Healthcare Evidence, Value and Access
Healthcare

Dokazila, vrednost in dostopnost

OUR SOLUTIONS
Na voljo imamo patentirane sindicirane podatke (RWE – Real-World Evidence), svetovalce in strokovnjake za zdravstveno ekonomijo ter strategijo in načrtovanje dostopnosti trga.

Z agnostičnim pristopom lahko generiramo podatke, ki so podpora novim ugotovitvam in strategijam, ti pa omogočajo diskretne tržne strategije in strategije na področju medicine in farmacije na različnih terapevtskih področjih.

Razvoj in konvergenca dokazil in dostopnosti

Pomembno je, da so ključne ciljne skupine (zdravstveni delavci in pacienti) naših naročnikov močneje povezane s terapevtskimi strategijami. Skupaj morajo opraviti tri naloge:

 1. Generirati dokazila o razumevanju bolezni in klinična dokazila za zdravila;
 2. Izdelati načrt, ki temelji na dokazih
 3. Uvesti zanesljive strategije in taktike dostopnosti trga, da se lahko zagotovi privzem in tržni učinek na več različnih trgih po svetu.

Naša ekipa strokovnjakov (HEOR - Health Economics and Outcomes Research team) na osnovi izkušenj odgovarja na vprašanja »kaj« in »zakaj« ter tako pomaga farmacevtskim podjetjem razumeti, kako delujejo njihova zdravila. Strokovnjaki združujejo agilne rešitve s pomočjo natančnih metodologij ter ponujajo analitična orodja, ki ustrezajo različnim tržnim odločitvam – od težjih modelov do bolj prožnih kompromisnih postopkov. Podpirajo jih sindicirani globalni terapevtski monitorji, ki ponujajo različne podatke ter terapevtsko strokovno znanje v podporo tako ekipi strokovnjakov kot pobudam dostopnosti posameznega trga.

Pridobivanje dokazil

Pridobivanje dokazil vključuje osredotočanje na samo bolezen, tj. vpliv bolezni na posameznika in nezadovoljene potrebe in osredotočenost na sama zdravila, tj. ocena pomanjkljivih dokazov in posvetovanje s proizvajalci za reševanje kritičnih vprašanj kot so: Ali sploh lahko deluje? Je ekonomsko upravičeno? Ali učinkuje? Kako bo vplivalo na spreminjajoče se standarde zdravstvene oskrbe?

Predlog vrednosti (Value Proposition)

Storitve vključujejo vpogled v plačnike, sledenje in segmentacijo plačnikov, podatke o osnovni vrednosti, razvoj in testiranje sporočila o vrednosti ter strategijo in orodja za pogajanja s plačniki.

Dostop do trga

Storitve vključujejo določanje cen, strategijo povračil in dostopnosti trga, strategijo pridobivanja in načrtovanja dokazil, pripravljenost pacienta za plačilo, oceno dostopnosti trga, oceno dostopa do trga na podlagi skrbnega pregleda poslovanja in priložnosti vključno z:

 • razvojem ciljev dostopa za ključne račune, ki opredeljujejo ciljno raven dostopa in usmeritev;
 • razvoj nacionalnih, regionalnih proračunov, taktike segmentacije in targetiranja;
 • razvojem načrtov za zagon na ravni proračuna za predhodno/naknadno odobritev;
 • izvajanjem terenskega usposabljanja s pomočjo vodij projektov in terenskimi ekipami HEOR;
 • izdelavo strategije vrednosti in oskrbovanje ključnih vodij s potrebnimi materiali, ki so namenjeni strankam;
 • razvojem programov »Payor Roadshow«;
 • strategijami, ki temeljijo na kanalih (Medicare, Medicaid, Institutional) in natančneje opredelijo cilje dostopa, strategijo vrednosti in orodja;
 • razvojem načrtov dostopnosti na podlagi različnih scenarijev.

Storitve ponujajo kombinirano funkcijsko integracijo in nasvete za usmerjanje poti do optimalne tržne učinkovitosti vašega proračuna.