Packaging Research | Innovation | Ipsos
Innovation

Raziskave embalaže

OUR SOLUTIONS
Oceniti, optimizirati in napovedati potencial embalaže.

Embalaža je ključnega pomena za identiteto blagovne znamke. Ipsos ima 40-letne izkušnje z odkrivanjem pomena embalaže pri vplivu na povpraševanje potrošnikov.

Ipsos deluje od razvoja embalaže v zgodnji fazi, ki potrošnike povezuje z oblikovalci, do testiranja na domu in kasnejše faze potrjevanja. Trenutno smo osredotočeni na načela vedenjske ekonomije, ki združujejo zanesljive podatke o prodajnem potencialu z aktivnim in pasivnim učenjem. Ekipe oblikovalcev blagovnih znamk uporabljajo te podatke za optimizacijo svoje embalaže.

Ipsos združuje testiranje na terenu na 90-ih trgih z najboljšimi 2D, 3D in 360˚ spletnimi nakupovalnimi okolji s pomočjo platforme Simstore (raziskava virtualne police). Uporabljamo ocenjevanje na podlagi tveganja, od zgodnjega razvoja do potrjevanja v pozni fazi, z uporabo eksplicitnih in implicitnih metod, ki temeljijo na vedenjski ekonomiji.

Pomen ključnih prednosti (embalaže) se lahko oceni vnaprej, za usmerjanje oblikovalskih odločitev. V kasnejših fazah rezultate preverimo še kvantitativno, skupaj s podrobnimi kvalitativnimi podatki. Preverjanje in testiranje embalaže omogočata ocenjevanje bližje realnemu kontekstu, ne glede na vrsto trgovine in realnost kanalov. Ipsosova vodilna vloga pri testiranju izdelkov in uporabniške izkušnje (UX) omogočata celovit in konkreten vpogled/napoved v uspešnost embalaže, ko bo lansirana na trgu.