OBJAVA REZULTATA NAGRADNE IGRE “BRANDpuls” 2018

OBJAVA REZULTATA NAGRADNE IGRE “BRANDpuls”

Dana 03.07.2018. u 12 sati, u prostorijama priređivača na adresi Budmanijeva 1, održan je 1. krug izvlačenja dobitnika nagradne igre “BRANDpuls” za sudionike BRANDpuls istraživanja.
Izvučeni su sljedeći dobitnici:


DOBITNICI TREĆE NAGRADE: "Majica sa logom Ipsosa"
    Ime i Prezime
1.    Marina Videk
2.    Slađa Kohriman
3.    Ivica Rožić
4.    Gordana Uzelac
5.    Pavle Kuzmanović
6.    Ljiljana Rebić
7.    Andreja Šubašić
8.    Marijana Milković
9.    Gordana Medak
10.    Dragica Rubčić
11.    Ivan Mateša
12.    Jadranka Gojanović
13.    Tomislav Kasapović
14.    Božo Jurišić
15.    Darko Balta


DOBITNICI DRUGE NAGRADE: " Visa poklon kartica s ukupnim raspoloživim iznosom potrošnje od 200,00 kn po kartici "    
    Ime i Prezime
1.    Zoran Rutić
2.    Sanja Sokol-Radić
3.    Željko Lakošeljac
4.    Marko Karaban
5.    Vinko Marini
6.    Andrea Jukić
7.    Perica Šarin
8.    Zoran Paštar
    
Čestitamo dobitnicima i zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u istraživanju!

Klasa: UP/I-460-02/18-02/82
Ur.broj: 513-07-21-01/18-3
 

Više informacija o Javni sektor