Koronavirüs Sonrası Ekonomi Hızlıca Toparlanır mı? 15 Ülkede Araştırdık

Ipsos olarak 15 ülkede düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz araştırma ile koronavirüs konusunda global kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyoruz.

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications
Get in touch

Ipsos Global Advisor Koronavirüs Araştırmamızın 8. Sayısı yayınlandı. Buna göre "Koronavirüs sonrasında ekonomi hızlıca toparlanır mı?" konusunda;

En Umutlu; Vietnam, Çin, Hindistan,  
En Umutsuz İspanya, Fransa ve İtalya...

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaşayanların birçoğu, COVID-19 karantina süreci sonlandığında ekonominin hızlı bir şekilde toparlanmasının olası olmadığını düşünüyor. 

Ipsos araştırma şirketinin yapmış olduğu global çalışmaya katılan 15 ülkenin 10'unda insanların çoğunluğu, koronavirüs pandemisinden gelen sosyal izolasyon ve karantina süreçleri sona erdiğinde ekonominin hızla toparlanacağına katılmıyor. Bu bilimsel veri; dünyada ekonominin toparlanma sürecinin geçici değil kalıcı bir dönemde etkili olacağını gösteriyor. 

9 - 12 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 29.000 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada; İspanya (%76), Fransa (%72), İtalya (%68), İngiltere (%67), Rusya ve Japonya (%64) ve Kanada (%62) hızlı bir ekonomik toparlanma olacağına katılmayan ülkeler arasında yer alırken; Vietnam (%80), Çin (%68) ve Hindistan (%63) ise hızlı bir iyileşme gerçekleşeceğini düşünüyor.

Aynı zamanda, bu soruda en fazla görüş ayrılığına düşen ülkelerden biri, dünyanın en büyük ekonomisi kabul edilen ABD… Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (%49) hızlı bir iyileşmeye katılmıyorken,%43'ü bunun olacağını düşünüyor.

Koronavirüs ve global kamuoyuAlınan tedbirler açısından, Hindistan (%56), Brezilya ve Almanya'daki (%54) çoğunluk, seyahatle ilgili tüm kısıtlamaların ve kendini izole etme etkilerinin COVID-19'un yayılmasını durdurmayacağını düşünülüyorken; Çin (%63), Avustralya (%59), İtalya ve Kanada (%58), İspanya (%57), İngiltere ve Vietnam (%54) ve Fransa (%51)  iyimserliğin arttığı ülkeler olarak görülüyor. Önlemlerin pandeminin yayılmasını durdurmayacağını kabul edenlerin sayısında Avustralya’da yüzde 17'lik bir düşüş görürken, Japonya'daki katılımcıların sayısında da 13 puanlık düşüş görülüyor.

Koronavirüs ve global kamuoyu

 

Araştırma; 9-12 Nisan 2020 tarihleri arasında dünyadan 15 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kanada ve Amerika Birleşik Devletler, Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa, Almanya ve İtalya'da 16-74 yaş arasındaki 28.000 yetişkin arasında Global Advisor dünya platformunda gerçekleştirilen Ipsos araştırmasının sonuçlarıdır. 

 

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications