Yeni Ürün İnovasyonunda Beş Kritik Adım

Tüketicinin ürün değiştirme eğilimini anlamak için yeni bir bakış açısı

Rutini Kırmak

Ipsos Views | Challenging the status quoGenelde ilgi çekici bir paket, yeterli pazarlama desteğiyle bir inovasyonun yüksek derecede performans göstereceği tahmin edilir. Fakat bu koşullar gerekli olsa da tek başına yeterli olmuyor. 

İnovasyonların öncelikle var olan çözümü yerinden etmesi gerekiyor ve bu da tüketicilerin rutinlerini kırmaya ve marka değiştirmeye istekli olup olmadığıyla oldukça ilişkili bir durum. 

Ipsos'ta biz SWITCH adını verdiğimiz onaylanmış bir yaklaşım geliştirdik. Bu yaklaşımımızda iki karşıt güç seti bulunuyor; Biri tüketicileri mevcut ürünlerde tutuyor (STAY) diğeri ise tüketicileri rutinlerinden uzaklaştırıyor (GO). STAY durumundaki tüketiciyi harekete geçiren motifler değişen maliyetler, yetinme güdüsü, marka sadakati ve alışveriş alışkanlıkları olarak sıralanırken GO durumunda ise değişime olan ihtiyaç ve satın alma sıklığını kapsıyor. 

Makalemizde başarıya giden beş adımı da şöyle belirliyoruz.

Başarıya giden beş adım

Yeni ürününüzün başarısı sadece onun ne kadar iyi olduğuna bağlı değil aynı zamanda insanların mevcut çözümlerine ne kadar güçlü olarak bağlı olduklarıyla da ilgili;

  1. İnsanlar mevcut ürün çözümlerinde biçok nedenle bağlı kalırlar. Tüketicileri mevcut çözümlerini bırakmaya ikna etmek için çeşitli stratejiler geliştirmeniz gerekir. 
  2. Bir kişinin mevcut çözümünü bırakmasının psikolojik maliyetleri vardır. Bunların üstesinden gelmeleri için tüketicilere destek olun. 
  3. İnsanlar bazen mevcut çözümlerinde yeterince iyi olduğu için kalırlar, bu onların yeni şeyler denemek istemediği anlamına gelmez. Ama yeni alternatifler arayışında olmadıkları için de sizin yeni ürününüzü onların erişimine koymanız gerekecektir. 
  4. Çoğumuz zombi gibi genelde çok da düşünmeden satın alarak alışveriş yaparız. İnsanların yeni ürününüzü almaları için bu otomatik davranışlarını kırmanız gerekir.
  5. Yeni inovasyonları test ederken, tüketicilerin mevcut çözümleri çerçevesinde onları değerlendirmelerini sağlayın. 

Tüketici ve Alışverişçi