Ülke Ekonomilerinin Kısa Zamanda Toparlanacağına İnanılmıyor

Küresel araştırmamıza göre ekonomik toparlanmanın yönetilmesinde hükümetlere ve büyük işletmelere sorumluluk düşüyor

Dünya Ekonomik Forumu için gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre 29 ülkeden araştırmaya katılanlar bireylerde her dört kişiden üçü Covid-19 pandemisi nedeniyle ülke ekonomilerinin toparlanması için en az iki yıl gerektiğini belirtiyor. Araştırmaya katılan küresel kamuoyunun sadece yüzde yedisi ülke ekonomilerinin toparlandığına inanıyor ve %19 önümüzdeki bir yıl içinde toparlanmış olacağını belirtiyor. En iyimser düşünen ülkelerin başında Çin geliyor. Araştırmaya Çin'den katılan bireylerin %56'sı ekonomilerinin toparlandığını belirtiyor. En kötümser ülke ise Rusya olarak görülüyor, ekonomik toparlanmanın üç yıldan fazla süreceğini düşünenlerin oranı %66.

Küresel kamuoyu ülke hükümetlerinin ve büyük/uluslararası işletmelerin ekonomilerinin toparlanmasına öncülük etmelerini bekliyor. 

Küresel ortalama, ülke ekonomilerinin toparlanması için öncü sorumluluğu almalarında en çok güvendikleri kurumlar olarak hükümet ve önde gelen şirketleri, tüketiciler, küçük işletmeler ve hükümet dışı kurumlardan daha çok belirtiyor. 

Yerel ekonomilerinin pandemi sonrasında toparlandığını gösteren en belirgin üç gelişme olarak şunlar belirtiliyor: (1) işe geri çağrılan veya yeni işe giren insanların olduğunu bilmek (2) yeni işlerin açılması ve (3) turizmin yükselişi
Dünya Ekonomik Forumu'nda yayınlanan ilgili makaleyi okumak için buraya tıklayın.

 

Araştırma Künyesi
Ipsos tarafından Global Advisor çevrimiçi platformunda gerçekleştirilen 29 pazarı kapsayan araştırmanın sonuçlarıdır. 25 Haziran - 9 Temmuz tarihleri arasında 74 yaş altı toplam 21500 yetişkinle  gerçekleştirilmiştir. 
Örneklem, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin anakarası, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, İspanya ve ABD ülkelerinin her birinde yaklaşık 1.000’er kişi; Arjantin, Şili, Macaristan, Hindistan, Malezya, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İsveç ve Türkiye ülkelerinin her birinde ise yaklaşık 500’er kişiden oluşmaktadır.
 
Arjantin, Avustralya, Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Macaristan, İtalya, Japonya, Hollanda, Polonya, Güney Kore, İspanya, İsveç ve ABD'deki örneklemin, 75 yaşın altındaki nüfusun genelini temsil ettiği düşünülebilir.
Brezilya, Şili, Çin toprakları, Hindistan, Malezya, Meksika, Peru, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye'deki örneklem, nüfusun genelinden daha kentsel, daha eğitimli ve / veya daha varlıklıdır. Bu ülkeler için anket sonuçları, nüfuslarının internete daha çok “erişimi olan" kesiminin görüşlerini yansıtıyor olarak görülmelidir.
 Veriler, her ülkenin örneklem kompozisyonunun en son nüfus sayımı verilerine göre yetişkin nüfusun demografik profilini en iyi yansıtacak şekilde ağırlıklandırılmıştır.
Sonuçların toplamı 100 değilse veya "fark" gerçek olandan +/- 1 fazla / az göründüğünde, bunun nedeni yuvarlama, çoklu yanıtlar veya "bilmiyorum" veya belirtilmemiş yanıtların hariç tutulması olabilir.  
Ipsos çevrimiçi anketlerinin doğruluğu, +/- 3,5 puanlık 1000 doğru ve +/- 5,0 puanlık 500 doğru soruluk bir anket içeren güvenilirlik aralığı kullanılarak hesaplanır. Ipsos'un güvenilirlik aralıklarını kullanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen Ipsos internet sitesini ziyaret edin. Bu bulguların yayınlanması yerel kurallara ve düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.