MediaCell

MediaCell je raznovrsno rešenje sa nizom potencijalnih aplikacija.

Zašto?

MediaCell omogućava passive audience and media measurement po povoljnoj cijeni. Naša rješenja pretresaju utvrđene poslovne modele nudeći veći obim za bolju vrijednost, osposobljavajući klijente za razumiju svoje potrošače, bilo u smislu praćenja različitih medija ili izloženosti reklamama.

Kako?

U srži MediaCell je važnost gradnje rješenja oko ljudi koje želimo da sagledamo. Na kraju krajeva, mjerenje gledanosti je mjerenje o ljudima.

Naša rješenja imaju ovo na umu i omogućavaju najjednostavnije i najpasivnije iskustvo ispitanicima i panelistima, što za rezultat ima najbolja mjerenja.

MediaCell je softver tehnologija pomoću koje možemo da mjerimo čemu su korisnici izloženi, bilo da li je to radio, TV, bioskop ili bilo šta što uključuje audio elemente. Tako možemo da izmjerimo obim publike kada su u pitanju mediji, kanali, programi ili reklame. Takođe možemo da izmjerimo cross-media ponašanje.

To je passive technology application koja se uklapa u uređaje koje korisnici svakodnevno koriste, kao što su smartphone ili tablet, i pretvara ih u moćne mjerne instrumente. Ovakav pristup stavlja ljude, naše paneliste, u centar našeg rješenja, prepoznajući važnost korišćenja mjernih instrumenata koji su već dio života korisnika.

Koristimo softver koji omogućava da elektronsko mjerenje bude pristupačno.

Zašto je naše rješenje jedinstveno?

  • Personal Meters: instalitan na smartphone, bilo od strane ispitanika ili Ipsosa, MediaCell omogućava praćenje svih audio sadržaja (TV, radio, bioskop itd.) kojima je ispitanik izložen. Može da se bavi praćenjem medija na različitim kanalima ili praćenjem kampanja (MediaCell for Advertisers). Sve što ispitanici treba da urade je da sa sobom nose svoj telefon i obrate pažnju da je uvijek napunjen.
  • People Meters: moćni TV People Meter nudi pristupačnu alternativu tradicionalnim mjerenjima, koristeći svakodnevni potrošački uređaj, u kućnim uslovima, u dnevnoj sobi. Aplikacija se instalira na tablet i integriše se sa slušalicom koja je veza sa gledaocima. Nakon slanja u domaćinstva koja su dio panela, uređaje je moguće instalirati za par minuta, što u velikoj mjeri utiče na lakoću i jednostavnost učešća u panelu. Glavna prednost people meters je korišćenje ekrana tableta, koji postaje interfejs veoma jednostavan za upotrebu, što olakšava interakciju sa uređajem i poboljšava tačnost mjerenja.
  • Set Meters: instaliran na smartphone, MediaCell je i Set Meter. Tako dobijamo informacije o onome što se gleda, a koriste se i napredne modelling techniques to impute ko gleda. Sve što panelisti treba da urade je da uključe Set Meter u struju i postave ga blizu televizora - i da zaborave na njega. Podaci tako sami dolaze iz domaćinstva koje je u panelu i nema potrebe da panelisti bilo šta rade.

Mogućnosti je mnogo. Srž dizajna je podsjećanje da mjerimo ono što rade ljudi i da gradimo naša rješenja u skladu sa ljudima. Pristupačnost ovog rješenja, pasivnost i prilagodljivost sugerišu da može da se uklopi u mnogo istraživanja ili drugih komercijalnih rješenja.

Više informacija

For more information as to how MediaCell can help you understand the audience to your media or commercial content, we will be delighted to help