MediaCell

MediaCell është një zgjidhje e shkathët me një numër aplikimesh potenciale.

Për çfarë?

MediaCell siguron audiencë pasive dhe matje të medias me një çmim të arsyeshëm. Zgjedhjet tona sfidojnë modelet e vendosura të biznesit, duke ofruar shkallë më të madhe për vlerë më të mirë, duke mundësuar klientët të kuptojnë konsumatorët e tyre, në kushtet e konsumit të tyre të medias së kryqëzuar, apo ekspozimit ndaj reklamimit.

Si funksionon?

Në thelb të MediaCell është rëndësia e ndërtimit të zgjidhjeve rreth njerëzve që duam të masim. Në fund të fundit, matja e audiencës është matja e njerëzve.

Zgjidhjet tona janë dizajnuar për ta pasur në mendje dhe siguruar respondentin më të thjeshtë dhe më pasiv dhe përvojën e panelistit, që të çon drejt matjes më të mirë.

MediaCell është një teknologji softueri që na mundëson të masim nga çfarë janë të ekspozuar konsumatorët, nëse nga radio, parja e TV, kinema ose ndonjë gjë tjetër që përmban audio. Kjo na mundëson të masim madhësinë e audiencës për median, kanalet, programet, ose reklamat. Gjithashtu na mundëson të masim sjelljen e medias së kryqëzuar.

Është një aplikacion teknologjie passive, që futet brenda aparateve të përditshme të konsumatorëve, si smartfone ose tablet, duke i transformuar ato në matës të fuqishëm. Kjo qasje i mban njerëzit p.sh. panelistët tanë, në qendër të zgjedhjeve të matjeve tona, duke njohur rëndësinë e përdorimit të mjeteve matëse, që janë tashmë pjesë e jetëve të konsumatorëve.

Ne përdorim zgjedhje softueri që e bëjnë matjen elektronike të përballueshme dhe të përshkallëzuar.

Pse zgjedhja jonë është unike?

  • Matësit Personalë: të instaluar në një smartfon, ose të vetë-instaluar nga respondentët ose të siguruar nga Ipsos, MediaCell siguron gjurmimin e të gjithë përmbajtjes audio (TV, radio, kinema, etj), nga të cilat respondenti është i ekspozuar. Mund të ndjekë konsumin e medias përgjatë kanaleve, ose mund të përdoret për të gjurmuar fushatat komerciale nëpër media (MediaCell për reklamuesit). Të gjithë respondentët thjesht duhet ti karikojnë dhe mbajnë me vete celularët.
  • Matësi i njërëzve: Matësi i fuqishëm i njerëzve në TV siguron një alternativë të përballueshme nga matësit tradicionalë, duke kombinuar një pajisje të përditshme të konsumatorit, në shtëpi, në dhomën e ndenjes. Aplikacioni instalohet në një tabletë dhe integrohet me një receptor të personalizuar, për tu lidhur me shikuesit. Pasi kalon/postohet në shtëpitë e panelit, ato kanë mundësi të vetë-instalojnë çdo matës në pak minuta, duke ndikuar shumë lehtësinë dhe thjeshtësinë e përvojës së përgjithshme të panelit. Një avantazh kyç i trashëgimisë së matësve të njerëzve, është përdorimi i ekranit me prekje të tabletit, që bëhet një përdorues shumë miqësor i interface, duke rritur/shtuar shumë ndërveprimet e nevojshme me teknologjinë e matjes, dhe përmirësimin e saktësisë së shikueshmërisë së pushtetit të TV.
  • Matësat Set: instalohen në një smartfon MediaCell që është gjithashtu një matës Set. Kjo siguron informacion mbi atë që është duke u parë, dhe përdor teknika modelimi të avancuara për të parë çfarë po shihet. Kjo është një rrugë e përballueshme për panelet e përshkallëzuara. Ajo që panelistët duhet të bëjnë është ta instalojnë matësin Set të konfiguruar paraprakisht, duke e vënë në prizë dhe lënë afër televizorit: ata mund efektivisht ta harrojnë atë. Të dhënat pastaj vijnë nga shtëpitë e panelistëve, pa pasur nevojë që panelistët të përfshihen më tej.

Mundësitë janë të shumta. Në zemër të dizajnit të vet është fokusi i të mbajturit mend që janë njerëzit që ne po përpiqemi të masim, dhe ndërtojmë zgjedhjen tonë rreth tyre. Përballueshmëria e vet, natyra pasive dhe përshkallëzimi, do të thotë që mund të përshtaten në shumë studime ose dizajne të tjera komerciale.

Më shumë informacion

Për më shumë informacion sesi MediaCell mund t’ju ndihmojë të kuptoni audiencën e përmbajtjes së medias ose përmbajtjen komerciale, ne do të jemi të gatshëm t’ju ndihmojmë.

Për gjurmim të fushatave komerciale, MediaCell për reklamuesit, ju lutemi na kontaktoni këtu