A magyarok a zöld területek bővítésével javítanák a városok levegőjét

Lakókörnyezetünk levegője a zöld területek bővítésével hatékonyan javítható a hazai közvélemény szerint. Az autóforgalom korlátozásában minden negyedik magyar látja a megoldást, inkább a tömegközlekedés támogatását preferálná a lakosság.

Nemzetközi vizsgálatok szerint – annak függvényében, hogy pl. a szálló por, a nitrogén-oxidok vagy a karbon kibocsátást tekintjük – a legnagyobb szennyezők a háztartások, az ipari és energiatermelés, a mezőgazdaság és a közlekedés. Az Ipsos országos kutatása alapján a levegőt legnagyobb mértékben károsító tényezőnek az ipari tevékenységet, majd az autóforgalmat nevezi meg a magyar lakosság. Amennyiben a személygépkocsikat, teherjárműveket és a tömegközlekedési eszközöket együtt vizsgáljuk, a közlekedés már az első helyen szerepel a közvéleményben. 

ÁBRA: Ön szerint mi rontja leginkább országunk levegőjét?

Légszennyezők

 

Amikor a légszennyezés kérdése kerül előtérbe, a mezőgazdaság a legritkább esetben jut eszébe a lakosságnak, és a lakóházak fűtése is csak minden huszadik válaszadó szerint a legnagyobb szennyező. A lakosság véleménye ugyanakkor jelentősen szóródik a demográfiai háttér függvényében. A legidősebb, 60 év feletti korosztály első helyre sorolja az autóközlekedés felelősségét (26%), a községekben élők az átlagnál kisebb súlyt tulajdonítanak a személygépjármű forgalomnak (17%). A fővárosban élők a lakóházak fűtését említik átlag felett (9%). Az iskolai végzettség szintén erős szegmentáló tényezőnek bizonyul a kérdésben.

ÁBRA: Ön szerint mi rontja leginkább országunk levegőjét? iskolai végzettség szerint, a total említések sorrendjében

Légszennyezők iskolai végzettség szerint

A KSH adatai szerint a hazai személygépkocsi-állomány átlagos életkora tizennégy éve tartó folyamatos, lassú növekedés eredményeként mostanra átlépte a 15 éves határt. Az Ipsos által megkérdezett 1.000 felnőttkorú állampolgár válaszai alapján a magyarok tisztában vannak mindezzel (a medián érték 15 év) – bár akad, aki ennél is idősebb autóparkra tippel, vélhetően személyes, közvetlen lakókörnyezetében szerzett tapasztalatai alapján.

ÁBRA: Ön szerint mi a hazai személygépkocsi-állomány átlagos kora? átlagértékek

Autók életkora

Az Ipsos a lehetséges megoldásokról is kikérte a lakosság véleményét, ami nem a tiltás, korlátozás, sokkal inkább támogatások, fejlesztések formájában rajzolódik ki. Az első és legfontosabb feladat a lakókörnyezet zöldítése a magyarok szerint (ötből kettő válaszadó említette meg). Ezt a tömegközlekedés támogatása követi (29%), majd a személy és teherforgalomra, gépparkok fejlesztésére vonatkozó javaslatok. A válaszok alapján a magyarok szerint az oktatás súlya csekély (8%).

ÁBRA: Ön szerint mivel lehetne leghatékonyabban javítani városaink levegőjét? (legfeljebb három válaszopció) említés %

Levegőminőség javítása

Nemi bontásban a zöldterület bővítése eltérő támogatottságot élvez: míg a nők 46%, addig a férfiak 31%-a említette ezt a megoldást. A tömegközlekedés támogatását szintén inkább a nők (32%), valamint a nagyvárosi (33%) és a diplomás lakosok (38%) szorgalmaznák átlag felett. A teherforgalom kizárása főként az idősebbek körében élvez nagy támogatottságot (50 év felett 33% említés). A férfi lakosság inkább technikai oldalról közelíti meg a kérdést: körükben átlag feletti például az elektromos meghajtás, a belső égésű motorok korlátozásának szorgalmazása.

További részletekért keressék a kutatás vezetőjét!
 

Bővebb információ Energia és környezet

Társadalom