampanyaları ele alındı.

Bu çalışmadan yola çıkarak hazırlanan "Trust Misplaced" adlı raporumuzda 27 ülkeden katılımcılara çeşitli konulardaki görüşlerini sorduk ve insanların medyaya karşı tutumları ve medya deneyimlerine dair daha fazla şeyi keşfetme imkanı yakaladık.

Rapor aynı zamanda Ipsos yöneticileri ve the Trust Project üyesi yayıncılarla yapılan bazı röportajları da içeriyor. Bu röportajlarda araştırma bulguları değerlendiriliyor, yerel pazarlardeki saha koşulları analiz ediliyor.

Araştırmadan çıkan temel bulgulardan bazıları ise şunlar:

  • "Yalan Haber" Problemi: Günümüz dünyasında "yalan haberlerin" var olduğunu artık biliyoruz. Günümüzde medya okur-yazarlığının en önemli kısmı gerçeği yalandan ayırabiliyor olmak. Araştırmamız gösteriyor ki küresel ortalamada her 10 bireyden neredeyse 6'sı (%59) gerçek haberi yalan haberden ayırabildiğini belirtirken, diğer kişiler için ise aynı şeyi düşünmüyorlar... Yine ortalamada her 10 bireyden sadece 3'ü diğer (%30) kişilerin gerçek haberi yalan haberden ayırt edebildiklerini düşünüyor. Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin %72'si gerçek haberi yalan haberden ayırabildiklerini belirtirken, sadece %41'i diğer kişilerin bu konu ayırım yapabildiklerine inanıyor.
  • Güvenilir İçeriği Bulmak: İnsanlar aktif olarak gerçeğin peşinde mi? Bu sorunun yanıtı yüksek oranda evet yönünde... Birçok ülkede çok yüksek oranlarda olmak üzere insanlar okudukları, izledikleri veya dinledikleri haberin güvenilir kaynaklardan geldiğine emin olduklarını iletiyorlar. Öte yandan bununla ilgili sorunlar da belirtiliyor. İnsan doğası gereği doğru olduğuna inandığı içeriğe güvenir fakat bir çok durumda doğru olduğuna inanmalarının sebebi bu içeriğin kendi hayat görüşlerini desteklemesidir.
  • Ne Kadar Ödemeye Hazırız? Küresel olarak her 10 kişiden yaklaşık 7'si (%67)  "sadece ücretsiz olarak erişebildiğim haberleri okurum" ifadesine katılıyor. Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerde bu oran %72... Bunun bir sebebi mevcut içerik maliyetleri olabilir. %64'lük bir oran güvendikleri kaynaklardan gelen haberlere kolay erişebildiklerini belirtiyor. Araştırmaya Türkiye'den katılan bireylerin %78'i de bu konuda hem fikir. 

Araştırmanın detaylı raporuna bu haberdeki pdf dosyasını indirerek ulaşabilirsiniz.

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications