Audience Measurement of Radio/Audio Listening | Ipsos
Audience Measurement

Merjenje poslušanja radia/občinstva

OUR SOLUTIONS
Razumevanje poslušalcev radia/zvoka.

Medijskim podjetjem, ki ponujajo radijske in/ali avdio vsebine, pomagamo razumeti in vplivati na velikost, sestavo in pretok občinstva med različnimi postajami in platformami. Na teh podatkih temeljijo odločitve, kako najbolje povečati občinstvo s prepričljivo vsebino in kako promovirati posebne programe za zahtevnejše poslušalce. Poleg tega se podatki uporabljajo za trgovanje z oglasnimi zalogami med medijskimi podjetji in medijskimi agencijami, ki kupujejo v imenu tržnikov.

Ipsos uporablja vrsto metod za merjenje radijske publike v več kot 30 državah po vsem svetu. Sem spadajo dnevniki poslušanja, študije spominjanja po telefonu in pasiven merilnik pametnih telefonov MediaCell. V vsakem primeru prosimo reprezentativni vzorec ljudi za sodelovanje v izbranem merilnem sistemu. Pri dnevnikih od udeležencev zahtevamo, da v dnevnike zapisujejo vse radijske postaje, ki so jih poslušali v sedmih dneh. Za vsake četrt ure morajo navesti postaje, ki so jih poslušali, platforme (npr. radio, pametni telefon ali drugo napravo), ki jih uporabljajo ter kje se nahajajo v času poslušanja (dom, avto, služba itd.). Dnevniki so lahko v pisni ali spletni obliki, po želji jih je možno izpolniti preko računalnika, tablice ali pametnega telefona.

Telefonski pristop Day-After-Recall se osredotoča na poslušanje radia v prejšnjem dnevu, kjer ponovno sprašujemo o poslušanih postajah, uporabljenih platformah in lokaciji poslušanja na vsake četrt ure.

Aplikacija Gold Standard MediaCell zazna zvok s posebno kodo, vstavljeno v zvočni tok pri viru in/ali z vzorčenjem delčkov zvoka in ju poveže z referenčno bazo podatkov. V obeh primerih je mogoče vir, čas in lokacijo izpostavljenosti zelo natančno določiti. Kombinacija teh dveh podatkovnih tokov nam omogoča, da beležimo poslušanje zvočnih vsebin v živo in v časovnem zamiku, v kateri koli napravi, s pomočjo slušalk ali brez, lahko pa tudi poročamo na tržno zahtevanem nivoju, do minute natančno.