OBJAVA REZULTATA NAGRADNE IGRE “BRANDpuls” 2018 - 2 val

OBJAVA REZULTATA NAGRADNE IGRE “BRANDpuls” 2 val

Dana 14.12.2018.g. u 12 sati u prostorijama priređivača na adresi Budmanijeva 1 održan je 2. krug izvlačenja dobitnika nagradne igre „BRANDpuls“ i završni krug izvlačenja dobitnika nagradne igre „BRANDpuls“.

Izvučeni su sljedeći dobitnici:

DOBITNICI TREĆE NAGRADE: "Majica sa logom Ipsosa"

BR	Ime i Prezime
1.	Vedrana Janjić 
2.	Ljerka Abramović
3.	Mira Horvat 
4.	Sven Volf
5.	Bartol Krželj
6.	Kristijan Marić
7.	Milivojka Đukarić
8.	Jadranko Radolović
9.	Marko Veštić
10.	Dario Brljačić
11.	Špralja Željka
12.	Dubravka Žarkov
13.	Matija Vuković
14.	Josip Brodarić
15.	Vana Božić 

DOBITNICI DRUGE NAGRADE: " Visa poklon kartica s ukupnim raspoloživim iznosom potrošnje od 200,00 kn po kartici "

BR	Ime i Prezime
1.	Viktor Kavčić
2.	Davorka Bukovac
3.	Dean Ganza
4.	Ivica Rimac
5.	Lucija Tijardović
6.	Anka Kolić
7.	Robert Talagarić
8.	Marta Petrić

DOBITNIK PRVE NAGRADE NAGRADE: “televizor Philips 50PUS 6162/12 UHD S MART LED”

Br	Ime i Prezime
1.	Adrijana Firbas

 

Čestitamo dobitnicima i zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u istraživanju!

 

Klasa: UP/I-460-02/18-02/82
Ur.broj: 513-07-21-01/18-3

Više informacija o Javni sektor