Historia jonë

1975 - 1982

Krijimi i një vizioni të ri dhe një vargu unik

Ipsos është themeluar nga Didier Truchot në Paris, France. Një qëllim: të punojë drejtpërdrejt me klientët e tij.

In 1982, Jean-Marc Lech i bashkohet Ipsos dhe bëhet bashkë-President përkrah Didier Truchot.

Logo Ipsos 1975

1983 - 1989

Ipsos bëhet nr° 5 në Francë

Ipsos Campaigns 1984

1990 - 1998

Zgjerimi në Europë dhe në Amerikë

Blerjet e para jashtë Francës; Ipsos bëhet një kompani studimi Europiane. 

Ipsos zgjerohet në Amerikën e Veriut dhe Amerikën Latine.

Ipsos Campaigns 1997

1999 - 2010

Një organizatë me shumë specializime

1999 Listohet në bursën e Parisit.

Ipsos Campaigns 2002

2011 - 2013

Synovate një blerje e madhe

Blerja riforcon pozicionin e Ipsos me Katër të Mëdhenjtë.

 

APAC_map

2014

« New Way »

Për të asistuar klientët e vet me ndryshimet e tyre, Ipsos nis programin e vet “New Way”. 

Krijimi i Fondacionit Ipsos

Ipsos Campaigns 2014

2015

1975-2015, 40 vjet ekzistencë

Ipsos adopton një slogan të ri “Game Changers”

Logo ipsos 2015

2018 - 2019

« Total Understanding »

Ipsos starts a new transformation project aimed at achieving faster growth: "Total Understanding".

Total Understanding campaign