OBJAVA REZULTATA NAGRADNE IGRE “BRANDpuls” 2019

OBJAVA REZULTATA NAGRADNE IGRE “BRANDpuls” 2019

Autor(i)

  • Danijel Hamandzic
Get in touch

OBJAVA REZULTATA NAGRADNE IGRE “BRANDpuls”

Dana 03.07.2019. u 12 sati, u prostorijama priređivača na adresi Budmanijeva 1, održan je 1. krug izvlačenja dobitnika nagradne igre “BRANDpuls” za sudionike BRANDpuls istraživanja.

Izvučeni su sljedeći dobitnici:

 

DOBITNICI TREĆE NAGRADE: "Majica sa logom Ipsosa"

Br Ime i Prezime
1. Katarina Đančević
2. Tessie Junker
3. Vlasta Mesner
4. Danijela Novosel
5. Mateo Lončarević
6. Brankica Galović
7. Zdravka Prlić
8. Josipa Bitunjac
9. Vladimir Lošić
10. Ale Štulanović
11. Josip Dukmenić
12. Mara Vulelija
13. Slava Keber
14. Ivan Nikolić
15. Bara Mihić

 

DOBITNICI DRUGE NAGRADE: " DM poklon kartica s ukupnim raspoloživim iznosom potrošnje od 200,00 kn po kartici”

Br Ime i Prezime
1 Monika Maslov
2 Katica Bilandžić-Vukovac
3 Ružica Hunjet
4 Josip Feliks
5 Alojz Bunjevac
6 Dorian Kukla
7 Ivica Glavaš
8 Marijana Brajković

 

Čestitamo dobitnicima i zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u istraživanju!

 

Klasa: UP/I-460-02/19-01/85
Ur.broj: 513-07-21-01-19-2

Autor(i)

  • Danijel Hamandzic

Više informacija o Javni sektor