Employee Relationship Management | Ipsos
Employee Relationship Management

Upravljanje odnosov z zaposlenimi

OUR SOLUTIONS
Raziskovalne in svetovalne storitve za vključenost zaposlenih ali t. i. Employee engagement, vodenje ter upravljanje sprememb.

Ipsos nudi raziskovalne in svetovalne storitve za vključenost zaposlenih, vodenje in upravljanje sprememb. Razpolagamo z vrsto orodij in rešitev, s katerimi zagotavljamo, da bo vaša organizacija usmerjena v ljudi, okretna in prožna.

Naša ponudba vključuje:

  • privlačen okvir kulture dela, prilagojen digitalizaciji družbe, za upravljanje talentov in krepitev vodenja
  • povratne rešitve, oblikovane za zagotavljanje zanesljive ocene, spremljanje vaše delovne kulture na zanimiv način in krepitev dialoga z vašimi zaposlenimi
  • aktivacijske rešitve za bogatejšo izmenjavo podatkov, povzetek vpogleda v delovanje ter pomoč pri pripravi načrtov za optimizacijo vaših organizacijskih zmogljivosti.

Naše rešitve podpira integrirana in večnamenska platforma, ki zajema vse potrebe po povratnih informacijah (popisi, ciljno in individualno ocenjevanje). Zbiramo informacije in povratno informiramo na prilagojen, varen in optimalen način, kjerkoli ter ob vsakem času. Naši več-formatni in odzivni spletni vprašalniki so dostopni v t. i. naredi sam (DIY) načinu in vključujejo vire za analizo podatkov in besedil.

Naše rešitve za upravljanje odnosov z zaposlenimi (ERM) so zasnovane tako, da ustvarjajo zavzetost (buy-in) zaposlenih in krepijo moč vaših menedžerjev.