Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporu

Ipsos’un her yeni yıla başlarken tekrarladığı, gelen yılın iklimi konusunda bilgi vermeyi amaçlayan ve Ipsos’un müşterilerine yeni yıl armağanı olan Türkiye Barometresi Araştırması Yeni Yıl Raporu açıklandı. Raporda kamuoyunun 2020 değerlendirmeleri ve 2021 Beklentilerine dair çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Ülkenin Şu Anki Durumundan Memnuniyet ve Yakın Gelecekteki Durumuna Dair Beklentilerde Gençlerin Umutsuzluğu Dikkat Çekiyor. Türkiye Barometresi Araştırmasına göre; 2018 ikinci yarısından beri ülkenin şu anki durumundan memnun olanların oranı %30 civarında seyrederken 2019 yılının sonu itibarı ile %24’e gerilemişti, 2020 yılında ise %30’lara tekrar ulaştı. Gençlerin memnuniyet seviyelerinin de beklentilerinin de diğer yaş gruplarına göre daha olumsuz olması dikkat çekti.

20219202110

2020 Yılında En Önemli Sorun olarak Covid-19 Salgını ve Ekonomi Başa Baş Seyretti..

Salgın öncesinde ülkenin en önemli sorunu ekonomiydi. Mart ayından itibaren bu durum değişti ve Covid-19 salgını özellikle Nisan ve Mayıs aylarında açık arayla ülkenin en önemli sorunu haline geldi. Mayıs ayında başlayan kademeli normalleşme ile Haziran ayında ekonomi yeniden ilk sıraya yükseldi. Vakaların tekrar artış göstermeye başladığı Ağustos ayından itibaren ise, salgın ve ekonomi ülkenin en önemli sorunu sıralamasında at başı ilerledi.

202114

Hanelerdeki Tüketim Ciro Olarak Büyüdü Fakat Son İki Yılın Gerisinde Kaldı.
Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporu kapsamında Ipsos Hane Tüketim Paneli’nden yıllık sonuçlara da yer verildi. Buna göre hane içi hızlı tüketim ürünleri harcamaları ciro olarak %16.3 büyüdü ancak harcama büyümesi son 2 yılın altında kaldı.
202122

Pandeminin etkisiyle birlikte haneler bu sene daha seyrek alışverişe gittiler, alışverişe gitme sıklığında %11’lik bir düşüş görüldü. Öte yandan alışveriş başında düşen harcama 2020 yılında  %14.7 artış gösterdi.
202123 
Hijyen kaygısı ve ekonomik endişeler birleşince açık ürünlerin toplam harcamadan aldıkları pay azaldı, özellikle indirim marketlerinin öncülüğünde market markalı ürünlerin payı arttı.
Ipsos Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporu kapsamında; vatandaşların, ülkenin ve kendilerinin ekonomilerine yönelik beklentileri de soruldu.

2021’e girerken bazılarımız bundan daha zor bir dönem olmaz diye düşünüyor ve 2021’e umutla bakıyor. Öte yandan her üç kişiden biri de ekonomi daha kötüye gider diyor. Her dört kişiden üçü enflasyonun düşmeyeceğini veya artacağını düşünüyor.
202147202148 
Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporunu değerlendiren Sidar Gedik: “Şüphesiz ki 2020 yılı gündemine tüm dünyada olduğu gibi Koronavirüs salgını damga vurdu. Fakat salgın olmasaydı bile ülke gündemimiz her zamanki gibi yüklüydü ve ülkemiz 2020’de de karşısına çıkan güçlüklere dayanmaya devam etti.

Salgın öncesinde ülkenin en önemli sorunu ekonomiydi. Mart ayında bu durum değişti ve Covid-19 Haziran ayına kadar en önemli sorun olarak kamuoyu tarafından belirtildi. Haziran ayında kadim problemimiz ekonomi yeniden ilk sıraya yükseldi. bu kadar can alan korkunç bir salgında bile ekonomideki sorunlar hayatı derinden etkilemeye devam ediyor, bu resimden ekonominin giderek vatandaş için daha da yakıcı bir sorun olmaya başladığı sonucunu çıkarıyorum. Bu tespitte salgının ekonomiyi doğrudan vuruyor olmasının da etkisi yüksek. Her dört kişiden üçü, salgının kişisel ekonomisi için tehlike oluşturduğunu belirtiyor.

“Hayat eve sığar” mottosu ile evlerde kaldık, sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları da evde kalma süremizi artırdı. Bunun sonucu olarak da hane içi tüketim büyüdü. Ancak yine de 2020’de hane içi hızlı tüketim ürünleri için harcama büyümesi son 2 yılın altında kaldı.

Bazılarımız bundan daha zor bir dönem olmaz diye düşünüyor ve 2021’e umutla bakıyor. Öte yandan her üç kişiden biri de ekonomi daha kötüye gider diyor. Her dört kişiden üçü enflasyonun düşmeyeceğini veya artacağını düşünüyor.

Tabi salgın nedeni ile bireyler olarak değerlendirme cetvellerimiz değişti, eskiden memnun olmadığımız şeylerin bir kısmına şükreder hale geldik. Elbette takvim gününün 31 Aralık’tan 1 Ocak’a değişmesi ile her şey birdenbire değişmeyecek. Aşı uygulamasına geçilmesine rağmen işlerin yoluna girmesi zaman alacak. Karantinalar, kısıtlamalar hayatımızdan bir anda çıkamayacak. Kodlarımızda var olan dayanma gücümüz ile 2021 yılında da bir süre daha mücadele etmeye devam edeceğiz.” Dedi…

CEO'muz Sidar Gedik'in Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporumuzu değerlendirdiği videomuzu izlemek için tıklayın.

Araştırma Künyesi;
Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporu hazırlanırken Türkiye Barometresi Araştırması ve Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması baz alınmıştır. Her iki araştırma da Ipsos’un finansmanında Ipsos’un Sosyal Araştırmalar hizmet birimi tarafından gerçekleştirilmiştir. 2020 Türkiye Barometresi  Araştırmasının sahası Kasım – Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildi. 12 IBBS bölgesinden seçilen 15 ilde gerçekleştirilen çalışmanın örneklem sayısı 1300 ve araştırmanın hata payı %95 güven aralığında +/- 2,5’tur. Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması Mart 2020’den bu yana haftalık olarak gerçekleştirilmektedir. Araştırma Online görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmekte ve örneklem aylık 800 görüşmeden oluşmaktadır. Araştırmanın hata payı %95 güven aralığında +/- 2,5’tur.

Toplum