Küresel Tüketici Duyarlılığı Yavaş Bir Şekilde Canlanıyor

Ekonomiye güvende birçok ülke kayıptan ziyade kazanç gösteriyor fakat Çin hariç hiç bir ülke pandemi öncesi seviyelere gelmiş değil...

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications
Get in touch

42.2 ile Küresel Tüketici Güven Endeksi bir önceki ayın endeks değerine (41.8) göre hafif bir yükseliş gösterdi.Eylül ayı sonucuyla birlikte, Haziran'daki düşüş sonrası tüketici duyarlılığında son dört ayda düzenli olarak kazanç görülmüş oldu..Öte yandan, endeks pandemi öncesinde Ocak ayında kaydedilen endeks değerinden 6.4 puan, son 10 yılın ortalamasından da yaklaşık 5 puan daha geride seyretti.

Küresel Tüketici Endeksi, 24 dünya pazarının ulusal endekslerinin her birinin ortalamasıdır. Ipsos Global Advisor online platformu üzerinden 75 yaş altı 17bin500 bireyle gerçekleştirilen aylık araştırmayı baz almaktadır.

Bu ay, sekiz ülke ulusal endekslerinde kayda değer yükseliş (1.5 puan ve üzeri) gösterdi: Çin (+3.9), Japonya (+2.5), Avustralya (+2.5), Meksika (+2.2), Güney Afrika (+2.1), Brezilya (+1.7), Suudi Arabistan (+1.7) ve ABD (+1.6). Japonya ve Meksika geçtiğimiz son iki ayda önemli kazançlar gösterdi, Brezilya ise geçtiğimiz 3 ay boyunca gözle görülür yükseliş kaydetti.)

Arjantin (-1.6) ve Türkiye (-1.7) ulusal endekslerinde bu ay kayda değer düşüş gösteren ülkeler oldu. 

Arjantin (33.4) son üç aydır düşüş eğiliminde, Türkiye'nin endeksi ise (31.5) şu an düşük değerinde olmamakla birlikte pandemi öncesine kıyasla daha düşük bir endeks değerinde...

Ulusal Endeks Trendleri

Ocak ayına kıyasla Çin (+4.2) her bir ülkenin ulusal endeksi düşüş gösterdi. Ocak ayına kıyasla dört ülkenin ulusal endekslerinde 10 puanı aşkın şekilde düşüş görüldü (Israil, Hindistan, ABD ve Meksika). 15 ülkenin endeksilerinde ise 5 ila 10 puanı bulunan düşüşler kaydedildi.

  • Ocak ayında 24 ülkenin 11'inde 50 ve üzeri endeks değeri varken, şimdi bu ülke sayısı sadece beş oldu: Çin (73.9), Suudi Arabistan (59.3), İsveç (52.8), Almanya (51.6) ve ABD (50.8).
  • Spektrumun diğer ucunda ise; normalde Ocak ayında sadece bir ülke iken (Türkiye) artık altı ülkenin hali hazırda 35 veya altında ulusal endekse sahip olduğu görülüyor: Güney Kore (35.0), İspanya (33.7), İsrail (33.6), Arjantin (33.4), Güney Afrika (31.5) ve Türkiye (31.5).

Ipsos Küresel Tüketici Güveni Endeksi ve alt endekslerine dair grafik karşılaştırmaları ve trend verisi için interaktif portalımızı inceleyebilirsiniz. 


Refinitiv /Ipsos’ Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) adlı çalışmamızdan derlenen bu bulgular Ipsos Global Advisor online platformu aracılığıyla 24 pazarda yapılan araştırmaya dayanmaktadır. Araştırma kapsamında Ipsos 17bin500 bireyle aylık olarak görüşmektedir. Aylık örneklemi 1000+ olan ülkeler: Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin (anakara), Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, İngiltere ve ABD'dir. Aylık örneklemi 500+ olan ülkeler ise Arjantin, Belçika, Macaristan, Hindistan, İsrail, Meksika, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İsveç ve Türkiye'dir.

Yazar(lar)

  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications

Tüketici ve Alışverişçi