İletişim Etkinliği için Marka Değerleri

İletişim materyallerinin etkinliğini arttırmada markanın özgün değerleri neden bu kadar önemli?

The power of you | brand assets | media | IpsosHer geçen gün üretilen içerik sayısındaki artış, erişim olanaklarının çeşitliliği ve ilgi çekmeyen içerikleri atlayabilme seçenekleri ile birlikte mecraların doğası çok hızlı şekil değiştiriyor. Hızla değişen bu dünya içinde bir yer bulmak yaratıcı içerikler için zorlaşıyor olsa da, tüketicilerin ilgilerini çeken ve akıllarında kalan iletişimler, başarılı yaratıcı kurgulara sahip olanlar oluyor. Yani, tüketicinin marka seçimlerinde yaratıcı kurgunun rolü hala önemini koruyor.  

Bugüne kadar markanın özgün değerlerinin rolü hakkında birçok araştırmadan bir çok şey yazıldı. Bu araştırmalarda, ilgi çeken içerikler ile marka değeri ipuçları yaratma arasında denge kurabilme ve yaratıcı kurgu içinde örülebilecek geniş duyusal çeşitlilik gibi konular vurgulandı. Ancak markanın özgün değerlerinin yarattığı etkinin gücü konusunda hala bilinmeyen konular mevcut. Bunlar, yalnızca markayı fiziksel olarak göstermekten daha büyük bir etki yaratır mı? Eğer öyleyse, hangi tür değer ve duyulardan yararlanmak en etkin sonuca ulaştırır?

2 binden fazla video reklam içeriği incelenerek yapılan Ipsos meta analizi, işte bu sorulara bu makalede cevap veriyor. Markanın özgün değerinin varlığı/ yokluğu ve etkinliği arasındaki ilişki hakkındaki 3 temel bulgu şu şekilde sıralanabilir: 

Makalemizden çıkan 3 önerimiz şöyle:

  1. Markaya yönelik dikkat çekme gücü ile özgün değerin varlığı arasında, markanın yalnızca görsel veya işitsel olarak görünür olması durumuna kıyasla çok daha güçlü bir ilişki bulunuyor.  
  2. Daha etkin olan özgün marka değerleri, markaya özel oluşturulmuş karakterler/ tiplemeler ve işitsel logolar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar, ana akım unsurlar olarak kabul edilen ünlüler ve müzikler gibi unsurlardan çok daha etkili oluyor. 
  3. Daha seyrek kullanılsa da, işitsel unsurlar, görsel unsurlardan çok daha etkili oluyor. Bu nedenle, video reklam içeriklerini oluştururken markaların işitsel unsurlara yer vermesi ve bunları güçlendirmesi, tüketicilerin markaya yönelik dikkatlerini çekmede avantaj sağlayacaktr.

Tüketici ve Alışverişçi