Indeks jednakosti u Hrvatskoj

Agencija Ipsos provela je istraživanje o stavovima prema jednakosti i prepoznavanju nejednakosti u hrvatskom društvu. Istraživanje je provedeno u studenom 2023., na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika starijih od 16 godina. Rezultati su prikazani u usporedbi s Ipsosovim globalnim prosjekom.

Istraživanje Ipsos Equalities Index u Hrvatskoj pokazuje da građani percipiraju nejednakosti u društvu, naročito kod starijih osoba i osoba s tjelesnim i psihičkim poteškoćama. 

 

Mlađe generacije, posebno Generacija Z, ističu nejednak tretman osoba homoseksualne ili biseksualne orijentacije, pripadnika određenih religija, mladih i imigranata. 

 

Visoko obrazovani građani češće ističu nejednak tretman pojedinih skupina. Većina građana smatra da je vlada odgovorna za smanjenje nejednakosti, ali i prepoznaje ulogu drugih dionika. Razlike u percepciji tko bi trebao preuzeti odgovornost za smanjenje nejednakosti postoje između različitih generacija.

Više informacija dostupno je u prilogu.

 

Više informacija o Javni sektor