Indeks infrastrukture u Hrvatskoj

Agencija Ipsos provela je istraživanje o infrastrukturi u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno u listopadu 2023., na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika starijih od 16 godina. Rezultati su prikazani u usporedbi s Ipsosovim globalnim prosjekom.

Građani Hrvatske značajno su manje zadovoljni stanjem infrastrukture u usporedbi s globalnim prosjekom, dok ih nešto manje od trećine ima neutralan stav. Nešto više od polovice smatra da država ne radi dovoljno po pitanju zadovoljavanja infrastrukturnih potreba.

Istraživanje pokazuje da su Hrvati najzadovoljniji stanjem autocesta i zračnih luka, dok je najmanje zadovoljstvo željezničkom infrastrukturom i sustavom obrane od poplava. Mreže autocesta/glavnih cesta jedine su ocijenjene bolje od globalnog prosjeka.

enter ""

 

Željeznice, obrana od poplava te vodovod i kanalizacija trebali bi biti prioritet kada je riječ o ulaganjima i obnovi.

enter ""

Dvije trećine građana Hrvatske smatra da bi ulaganja u inftastrukturu mogla otvoriti nova radna mjesta i potaknuti gospodarstvo. Oko polovice smatra da ulaganja u infrastrukturu mogu doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena, a nešto više od polovice ispitanika smatra da postojeća infrastruktura nije prilagođena da se nosi s budućim promjenama klime.
Oko dvije trećine ispitanika smatra da se infrastruktura ne gradi dovoljno brzo.


enter ""

Više informacija dostupno je u prilogu.

Više informacija o Javni sektor