Zajednice

Zajednice (Communities) omogućavaju klijentima da u kreativnom okruženju komuniciraju sa korisnicima svojih brendova u realnom vremenu. Oni vam pomažu u izgradnji uvida, pokretanju inovacija i ostvarivanju uticaja kroz pristup publici željnoj da pruži uvide od značaja.

Zašto?

Naš pristup zasnovan na angažovanju podstiče prijatno okruženje u kome članovi zajednice govore iskreno i otvoreno, što dovodi do dubinskog razumevanja potrošača i otkrivanja uvida.

Naše zajednice mogu da se koriste za:

  • Osnovno razumevanje određene kategorije
  • Uzajamno stvaranje i formiranje ideja
  • Razumevanje potreba, ponašanja i stavova koji vode ka kupovini (Path to purchase)
  • Testiranje proizvoda
  • Analize trendova
  • Otkrivanje nezadovoljenih potreba potrošača

Kako?

Ipsos zajednice su device-agnostic i omogućene su putem naše platforme koja koristi najnoviju online tehnologiju. Koristeći širok skup kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih alata,  opseg zajednice može da se prilagodi kako bi zadovoljio ciljeve određenog istraživanja.

Zašto je naše rešenje jedinstveno?

Integracija je u središtu našeg pristupa, kako u okviru Ipsosa, tako i kroz partnerstvo sa organizacijama naših klijenata.

  • Stručnost u istraživanjima: Naš pristup povezuje istraživanja u zajednici sa širim kontekstom, okvirima i metodologijama kako bismo osigurali vezu između više izvora podataka i zainteresovanih strana.
  • Pristup zasnovan na angažmanu (Engagement Approach): Verujemo da je uspešna zajednica zasnovana na integrisanju društvenih principa i načela angažmana sa validiranim tehnikama istraživanja, kako bi se stvorio jasan predlog ponude i za ispitanike i za klijente.
  • Inovativna Platforma: Naša Community platforma kombinuje najbolje od istraživačkih alata i funkcija, sa interfejsom dizajniranim za optimalno angažovanje
  • Fleksibilna rešenja: Klijenti mogu da biraju između više rešenja zasnovanih na obimu i poslovnim ciljevima, od ad-hoc do dugoročnih studija, i kreativno da primene rezultate istraživanja.
  • Brzina i jednostavnost: Radimo kao produžetak tima našeg klijenta i ponosni smo što smo pravi partneri i pouzdani savetnici, pružanjem kompletnih usluga i rešenja brzo i jednostavno.