Yaşam Kalitesi ve Gelecek Fırsatları Konusunda Kamuoyu Ne Düşünüyor?

Dünya Ekonomik Forumu için gerçekleştirdiğimiz araştırma, gelişmekte olan pazarların geleceği konusunda geniş çaplı bir heyecan ortaya koyarken, gelişmiş ekonomiler için yaygın bir kötümserliğin hakim olduğunu ortaya koydu.

Günümüz gençlerinin finansal refah ve iş güvenliği konusunda kendi ailelerine kıyasla daha iyi mi yoksa daha kötü mü olacağı konusunda da global kamuoyu ikiye ayrılmış durumda. Gençlerin kişisel güvenliği, ev sahibi olma ihtimalleri ve emekli olduklarında rahatça yaşayabilmeleri konusunda global olarak kötümser olanların oranı iyimserlerden daha fazla. Öte yandan bilgi ve eğlenceye erişim konusunda günümüz gençlerinin büyüklerinden daha avantajlı olduğuna dair global bir uzlaşma söz konusu.
Ipsos olarak Dünya Ekonomik Forumu için 33 ülkede gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre;
-    Global kamuoyu nezdinde her beş kişiden dördü günümüz gençliğinin bilgiye erişim (%82) ve eğlenceye erişim (%80) konusunda ebeveynlerinden daha iyi olduğunu veya olacağını düşünüyor. Araştırmaya Türkiye’den katılanların bireylerin sırasıyla %83’ü de bu konularda hem fikir.
-    Dünya çapında her beş kişiden üçünden fazlası gençlerin yurtdışına seyahat etme (%67 – Türkiye’de %64), iyi bir eğitim alma (%64 - Türkiye’den %65), kendilerine karşı dürüst olma konusunda özgür olma (%61 – Türkiye’de %49) konularında ebeveynlerine göre daha iyi durumda olduklarını veya olacaklarını belirtiyor. Buna rağmen gençlerin başarılı bir kariyer için daha iyi fırsatlarının olacağına inanlar sadece %52’de kalıyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin ise %58’i günümüz gençlerinin kariyer anlamında daha avantajlı olduğuna inanıyor. 
-    Global olarak her 10 katılımcıdan sadece 4’ü: gençlerin iyi yaşamak için yeterli paraya sahip olmada (%42 – TR %39), güvenli bir işlerinin olmasında (%41 – TR %46)  ve kendi evlerinin sahibi olabilmeleri (%40 – TR %49) konusunda ebeveynlerine kıyasla daha iyi olduğunu veya olacağını düşünüyor. 
-    Gençlerin emekli olduklarında ebeveynlerine kıyasla daha iyi imkanlara sahip olacağı konusundaki kanı ise sadece %38. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %40’I bu konuda hem fikir.

 

Raporu incelemek için buraya tıklayın.