International Social Research | Ipsos
Public Affairs

Mednarodne družbene raziskave

OUR SOLUTIONS
Razumevanje ljudi in družb po svetu.

Ipsos ima bogato zgodovino v izvajanju mednarodnih družbenih raziskav. Ob podpori uveljavljenih produktov in svetovne mreže Ipsosovih strokovnjakov, smo zasnovani za edinstveno zadovoljevanje potreb javnega in zasebnega sektorja, agencij, organizacij in vlad.

Ipsos ima strokovno znanje na različnih področjih mednarodnega razvoja in javne diplomacije, kamor sodijo: kmetijstvo, civilna družba, razreševanje sporov, demokracija, človekove pravice in upravljanje, gospodarska rast in trgovina, izobraževanje, finance in gospodarsko vključevanje, okolje in naravni viri, razvoj človeških in institucionalnih zmogljivosti, zdravje in prehrana prebivalstva, spol, mednarodna diplomacija in sodelovanje ter humanitarna pomoč in reševanje v primeru nesreč.

Ipsosov Center za trajnostni razvoj sledi razvoju ciljev za trajnostni razvoj Združenih narodov, saj izboljšuje razvojno sodelovanje, hkrati pa pomaga vladam pri izboljšavi politik in storitev, podjetjem v zasebni lasti pa pomaga pri doseganju trajnostne orientiranosti.

Naše mednarodne družbene raziskave so zasnovane ob upoštevanju ciljev mednarodnega raziskovanja trga naših naročnikov. Za vsak projekt uporabljamo najprimernejše kvantitativne in kvalitativne metodologije.