Political and Public Opinion Polling | Ipsos
Public Affairs

Siyaset ve Kamuoyu Yoklaması

OUR SOLUTIONS
Kamuoyunu ve siyasileri anlama ve bilgilendirme.

Vatandaşların ve paydaşların kamuoyunu ve bunun önemli sorunlar ve siyaset üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla müşterilerimiz ve medya iş ortaklarımız için yoklama verileri tasarlıyor, düzenliyor ve sunuyoruz.

Ipsos, doğruluk, gerçeklik ve içgörü prensiplerini savunur. Ipsos yoklamaları ve verileri, dünyanın dört bir yanında sürekli olarak yer bulmaktadır.

Dünyanın en çok tanınan siyasi yoklama uzmanlarına sahibiz.  Politik davranışlar hakkında 30 yılı aşkın süredir araştırma yapan Ipsos’ta biz, kapsamlı metodolojik uzmanlığımızla müşterilerimize incelemeye dayalı içgörüsel sonuçlar sunarız.