2021 Yıl Değerlendirmesi

Kamuoyu tutum ve davranışları hakkında neler öğrendik? Yılın öne çıkan olaylarıyla ilgili araştırmalarımız neler söyledi? ve bakış açımız nasıl değişti?

Geçen yılki araştırmamıza göre %77'lik bir kesimin 2020'den daha iyi olacağını beklediği bir yıldı 2021.. Fakat bu yılın sonuna geldiğimizde her 10 kişiden sadece 4'ü hayatın normale döndüğünü belirtiyor. Çoğunluğumuz daha çok zamanı evde geçirdikçe, nasıl çalıştığımız, ne satın aldığımız ve ne yediğimizle ilgili değişimlerle karşı karşıya kaldık. 

2021 Yıl Değerlendirmemiz küresel araştırmalarımızdan bu yıl en öne çıkan konulara tekrar odaklanıyor ve bunlarla ilgili araştırmalarımızın ortaya koyduğu bulguları gösteriyor. 

Perakende, marka, toplum, araştırma metodları ve daha niceleriyle ilgili Ipsos analizlerini içeren yayınlarımızdan bir derlemeyi de bu değerlerlendirmemiz içeriyor.

 

Neler keşfettik?

Pandeminin öne çıkan etkilerinden biri de doktorların itibarlarındaki artış oldu. Bu yılki Global Güvenilirlik Endeksimize göre en güvenilen meslek olarak doktorluk %64'lük bir oranla belirtildi, önceki yıllardaki en güvenilir meslek olan bilim insanları bunun gerisinde kaldı. 

Koronavirüs %70'lik bir oranda küresel olarak endişe verici sağlık sorunu olarak değerlendirilirken, akıl sağlığı konusundaki endişelerde bir yükseliş gördük. Buna ek olarak küresel kamuoyunun %79'u akıl sağlığının fiziksel sağlık kaar önemli olduğunu belirtiyor.

Key stats from global surveys during 2021 | Ipsos

Neler oldu?

2021'de de hayat Covid-19 ile devam etti. İnsanlar, pandeminin getirmeye devam ettiği yıkıcılık ve belirsizlikle birlikte yaşamaya alıştı.Virüsün kontrolü ve aşılama yönetimiyle birlikte ülkelerin deneyimlediği başarılar ve gerilemeler ışığında Covid-19 endişe seviyelerinde değişimler gördük. 

Ertlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları pandeminin temkinli döneminde Japonya'da gerçekleştirildi, bu da küresel kamuoyunda karışık duygulara yol açtı. Belirsizliğe rağmen, %62'lik bir kesim dünyanın biraraya geldiği önemli bir okazyon olarak Olimpiyatları değerlendirdi. 

İklimle ilgili endişeler artmaya devam ederken, Ipsos COP26 etkinliğinde bir sunum yaparak kamuoyunun sesini etkinlikteki iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik tartışmalarına taşıdı.

74% say that their country’s economy should prioritise people and nature, rather than focusing on profit | Ipsos

Bakış açılarımız neydi?

Geçtiğimiz yıl boyunca Ipsos olarak çok çeşitli konularda makaleler yayınladık. Küresel nüfusun azalmasından tutun pozitif müşteri deneyimi yaratmaya, araştırma metodları ve davranış bilimi ışığında tüketicileri anlamak üzere empatik lens geliştirmeye varan çok çeşitli makalalerimizle ilgili daha detaylı bilgileri ulaşmak için buraya tıklayın

A selection of Ipsos’ 2021 white papers | Ipsos

Şimdi nereye?

Ipsos Global Trendler 2021 araştırmamız bugün gördüğümüz değişimlerin çoğunun pandemi öncesine de varan uzun vadede devam eden mevcut trendlerden kaynaklandığını ortaya koydu. Pandemi insani değerleri ve öncelikleri kökünden değiştirmedi. Shaping 2025 adlı çalışmamızda geleceğin zorlukları ve zıtlıklarını detaylı bir şekilde inceliyoruz. Future of Insights serilerimizde ise içgörülerin evrilen fonksiyonuna değiniyor ve insanların hızla değişen ihtiyaçları, duyguları ve beklentilerini anlamak için araştırmalarımzdan daha fazla nasıl yararlanabilirize odaklanıyoruz. 

The new normal looks more like the old normal than we might have expected last year | Ipsos

Tüketici ve Alışverişçi