Spor Yapmak İstiyoruz Ama Vaktimiz Yok

Dünya Ekonomik Forumu için gerçekleştirdiğimiz bu araştırmada küresel kamuoyunun spor yapmaya karşı tutumlarını ortaya koyduk. Buna göre küresel olarak ortalama %58 spor yapmak istiyor fakat bunu yapmak için zaman yok diyor (%37)

Global Advisor araştırmamıza göre Hollanda, araştırmanın yapıldığı 29 ülke içinde fiziki olarak en çok aktif olan ülke. Ortalama olarak haftada 12.8 saati fiziksel egzersiz veya takım sporu yaparak harcıyor ki bu oran, 29 ülkenin küresel ortalaması olan 6.1'in iki katı. Almanya ve Romanya da diğer en aktif ülkeler... haftalık 11.1 ve 11 saat egzersiz yapıyor. 

Öte yandan, Brezilyalılar haftada üç saatle en az fiziksel aktivite yapan ülke olarak gözüküyor. Haftada dört saatten daha az egzersiz yaptığını belirten diğer ülkeler ise: Fransa (3.7), Şili (3.7), İtalya (3.6) ve Japonya (3.3).

Japonların üçte biri (%34) ortalama bir hafta içinde hiç egzersiz yapmadığını belirtiyor ki bu 29 ülkenin ortalaması olan %14'ün iki katından fazla. Her 10 Brezilyalıdan üçü ve Polonya ve İtalyanların %26'sı da hiç egzersiz yapmadıklarını belirtiyor. 

En çok yapılan sporlar

Normal bir hafta içerisinde en çok yapılan takım sporları ve aktiviteler fitness (%20), koşu (%19), bisiklet (%13), futbol (%10) ve yüzme (%9). Öte yandan %38'lik bir oran hiç takım sporu yapmadığını belirtiyor.

  • Her 10 bireyden 6'sının takım sporları yapmadığını belirten ülkeler Amerika ve İngiltere (%61 ve %59) 

Spor yapmayı engelleyen konular

Araştırmanın yapıldığı 29 ülkede her 10 kişiden neredeyse 6'sı hali hazırda yaptıklarından daha fazla spor yapmak istediklerini belirtiyor. heDaha fazla spor yapmak istediklerini en çok belirten ülkeler Latin Amerika'dan; Peru (%81), Şili (%79) ve Kolombiya (%78). 


Bireyleri spor yapmaktan alıkoyan en önemli engel ise zamansızlık olarak belirtiliyor. Küresel olarak %37'lik bir kesim bunu belirtiyor. En çok bahsedilen diğer engeller ise parasızlık (%18) ve hava koşulları (çok sıcak veya soğuk olması) (%17). %22'lik bir kesim ise spor yapmalarını engelleyen bir durum olmadığını iletiyor. 

  • Zamansızlık en çok Suudi Arabistan (%51), Peru (%48) ve Rusya (%47) tarafından belirtiliyor. 
  • Araştırmaya Türkiye ve Arjantin'den katılan bireyler spor yapmanın engeli olarak en çok parasızlığı belirtiyor. (%33 ve %30).
  • Suudi Arabistan ve Güney Afrika ise hava şartlarını mazeret gösteriyor (%38) 
  • Araştırmaya katılan her 10 Japondan 4'ü ise spor yapmalarını engelleyen bir durum olmadığını sadece yapmak istemediklerini belirtiyor (%40).

 

 

Araştırma Künyesi
Ipsos tarafından Global Advisor çevrimiçi platformunda gerçekleştirilen 29 pazarı kapsayan araştırmanın sonuçlarıdır. 25 Haziran - 9 Temmuz tarihleri arasında 74 yaş altı toplam 21500 yetişkinle  gerçekleştirilmiştir. 
Örneklem, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin anakarası, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, İspanya ve ABD ülkelerinin her birinde yaklaşık 1.000’er kişi; Arjantin, Şili, Macaristan, Hindistan, Malezya, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İsveç ve Türkiye ülkelerinin her birinde ise yaklaşık 500’er kişiden oluşmaktadır.
 
Arjantin, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Hollanda, Polonya, Güney Kore, İspanya, İsveç ve ABD'deki örneklemin, 75 yaşın altındaki nüfusun genelini temsil ettiği düşünülebilir.
Brezilya, Şili, Çin toprakları, Hindistan, Malezya, Meksika, Peru, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye'deki örneklem, nüfusun genelinden daha kentsel, daha eğitimli ve / veya daha varlıklıdır. Bu ülkeler için anket sonuçları, nüfuslarının internete daha çok “erişimi olan" kesiminin görüşlerini yansıtıyor olarak görülmelidir.
 Veriler, her ülkenin örneklem kompozisyonunun en son nüfus sayımı verilerine göre yetişkin nüfusun demografik profilini en iyi yansıtacak şekilde ağırlıklandırılmıştır.
Sonuçların toplamı 100 değilse veya "fark" gerçek olandan +/- 1 fazla / az göründüğünde, bunun nedeni yuvarlama, çoklu yanıtlar veya "bilmiyorum" veya belirtilmemiş yanıtların hariç tutulması olabilir.  
Ipsos çevrimiçi anketlerinin doğruluğu, +/- 3,5 puanlık 1000 doğru ve +/- 5,0 puanlık 500 doğru soruluk bir anket içeren güvenilirlik aralığı kullanılarak hesaplanır. Ipsos'un güvenilirlik aralıklarını kullanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen Ipsos internet sitesini ziyaret edin. Bu bulguların yayınlanması yerel kurallara ve düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.