Out of Home Audience Measurement | Ipsos
Audience Measurement

Merjenje občinstva zunaj doma

OUR SOLUTIONS
Razumevanje in monetizacija občinstva v medijih zunaj doma.

Mediji zunaj doma (OOH) so sestavljeni iz oglaševalskih okvirjev, ki segajo od velikih obcestnih panojev do majhnih panelov na avtobusnih postajališčih. Vključujejo tudi druge panoje za zunanje oglaševanje, ki so postavljeni na avtobusnih in železniških postajah, na parkiriščih, na karoserijah taksijev in avtobusov ter paneli v nakupovalnih središčih. Podjetjem, ki kupujejo oz. prodajajo oglasni prostor v teh medijih, pomagamo oceniti velikost in demografsko sestavo občinstva, ki bo najverjetneje izpostavljeno oglaševanju teh medijev. Podatki, ki jih zbiramo, so osnova za odločitve o najboljših postavitvah oglaševalskih okvirjev in se uporabljajo tudi za trgovanje z zalogami oglasov med kupci in prodajalci.

Vedno večji pomen digitalnih panelov zunaj doma zahteva nov poudarek na natančnih časovnih meritvah.

Nabor metod za merjenje izpostavljenosti občinstva oglaševanju zunaj doma

Natančna metoda sestoji iz petih glavnih komponent:

  1. 1. Sistem upravljanja zalog, v katerem so shranjene podrobnosti o posameznih okvirih, ki jih je treba izmeriti.
  2. 2. Raziskava poti, v kateri se podrobno spremljajo potovanja, ki jih ljudje opravijo zunaj svojih domov.
  3. 3. Model intenzivnosti prometa ki zajema podrobnosti o prometu in toku pešcev iz različnih virov.
  4. 4. Prilagodljivost vidnostit, pri kateri se lahko oceni relativni vpliv različnih vrst plakatov in vključi v rezultate meritev.
  5. 5. Sistem za dostavo podatkov ki končnim uporabnikom posreduje podatke.

Za vsako od navedenih komponent so na voljo različne možnosti. Naš pristop Gold Standard (v uporabi v več državah) uporablja merilo več-senzorskega sledenja (MST), ki ga izvajamo na reprezentativnem vzorcu ljudi v dvotedenskem obdobju. To nam omogoča, da s toleranco enega metra, iz sekunde v sekundo sledimo njihovim lokacijam, s čimer dobimo natančne podatke o tem, kdaj in kako dolgo se nahajajo pred določenimi oglasnimi panojih.