Dëgjimi i Webit

Inteligenca sociale jep të dhëna që shtyjnë vendimet strategjike dhe performancën, nga sjelljet dhe qëndrimet e konsumatorit të gjetura në median sociale, kërkon dhe të dhëna të tjera online.

Për çfarë?

Ne ju lidhim ju me konsumatorët tuaj, klientët, influencuesit dhe këshilluesit; çfarë po thonë ata, ndjejnë dhe bëjnë çdo ditë – dhe e lidhim këtë inteligence kritike me rekomandimet vepruese.

Ju mund të përdorni Intelligencën Sociale për të adresuar sfidat thelbësore të markës së biznesit tuaj:

  • Inovacioni: eksploro dhe identifiko trendet dhe hapësirat e bardha në tablonë e tregut tuaj
  • Shëndeti i markës: njohuri të plota dhe reputacion gjurmues ndaj hapësirave të afërta në kuptueshmëri
  • Komunikimet: matja e ndikimit të hedhjes në treg dhe fushatave përgjatë kanaleve kryesore sociale.

Si funksionon?

Ne përkthejmë milionat e të përmendurave të konsumatorëve gjeneruar në media sociale çdo ditë, presë përmes zhurmës, dhe dorëzuar të dhënat që kultura e korporatës mund aktualisht të përdorë.

  • Nga lart poshtë: Ne aplikojmë dizajne analitike të provuara dhe dedikuara nga libraritë n-gram/ koncepte të gjuhës tek të dhënat sociale të pastrukturuara për të siguruar shëndetin e një marke në vazhdim e sipër, dhe matjet e performancës së produktit.
  • Nga poshtë lart: Ne pozicionohemi në qasje analitike eksploruese për të zbuluar “të panjohurën e të panjohurave” si tematikat e markës në ngritje ose trendet e konsumatorëve në kategori.

Pse zgjedhja jonë është unike?

Praktika e inteligjencës sociale të Ipsos përdor njohuritë dhe kategorinë e klientit, bashkë me ekspertizën e studimit, për të dorëzuar të dhëna vepruese te klientët tanë. Ne besojmë që ditët e të dhënave të medias sociale që rri vetëm nuk janë më të përshtatshme. Kështu që, zgjedhjet tona aplikojnë një kombinim unik të kornizave të provuara dhe qasjeve eksploruese për një qasje të vërtetë cilësore-sasiore. Duke koduar të dhënat e gjeneruara të konsumatorëve te shtytësit dhe pikat e prekjes, që ju tashmë përdorni për të rritur biznesin tuaj, zgjidhja jonë plotëson dhe forcon të dhënat nga studimi primar.