Qualitative Clinics for Mobility insights | Automotive | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Mobilite İçgörüleri için Kalitatif Toplantılar

OUR SOLUTIONS
Gelecekteki mobilite konusunda size sınırsız bir tüketici anlayışı sunar.

Ipsos, gelecekteki mobilite konusundaki tüketici ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için daha derin içgörüler, daha yoğun etkileşim ve gözlemlere ihtiyaç duyulduğunda kalitatif toplantılar yapmaktadır. Örneğin, bu toplantı lansmandan önce yapılan toplantıda ilave bir modül olarak, tüketicilere yeni bir aracın farklı oturma yapılandırmalarını denemeleri için verilen süre veya tüketicilerin arabalarıyla nasıl etkileşim kurduklarının gözlemlendiği süre olarak tek başına kalitatif bir toplantı olabilir. Bu, tüketiciler arasında odaklanan grup tartışması veya yeni bir kavramın güçlü ve zayıf yönlerinin derinlemesine incelenmesi için uzman görüşmesi olabilir. Ayrıca öğrenilenlerin paydaşlarla işbirlikçi bir şekilde paylaşıldığı bir aktivasyon atölyesi olabilir.


Ipsos’un kalitatif uzmanları mobilite araştırmasına odaklanırlar ve yeni araştırma yöntemleriyle zorluklara karşı hazırlanırken her zaman daha derin içgörüler sunabilirler. Bu noktada odak grup görüşmelerinden, etnografik araştırmalardan, ev ziyaretlerinden, yolculuklardan, araç içi etkileşimlerden, birebir tüketici görüşmelerinden, mobilite günlüklerinden, uzman görüşmelerinden veya aktivasyon atölyelerinden bahsedilebilir.