Nøgletal

Højdepunkter 2022 

2022 Highlights - Cover EN

Omsætning 2022

 

2,405.3

Million euros
  +5.6%

Organisk vækst i 2022

 

Omsætning pr. region i 2022

17%

Asien-Stillehavsområdet
  40%

Amerika
  43%

EMEA

 

I millioner euroer 2022 omsætning Contribution Organisk vækst 2022/2021 Total vækst 2022/2021
Europa, Mellemøsten og Afrika 1,025.7 43% 0% 1.1%
Amerika 965.5 40% 12% 24.9%
Asien-Stillehavsområdet 414.1 17% 9% 15.3%
Årets totale omsætning 2,405.3 100% 5.6% 12%

 

Omsætning pr. publikum i 2022

16.5%

Doktorere & patienter
  16%

Borgere
  20.5%

Klienter & ansatte
  47%

Forbrugere

 

I millioner euroer 2022 omsætning Contribution Organisk vækst 2022/2021
Forbrugere1 1,125.8 47% 11%
Klienter & ansatte2 495.1 20.5% 6.5%
Borgere3 386.2 16% -8.5%
Doktorere & patienter 4 398.2 16.5% 6%
Årets totale omsætning  2,405.3 100% 5,6%
Breakdown of Service Lines by audience segment:
1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (eksl. offentlig sektor), Social Intelligence Analytics, Strategy3
2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (including Retail Performance and Mystery Shopping), Media development, Capabilities
3- Public Affairs, Corporate Reputation
4- Pharma (quantitative and qualitative)

 

Opsummering af den samlede finansielle opgørelse

I millioner euroer 2022 2021
Omsætning 2,405.3 2,146.7
Bruttooverskud 1,594.1 1,389.3
Driftsmargin 314.7 277.4
Justeret nettoudbytte*, tilskrives koncernen 232.4 209.2
Medarbejdere pr. 31. December 20,156 18,257
*Justeret nettoresultat beregnes før (i) ikke-kontante poster relateret til IFRS 2 (aktiebaseret kompensation), (ii) amortisering af opkøbsrelaterede immaterielle aktiver (kunderelationer), (iii) påvirkningen netto af skat på anden langsigtet indkomst, (iv) udgifter og den ikke-pengepåvirkning af ændringer i indsatser i andre finansielle indtægter og udgifter, (v) udskudte skatteforpligtelser relateret til goodwill, hvoraf amortisering kan fratrækkes i nogle lande.

 

Finansiel opgørelse

I millioner euroer 2022 2021
Totale egenkapital 1,500 1,342
Finansiel gæld 69 181
Frit cash-flow 213.5 346
Nettogæld / EBITDA x 0,2 x 0,5
Netto gearing 4.6% 13.4%

 

Aktiekapital og stemmerettigheder pr. 31 december 2022

  Antal aktier % Antal stemmerettigheder %
DT & Partnere 4,406,988 9.96 8,813,976 17.80
Didier Truchot 282,351 0.64 554,901 1.12
Offentlige 38,406,482 86.79 38,501,122 77.73
Ansatte 1,024,969 2.32 1,659,736 3.35
Inkluderer FCPE and Group savings plan 15,650 0.04 31,300 0.063
Egne aktier 132,435 0.30 0 0.00%
Heraf likviditetsaftale 9,364 0.02 0 0.00%
Total 44,253,225 100 49,529,735 100

 

Udbetalingshistorik for udbytte