Customer Experience | Ipsos
Customer Experience

Experienţa clienţilor/ consumatorilor (Customer Experience)

OUR SOLUTIONS
Creșterea randamentului investiţiei în Customer Experience.

Customer Experience (CX) reprezintă suma tuturor interacţiunilor pe care un client - fie că este consumator final sau o entitate juridică - le are cu o organizaţie, inclusiv experienţa cu brandul, în general. Este vorba despre percepţii şi experienţe – intenţii trecute, prezente şi viitoare; emoţionale şi funcţionale – la nivelul tuturor punctelor de interacțiune şi canalelor. S-a demonstrat că acele companii care implementează corespunzător programe de Customer Experience se bucură de beneficii financiare. CX este noul câmp de luptă, o prioritate în agenda fiecărui CEO. Cu toate acestea, ştim că organizaţiile mai au mult de lucru în privinţa CX, un domeniu dificil de implementat într-un mod corespunzător.

Ne ajutăm clienţii să depăşească aceste provocări pentru a livra experienţe care să ducă la o creştere profitabilă. Ajutăm organizaţiile să își păstreze clienţii şi să-i recâştige pe cei aflaţi la risc, să crească ponderea cheltuielilor, nivelul de recomandare şi eficienţa operaţională; pentru a obţine randament cu privire la investiţia în Customer Experience (Return on Customer Experience Investment - ROCXI).

Return on Customer Experience Investment (ROCXI)Ajutăm organizaţiile în toate etapele procesului de evaluare şi gestionare a interacţiunilor ce ţin de CX.

CX measurement and management process